PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POKOJNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

24.12.2016 19:11

 

PŘEJEME VŠEM

KRÁSNÉ A

POKOJNÉ

VÁNOČNÍ

SVÁTKY, PEVNÉ

ZDRAVÍ, SPOUSTU

LÁSKY, RADOSTI,

ŠTĚSTÍ A

NAPLNĚNÝCH

PŘÁNÍ V PŘÍŠTÍM

ROCE I LETECH

BUDOUCÍCH!

DĚKUJEME, ŽE

JSTE A I V

BUDOUCNU

ZŮSTANETE

DAREM A SVĚTLEM

TAKÉ TĚM, KTEŘÍ

POTŘEBUJÍ

POMOC, ÚTĚCHU,

LÁSKU A PÉČI!

NECHŤ VŠICHNI

MÁME JEŠTĚ

PLNĚJŠÍ ŽIVOT!

 

Váš spolek FREE WILL                    

 

 

Připomínáme si v těchto dnech narození Ježíše Krista. Na počest Lásky, kterou zvěstoval, se v tento čas obdarováváme. Jak věřím, největším darem, který chtěl předat a plnou měrou předal lidstvu náš vědomý bratr Jehošua, byla kromě přímé významné pomoci mnoha trpícím zejména připomínka toho, že

 

JE PRO ČLOVĚKA DOSAŽITELNÁ JEŠTĚ VYŠŠÍ ÚROVEŇ LIDSTVÍ, PROBUZENĚJŠÍ STAV NAŠEHO BYTÍ, KTERÝ JE CHARAKTERIZOVÁN CHOPENÍM SE NAŠÍ OBROVSKÉ TVŮRČÍ MOCI, ODRAZEM PLNÉ MOUDROSTI, VYZAŘOVÁNÍM BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, POKOROU A PROJEVY PATŘIČNÉ ÚCTY A RESPEKTU JEDNOHO K DRUHÉMU JAKOŽ I VŮČI VEŠKERÝM OSTATNÍM ŽIVOTNÍM FORMÁM! ÚCTOU A VDĚČNOSTÍ VĚČNÉMU TVŮRČÍMU PRINCIPU TOHO VŠEHO A CELÉHO VESMÍRU!

 

Za dary se sluší děkovat. Buďme tedy denně vděční všem bytostem, s kterými sdílíme existenční prostor, neboť každý nám přináší určitý dar, jehož si často ani nemusíme hned povšimnout. Buďme vděční našim vědomějším sestrám a bratřím, kteří se v minulosti, v přítomnosti či v budoucnu, podobně jako svého času Ježíš, také snaží či budou snažit inspirovat lidstvo k posunu vpřed svým příkladem. A samozřejmě buďme vděční Stvořiteli, Dechu samotného Univerza, věčně tvůrčímu, udržujícímu i ničícímu principu veškerého bytí, ať už tuto sílu nazýváme jakkoliv a máme o ní jakékoliv představy. Jedno je totiž jisté, bez ní bychom tady nebyli.

 

V knize Vodnářské evangelium o Ježíši Kristu, která přináší jeden z doposud dostupných popisů možného života a působení Ježíše na Zemi a kterou já dle mé intuice považuji za zprávu nejvíce se blížící skutečnosti a velkou inspiraci pro všechny, je také zaznamenán postoj Ježíše dětského věku k hmotným darům a zároveň hezky zachycen vztah a velká empatie ke svým bližním. Dovoluji si zde pro inspiraci uvést…

 

Kapt. 16

 

Ježíšovo poučení a sen. Anášův výklad snu. Ježíšovo přání k narozeninám.

 

15  Jáchym říká svému vnukovi: „Dnes překračuješ sedmý milník na tvé životní cestě. Je ti teď sedm let a na paměť tohoto dne si smíš přát něco, co udělá radost.“

16  „Nechtěl bych žádný dárek,“ říká Ježíš, „neboť jsem spokojen. Kdybych ale dnes mohl učinit šťastným množství dětí, byla by to pro mne velká radost.

17  Zde v Nazaretě je mnoho takových dětí, které jsou stále hladové. Rády by s námi sdílely jídlo a radost tohoto dne.

18  Proto by můj nejhezčí dar byl váš souhlas s tím, najít všechny hladové a přivést sem, aby s námi jedli.“

19  „Dobrá,“ říká Jáchym, „běž a přiveď ty děti sem, my se postaráme o jídlo.“

20  Ježíš spěchá. Jde do každé nejmenší chýše a do každého domu. Málo slovy zve děti k slavnosti.

21  Po malé chvíli ho směrem k Marmionské cestě následuje vesele naladěný notně rozedraný zástup dětí,

22  jejich počet je asi sto šedesát. Hosté dělají místo. Hala je k prasknutí plná a Ježíš a Marie pomáhají při obsluze.

23  Potravin je tu dostatek a ze všech očí září štěstí. Tak se přání k narozeninám stalo korunou spravedlnosti.

 

Další ukázky z knihy lze nalézt zde

 

 

NECHŤ SE KRISTUS JEŠTĚ VÍCE UPEVNÍ V NAŠICH NITRECH,

LÁSKA ZAVLÁDNE NA ZEMI A LIDÉ SRDCEM POCHOPÍ!

POKOJ NÁM VŠEM!

 

 

S Láskou a vděčností Pavel Badač :)                

 

 

ČLÁNEK:

Olověné desky s nejstarší zmínkou o Ježíši jsou pravé a vrhají tak nové světlo na křesťanství