SPLATILI JSME MOTOMED PANA LADISLAVA!

15.06.2015 19:41

 

SPLATILI JSME MOTOMED PANA LADISLAVA!

     S potěšením oznamujeme, že jsme 10. 6. 2015 poslední splátkou doplatili MOTOmed, na kterém si doma rehabilituje pan Ladislav. MOTOmed je rehabilitační přístroj připomínající rotoped, který je vhodný ke cvičení i pro člověka s těžkým zdravotním postižením pohybujícího se na invalidním vozíku. Repasovaný přístroj v hodnotě 45 000,- Kč má pan Ladislav k dispozici od února minulého roku. Děkujeme všem, kteří nám pomohli MOTOmed pro tohoto těžce tělesně postiženého pacienta opatřit!

    Velké díky si v první řadě zaslouží společnost REPO-RECK Jablůnka, která přístroj dodala a poskytla nám možnost pružných splátek, co se výše a frekvence týče. MOTOmed jsme splatili v jedenácti splátkách, na nichž se podíleli tito lidé a instituce:

 

 

PAVEL BADAČ (člen Rady spolku FREE WILL)      Výše celkového daru: 13 520,- Kč

SPOLEČNOST ARCELORMITTAL                          Výše celkového daru: 10 000,- Kč

ČÁST VÝTĚŽKU Z PRODEJE KALENDÁŘE                                 Celkem:   3 949,- Kč

PANÍ MARIE DUDOVÁ                                             Výše celkového daru:  3 500,- Kč

ČÁST VÝTĚŽKU Z PRODEJE ZBOŽÍ                                            Celkem:  3 450,- Kč

(Od 5. 8. 2014  do 1. 6. 2015 podpořili lidé z měst Ostrava, Havířov,

Český Těšín, Jablůnkov, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí,

Frenštát pod Radhošťem, Kopřivnice, Valašské Meziříčí, Hranice

nákupem zboží od našich terénních spolupracovníků)

PŮJČOVNÉ ZA VYPŮJČENÉ MOTOMEDY                                  Celkem:   2 320,- Kč

MUDr. MILADA CANIBALOVÁ                                Výše celkového daru:   2 000,- Kč

MANŽELÉ PEJŠOVÍ                                              Výše celkového daru:   2 000,- Kč

PAN HYNEK CANIBAL                                           Výše celkového daru:   1 500,- Kč

HOTEL DUO HORNÍ BEČVA                                 Výše celkového daru:   1 200,- Kč

PANÍ AURÉLIE FOLWARCZNÁ                              Výše celkového daru:      400,- Kč

MANŽELÉ ROHLÍČKOVI                                        Výše celkového daru:      250,- Kč

PAN MARTIN FILIP                                                Výše celkového daru:      200,- Kč

SLEČNA ANDREA KAHÁNKOVÁ                           Výše celkového daru:      200,- Kč

PANÍ DANA KUBÁŇOVÁ                                        Výše celkového daru:      200,- Kč

PANÍ MARIE ŠNYTOVÁ                                         Výše celkového daru:      200,- Kč

PANÍ MARIE SANTIÁGO (členka Rady Spolku FREE WILL)       Celkem:       111,- Kč

                                                                                                                 45 000,- Kč    

 

 

UPŘÍMNĚ DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU!

 

 

     S panem Ladislavem Molnárem a jeho ženou Evičkou jsme v pravidelném kontaktu. Pan Ladislav si cvičení na MOTOmedu v domácím prostředí velmi pochvaluje. Rehabilituje si pravidelně s výjimkou občasné únavy. Věří, že mu takové cvičení napomáhá udržet si zdravotní stav alespoň na stávající úrovni.

 

     I nadále zůstane právě doplacený MOTOmed k dispozici panu Ladislavovi, a to v rámci našeho projektu „Půjčovna kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů“. V tomto projektu chceme potřebným půjčovat užitečné věci, které mají (tak jako i v případě MOTOmedů) často vysokou cenu pořízení a na které nelze čerpat příspěvek od státu nebo zdravotní pojišťovny. Tyto pomůcky a přístroje budeme půjčovat za jednotné symbolické půjčovné 50,- Kč/měs. (v případě již splacených přístrojů). Veškeré takto vybrané prostředky zůstanou v tomto projektu a budou sloužit jako základ pro nákup dalších užitečných věcí k vypůjčení nebo na jejich opravy.

 

Chcete-li i prostřednictvím tohoto projektu pomáhat s námi, můžete jej podpořit libovolnou finanční částkou zaslanou na náš provozní bankovní transparentní účet

č. 2700441519/2010 (Fio banka)

    Variabilní symbol pro označení tohoto projektu je č. 5 

 

Počet zájemců o vypůjčení především MOTOmedů Bohužel stále převyšuje počet přístrojů, které máme k půjčení k dispozici!

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!