PRŮBĚŽNÉ VYÚČTOVÁNÍ NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

08.02.2018 23:00

 

Na stránce naší veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů si již lze prohlížet i průběžná vyúčtování naši veřejné sbírky. Zatím tedy za dobu prvního období konání sbírky. Doklady k využití finančních prostředků ze sbírky jsou Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje předkládány ke kontrole a schválení jednou ročně.

NEUPLATŇUJEME ŽÁDNÉ NÁKLADY SPOJENÉ SE SBÍRKOU!

VŠECHNY DAROVANÉ PROSTŘEDKY TEDY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM,

pro které jsme sbírku zřídili. A to buď formou přímé podpory v podobě vyplacených finančních darů, nebo prostřednictvím vypůjčených nákladných rehabilitačních přístrojů MOTOmed, na jejichž pořízení lze ve sbírce také přispívat. Takto to bude i v budoucnu.

Děkujeme všem, že i takto pomáháte s námi!

Je to stále Bohužel zapotřebí, jak uvedeme i v brzkých dalších aktualitách z dění ve spolku.

DÍKY VŠEM ZA PODPORU!