PRVNÍ BEZÚROČNÁ PŮJČKA ROKU 2018

17.01.2018 20:31

 

PANÍ PAVLÍNA, JIŽNÍ MORAVA, - variabilní symbol 411 – druhá půjčka (SS:2)

VÝŠE PŮJČKY: 3 220,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: SPLÁTKY KOMERČNÍHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRŮ

 

 

Naše první letošní půjčka pomohla paní Pavlíně, která si od nás poprvé půjčila v květnu minulého roku. Protože byla půjčka řádně splácená a doplacena, mohli jsme takto pomoci opět. Paní Pavlína je zatím v pracovní neschopnosti a v obtížné sociální a zdravotní situaci. Musí splácet úvěr, který čerpala na zajištění chodu domácnosti a jídlo.

S žádosti o pomoc se paní Pavlína obrací na veřejnost také v naší veřejné sbírce, kde si lze přečíst její dosavadní životní příběh. Kromě přímých finančních darů od lidí by však tato uživatelka byla velice vděčná i za  půjčku od hodného člověka, který by nabídl mírnější splátky, než jsou u současného věřitele p. Pavlíny.  Splátky naší půjčky zůstanou v dosavadní příznivé výši. Děkujeme všem i za pomoc p. Pavlíně.

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.