VEŘEJNÁ SBÍRKA SPOLKU FREE WILL NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ - STARTUJEME!!! :)

05.07.2016 23:24

 

 

STARTUJEME!!! :)

 

Spolek FREE WILL zřídil veřejnou sbírku na podporu znevýhodněných skupin občanů České republiky. Sbírka byla osvědčená Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 27. 4. 2016. Kontrolu využití výtěžku sbírky provádí zmíněný Krajský úřad v Ostravě, kterému se jednou ročně předkládá vyúčtování. Sbírka je konána shromažďováním finančních prostředku na zvlášť zřízený bankovní účet a vybíráním peněz do zapečetěných pokladniček. Veřejná sbírka je oznámená na dobu neurčitou.

 

 

ÚČEL SBÍRKY:

PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY, KONKRÉTNĚ LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÍ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH (S MĚSÍČNÍM PŘÍJMEM MENŠÍM NEŽ ČINÍ 40 % AKTUÁLNÍ PRŮMĚRNÉ HRUBÉ MZDY V ČR), DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ (PO DOBU STUDIA MAX. DO 26 LET VĚKU), SENIORŮ (DOSAŽENÝ VĚK 65 A VÍCE). PODPORA PRO TAKTO ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY BUDE REALIZOVÁNA PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTŮ SPOLKU FREE WILL.

Veřejná sbírka probíhá podle zákona o veřejných sbírkách č. 117/2001 sb., který si lze volně vyhledat například i na internetu. Podle tohoto zákona musí připadnout nejméně 95 % hrubého výtěžku sbírky na deklarované účely, což je hlídáno Krajským úřadem, který sbírku osvědčil. Zbylých 5% výtěžku lze použit na náklady se zajištěním sbírky.

 

Naši veřejnou sbírku lze nalézt v seznamu veřejných sbírek povolených Krajským úřadem.

(K 5. 7. 2016 dolní část seznamu)

 

 

 

Finanční příspěvky do naší veřejné sbírky na podporu uvedených znevýhodněných osob

 LZE DAROVAT DVĚMI ZPŮSOBY:

 

  • FINANČNÍMI PŘÍSPĚVKY NA ZVLÁŠŤ ZŘÍZENÝ TRANSPARENTNÍ BANKOVNÍ ÚČET 

 PŘEHLED TOHOTO ÚČTU >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 

  • FINANČNÍMI PŘÍSPĚVKY DO ZAPEČETĚNÝCH PŘENOSNÝCH POKLADNIČEK

 

Na stránce veřejné sbírky si lze prohlédnout kopii osvědčení veřejné sbírky a přečíst podrobnosti o možných formách podpory. Dozvíte se, jak v případě Vašeho zájmu zvolit konkrétní skupinu znevýhodněných občanů Čr, kterým chcete pomoci. Vybírat můžete i z podpory konkrétních projektů pro tyto potřebné.

 

VĚŘÍME, ŽE SE NÁM DÍKY ZŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PODAŘILO A PODAŘÍ UČINIT ZE SPOLKU FREE WILL MIMO JINÉ JEŠTĚ LEPŠÍ NÁSTROJ KE SDÍLENÍ BOHATSTVÍ S ČLENY SPOLEČNOSTI, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ NAŠÍ PODPORU! KRÁSNĚJŠÍ A PLNĚJŠÍ ŽIVOT VŠEM!

 

                                                                                                                 VÁŠ SPOLEK FREE WILL!