PROBLEMATIKA HRAZENÍ MOTOMEDŮ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

06.11.2015 22:55

PROBLEMATIKA HRAZENÍ MOTOMEDŮ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

 

     V průběhu října jsme dalším krokem pokračovali v naší iniciativě za zlepšení dostupnosti domácího cvičení na rehabilitačním přístroji MOTOmed pro každého, kdo to potřebuje. Po neúspěchu naší výzvy k poskytování příspěvků na pořízení automatických šlapadel z Úřadu práce – z prostředků vyhrazených na zvláštní pomůcky pro OZP – jsme oslovili sedm zdravotních pojišťoven v naší republice s podnětem, aby do domácností lidí s těžkým tělesným postižením alespoň částečně pomáhali opatřovat tyto efektivní rehabilitační přístroje ony! O průběhu prozatímní komunikace se můžete dočíst dále…

 

     MOTOmed a rehabilitační přístroje fungující na podobném principu již jistě nejsou zdravotním pojišťovnám neznámým pojmem. Přesto jsme je v našem podnětu směrovaném správním radám pojišťoven krátce připomněli. Stejně jako v dopise pro paní Ministryni práce a sociálních věcí jsme uvedli širokou škálu lékařských diagnóz, pro které je cvičení na těchto přístrojích přímo ideální formou rehabilitace nabízející alespoň částečné rozšíření pohybových možností například i osobám, které jsou celodenně upoutány na invalidních vozících. Snažili jsme se přesvědčit pojišťovny o tom, že na fyzické a posléze i psychické zdraví pacientů by dennodenní umožnění takovéto pohybové aktivity mělo jistě kladný přínos, což by v důsledku samo sebou neslo mimo jiné i menši nutnost dalších nákladných hospitalizací těchto pojištěnců v léčebných zařízeních.

 

MOTOmed Viva2 - novější typ rehabilitačního přístroje, jehož pořizovací cena se v závislosti na doplňkové výbavě vyšplhá přes 100 000,- Kč

 

 

     Poněvadž jsme ze stran pojišťoven tušili argumentaci nedostatku finančních prostředků na hrazení  pořizovacích nákladů nových přístrojů (nový přístroj umožňující procvičovat ruce i nohy se dá pořídit za cca 100 000,- Kč), navrhli jsme jako dostačující úspornější variantu řešení nákup starších repasovaných přístrojů, a to od autorizovaných zástupců výrobců, kteří dokáží použité přístroje nabídnout s dvouletou zárukou za cca poloviční náklady cen nových přístrojů. Takové pomůcky by se posléze potřebným pojištěncům na určitou dobu propůjčovaly do jejich domovů, přičemž by se spravedlivě ve výpůjčce prostřídávali. Podobným systémem se snažíme vést i náš projekt „Půjčovna kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů“.

 

MOTOmed Viva1 - dříve vyráběný typ přístroje - na obrázku ve výbavě umožňující procvičovat i ruce. Repasovaný použitý přístroj lze s dvouletou zárukou pořídit za cca polovinu původní ceny. K plnohodnotné rehabilitaci dostačující.

 

 

     Z dosavadně tří příchozích reakcí vyznívá nejpříznivěji odpověď z VZP, kdy nám poslali odkaz na možné podání žádosti o zařazení nových zdravotnických prostředků do Úhradového katalogu VZP – ZP. Takovou žádost si může podat výrobce zdravotnického prostředků. Informovali jsme tedy o této možnosti autorizovaného českého zástupce výrobce MOTOmedů. Tak uvidíme.

