PF 2015, PODĚKOVÁNÍ ZA VAŠÍ PODPORU!

02.01.2015 19:10

 

PF 2015, PODĚKOVÁNÍ ZA VAŠÍ PODPORU!

Milí přátelé, podporovatelé, příznivci a návštěvníci našich stránek, přejeme všem krásný celý rok 2015! Ať jsme v něm provázení pevným zdravím, nejčistší láskou a v dostatku všeho dobrého, ať jsme co nejčastěji s našimi nejbližšími! I díky mnohým z vás se nám letos podařilo vykonat spoustu dobrého. UPŘÍMNĚ VÁM DĚKUJEME ZA PODPORU!

 

 

      Již to tak bývá, že období těchto dnů přímo vybízí k jakémusi bilančnímu přehlédnuti dalšího uplynulého roku našeho života. I my v našem občanském sdružení rádi pohlédneme na chvíli zpět, po stopách naši vykonané práce.

     Byť rok 2014 pro mnohé z nás možná uplynul jako voda, pro naší organizaci to bylo období docela dlouhé, neboť to byl vlastně náš první celý kalendářní rok činnosti naší organizace. Podařilo se vykonat spoustu dobrého, mnohdy to nebylo nejlehčí, ale s podporou blízké rodiny našich členů, mnoha dalších dobrých lidí i institucí a s nadšeným nasazením našich členů se to zvládlo. Nebudeme se zde jednotlivě rozepisovat o konkrétních projektech a veškeré vykonané práci, neboť to vše je zájemcům k dispozici v přehledu na našich stránkách, které jsme průběžně aktualizovali a o všem podstatném tak dostatečně informovali. Poznamenáme k tomuto jen, že jsme moc rádi za to, že se nám podařilo naší činnost pro znevýhodněné spoluobčany ještě více zprofesionalizovat a více vyprofilovat směrování naší organizace, a to zejména díky ustanovení našich hlavních projektů. Těch již máme opravdu celou řadu, nepočítáme tedy již ve vyšším měřítku s jejich navyšováním, ale spíše s rozvíjením stávajících.

 

     Celkově tedy hodnotíme uplynulý rok velmi kladně a máme radost z vykonané práce. Jak už jsme ovšem zmínili, v průběhu roku to ani u nás nebylo vždy nejšťastnější. Nejtěžší a nejsmutnější období pro nás nastalo o letních prázdninách, kdy se u naší dobré přítelkyně paní Josefky, projevila vážná nemoc, na kterou za krátký čas zemřela. Velice nás to zaskočilo, neboť i přes svůj pokročilý věk byla tato seniorka do oné nemoci velice čiperná a do značné míry soběstačná. Život paní Josefky na malém hospodářství v beskydské vesničce jsme vám přiblížili v jednom z našich článku, když jsme informovali o pomoci jejím kočkám. Naše milá přítelkyně zvládala i ke konci svého života vše statečně, i když byla poslední měsíc upoutána pouze na lůžko a vyžadovala 24 hodinovou péči. Členka Rady našeho sdružení, Maruška Santiago, se této služby se samozřejmosti ujala a s občasnou dopomocí dalších přátel se tuto milou babičku podařilo doopatrovat v jejím domově, kde 10. srpna ve spánku zemřela.

    Ale abychom toto malé shrnutí uplynulého roku nekončili smutně, pojďme se alespoň v krátkosti podívat na výhled naší další činnosti pro znevýhodněné spoluobčany. Neboť jak věříme, s každou naší uskutečněnou pomoci přineseme alespoň kousek radosti dalšímu potřebnému člověku nebo prospěch zvířeti či přírodě!

 

    Tak tedy, dále budeme více rozvíjet naše projekty, hledat další možné způsoby zkvalitňování životů znevýhodněných. K úspěšnějšímu naplnění tohoto cíle se pokusíme na správu našich projektů zaměstnat další lidi se zdravotním postižením a k plnohodnotnému fungování naší organizace přijmout i minimálně jednoho „zdravého“ zaměstnance. Tyto kroky chceme podniknout, abychom posléze mohli rychleji a lépe sloužit potřebným, lidem se zdravotními problémy opatřovat užitečné rehabilitační přístroje a kompenzační pomůcky, sociálně slabším poskytovat dle našich možností alespoň o něco větší sociální jistoty, dětem z dětských domovů být dobrou oporou a alespoň malým pevnějším základem pro další jejich život a výchovu jejich dětí, a mnoho dalšího. Velmi proto uvítáme vaši případnou laskavou podporu i pro zaměstnání našich dalších zaměstnanců. Děkujeme!

 

     V tomto roce bychom také rádi zorganizovali alespoň jeden rekondiční pobyt pro znevýhodněné spoluobčany, kde budeme moci při jistě příjemném osobním setkání ještě více poznat potřeby a přání alespoň některých zástupců potřebných, a budeme tak díky tomu následně ještě lépe schopni korigovat směr našeho konkrétního úsilí.

 

Těšíme se na to všechno dobré, co se nám podaří vykonat. Určitě toho bude opět moc. A jak moc, to záleží i v budoucnu opět také na vás ostatních, našich podporovatelích, spolupracovnících, příznivcích, soukromých i státních institucí. Bez vás všech bychom ani zdaleka nebyli úspěšní v již dosavadně zrealizované aktivitě ve prospěch potřebných! Dosažený úspěch je společným úspěchem nás všech! Vážíme si toho a

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU!

 

                                                                                                            vaše FREE WILL o. s.