SPUŠTĚN DALŠÍ PROJEKT - PADENADAr

23.12.2015 23:51

 

 

Milí přátelé, :)

 

     nadchází nám vánoční čas, který je připomínkou poselství Ježíše Krista, že totiž pouze LÁSKA je záchranou a jediným spasitelem světa! Čistá bezpodmínečná Láska, kterou musí být zalito srdce každého z nás, má-li onen vytoužený Ráj na Zemi opravdu nastat.

 

     Projevem Lásky je vzájemné obohacování a obdarovávání, ať už na duchovní či materiální úrovni. Také v našem spolku nejrůznější dary moc rádi přijímáme, ovšem ještě raději je my sami dáváme! Radost obdarovaného je totiž ten největší dar, jaký si můžeme vůbec přát a dostat. :)

 

    A není snad příhodnější doby na další naše dary, než dny nadcházejících Vánoc! A kdože se to na Ježíška těší vždy nejvíce? Ano, děti! A právě jim jsme v posledních dnech nejvíce nadělovali! Posuďte sami…

 

     Dětem z Dětského domova v Hranicích na Moravě jsme ještě těsně před vánočními svátky doručili s panem stolařem zbývajících dvanáct nových postýlek, které jsou kvalitně vyrobeny z masivního smrku! O dokončení tohoto našeho projektu pro děti budeme brzy informovat podrobněji.

 

     Druhým našim dárkem pro děti, tentokrát pro ty nejpotřebnější z celého světa, je náš nový projekt PADENADAr, který byl ustanoven na podporu tzv. Adopce dětí na dálku, kterou se humanitární organizace snaží zajistit alespoň základní vzdělání a základní životní potřeby pro sociálně slabé děti z rozvojových zemí. S námi se nyní můžete na takovou adopci dítěte finančně skládat, a to podle vašich možností. Podílet se na tomto způsobu užitečné pomoci může tedy opravdu každý. Věříme, že se rádi zapojíte. Každopádně bez vaší pomoci, ať už v případě darovaných postelí do Dd v Hranicích, zamýšlené podpory vzdělávání nejchudších dětí ve světě nebo vaší podpory ostatních našich projektů, by to nešlo! Děkujeme proto z celého srdce za to, že pomáháte vytrvale s námi! Vstupte prosím nyní do našeho nového projektu a seznamte se, jak můžeme společnými silami ještě více pomáhat potřebným…

 

 

 

KRÁSNÉ A RADOSTNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, PEVNÉ ZDRAVÍ A MNOHO ŠTĚSTÍ V DALŠÍCH DNECH A V CELÉM PŘÍŠTÍM ROCE!

POKOJ NÁM VŠEM! :)