 

    V dalších odpovědích jsme se blíže dozvěděli o mechanismu hrazení zdravotnických prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění u nás. Dvě pojišťovny nám vysvětlily, že v tomto směru mají značně omezené možnosti, že se musí důsledně řídit příslušnými zákony, které jim ve svých vyhláškách mimo jiné i přímo vymezují, na co lze z finančních prostředků systému veřejného zdravotního pojištění přispívat. Jedná se zejména o to, že MOTOmed není zařazen na seznam Ministerstva zdravotnictví ČR - seznam hrazených zdravotnických prostředků – neboli oddíl C přílohy č. 3 zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

 

Děkujeme tedy ještě jednou všem za obdržená vyjádření k našemu podnětu. Snad může být pro někoho přínosné, když zveřejníme naší odezvu na nejpodrobnější odpověď, kterou jsme prozatím k problematice obdrželi.  

 

Odpověď zdravotní pojišťovně na reakci na podnět ohledně podpory pořízování MOTOmedů.doc (29696)

    

     Dovolili jsme se tam mimo jiné pozastavit nad uvedeným systémem, který až přespříliš pojišťovnám svazuje ruce a brání v poskytování kvalitnějších služeb. Dále jsme zmínili, že i když chápeme nedostatek peněz ve veřejném systému zdravotního pojištění a děkujeme alespoň za hrazení rehabilitace na automaticky šlapajících přístrojích umístěných v rehabilitačních odděleních a klinikách, je to však stále málo a nedostatečně efektivní. Těžce pohybliví lidé, kteří při cestování za rehabilitací musí ve většině případech využívat asistenci další osoby a pro které je takový přesun (zvlášť v zimním období) celkově namáhavý a nepohodlný, budou na tento typ rehabilitace často resignovat, tzn. nebudou o něj vůbec žádat. Jedinou účinnou pomocí v tomto ohledu je mít rehabilitační přístroj k dispozici přímo ve svém domově.

 

     Milí přátelé, i když zatím naše snaha o zajištění větší dostupnosti MOTOmedů vyznívá efektivitou na prázdno, naše úsilí o státem systémové řešení tohoto problému nevzdáme. Vyčkáme ještě na odpovědi dalších námi oslovených pojišťoven, a pokud se věci nebudou hýbat ve prospěch potřebných lidí, kteří tento typ rehabilitace potřebují využívat, napíšeme v tomto ohledu i Ministrovi zdravotnictví.

 

    O dalším vývoji budeme na našich stránkách dále informovat. Děkujeme, že jste pomohli a pomáháte s námi zpřístupnit domácí rehabilitaci na MOTOmedu alespoň pár potřebným, a to v rámci našeho projektu Půjčovna kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů. Dle našich možností budeme rádi opatřovat další repasované MOTOmedy. A jedině s pomocí dobrých srdcí – podporovatelů tohoto i dalšího našeho konání – se nám to může dařit úspěšněji.

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMÍ!

 

 

POZNÁMKA:

již jsme si jistě zvykli ze strany státních institucí na jejich argumentací nedostatků finančních prostředků na jejich činnost. I přes ekonomický růst ve státě se nenachází patřičná finanční energie na zajištění opravdu potřebných a užitečných věcí pro ty nejzranitelnější. Není dostatek prostředků pro Dětské domovy, ani na zajištění dostatečné rehabilitační péče. Na kvalitnější vybavení nemocnic se dělají sbírky, nedostává se peněz na důstojnější zabezpečení lidí v sociální tísní. Při tom všem se jistě stále ještě v mnoha případech vynakládají státní finanční prostředky na účely, jejichž přínos pro život společnosti a život celkově, není zas tak podstatný. Rezervy v hospodaření se jistě vždy najdou. Kde je vůle je i cesta. Pokud je tato vůle ze strany vládnoucích stran dlouhodobě a opakovaně slabší, pak se jistě najde pevnější v přirozené dobrotě lidu, která nezastavitelně bude skrze občanskou iniciativu hledat nové možnosti k zkvalitňování našeho společného pobytu na Zemi! DĚKUJEME ZA TO!

 

NA CO VŠE CHYBÍ PENÍZE VE STÁTNÍM ROZPOČTU:

Průběžně aktualizováno...

 

                   2015

 

DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

(2:06 min.): neprošel plán přidat 869 mil. Kč na dávky pro osoby se zdravotním postižením...