PROJEKT FREE VILLAGE POZASTAVEN A ODLOŽEN!

27.11.2017 23:10

 

PROJEKT FREE VILLAGE POZASTAVEN A ODLOŽEN!

Po úvaze Rady spolku pozastavujeme a odkládáme na neurčito projekt FREE VILLAGE. Uznali jsme, že nemáme na uskutečnění naši bezbariérové vesničky, zdravého místa v přírodě nabízejícího komunitní typ soužití převážně znevýhodněným spoluobčanům, dostatek energie. Jak finanční (přičemž s podporou Eurofondů se na takovýto účel dá počítat jen stěží), tak personální. Byť to tedy nyní nepatří mezi naše priority, do budoucna nechceme úplně realizaci tohoto projektu vyloučit. Zvlášť pro případ, že by se tohoto záměru chtěl ujmout schopný tým lidí, který by dokázal předložit uskutečnitelný plán této vize. Aktuálně však ponecháváme budování takto náročnějších komplexů na větších organizacích nebo na možnostech států.

 

Vhodným dokladem toho, že se však nejedná o nějakou nerealizovatelnou utopií, je pak jistě například i místo společného soužití vybudované v přírodě pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, smyslovým a duševním onemocněním, které zřídila v Pržně u Frýdlantu nad Ostravicí příspěvková organizace Náš svět, jejíž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Na tomto místě v Beskydech našlo svůj poklidný domov cirka 100 občanů se zmíněnými zdravotními problémy.

 

Areál Náš svět, p. o. (otevřen v roce 2005) v Pržně je možno považovat za obdobu našeho odloženého projektu FREE VILLAGE. Tato "vesnička" poskytuje zázemí 101 ubytovaným uživatelům, osobám s mentálním postížením v kombinaci s tělesným, smyslovým a duševním onemocněním. Další uživatelé do centra docházejí například do sociálně terapeutických dílen. Do Našeho světa - zejména do pobočky ve Frýdku-Místku - dochází pravidelně a rádi jako dobrovolníci také zástupce našeho spolku pan Pavel Badač s kamarádem panem Steriem. Přidejte se prosím k nám.

 

My se nyní nadále budeme zaměřovat na rozvíjení našich dalších projektů. Potřebné práce to je věru dost. Mnoho potřebných členů naši společnosti stále nedosahuje na důstojné podmínky k životu. Budeme tedy pokračovat v přímé podpoře jednotlivců a jsme rozhodnutí podle našich možností iniciativně usilovat o státní systémové zlepšení v této věci. Zejména podáváním podnětů a připomínek na příslušná místa. Rezerv v sociálním státním systému je mnoho, ještě příliš se zapomíná v mnoha oblastech na lidi, kteří tuto podporu společnosti potřebují ke svému kvalitnějšímu životu!

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS JAKKOLIV PODPORUJETE V NAŠEM ZÁMĚRU! SPOLEČNÝMI SILAMI MŮŽEME VYKONAT MNOHO DOBRÉHO!

 

AŤ SE CELÝ SVĚT PROMĚNÍ V JEDNU MALOU VESNIČKU, VE KTERÉ MAJÍ K SOBĚ LIDÉ BLÍZKO, DRŽÍ SPOLU A SPOLEČNĚ PODPORUJÍ ROZMANITOST ŽIVOTA! :)

 

Pozn.

Děkujeme všem za uskutečněnou podporu projektu FREE VILLAGE! Velmi děkujeme zejména panu Michalovi Křivánkovi, který tento projekt pravidelně podporoval od samotného vzniku našeho spolku a také vymyslel samotný název projektu! S tímto váženým dárcem, našim přítelem, bylo dohodnuto vrácení poskytnutého daru, přičemž část těchto finančních prostředků nám byly nadále darovány pro účel zajištění naši další spolkové činnosti. VELMI DĚKUJEME!

 

Rada spolku