ODPOVĚĎ Z MPSV OHLEDNĚ PŘÍSPĚVKŮ NA MOTOMEDY

11.08.2015 23:08

 

ODPOVĚĎ Z MPSV OHLEDNĚ PŘÍSPĚVKŮ NA MOTOMEDY

     dne 3. 8. 2015 nám přišla elektronickou poštou odpověď z Ministerstva práce a sociálních věcí z příslušného odboru. Uvádíme výtah ze závěru odpovědi:

"Ministerstvo práce a sociálních věcí neuvažuje o změně přístupu, to je o poskytování příspěvku na zvláštní pomůcku i na produkty sloužící k diagnostickým, léčebným a rehabilitačním účelům."

     Určitě nevzdáme naší snahu zpřístupnit MOTOmedy, nebo s nimi srovnatelné rehabilitační přístroje, co možná největšímu počtu potřebných lidí! Pokusíme se oslovit zdravotní pojišťovny s návrhem propůjčování těchto přístrojů do domácností alespoň lidí s těžkým zdravotním omezením, pro které je cvičení na MOTOmedu často jediným možným dostupným větším pohybem, který mohou z hlediska svého zdravotního stavu uskutečňovat.

 

     Nadále budeme usilovat o finanční prostředky na pořízení alespoň starších MOTOmedů, které posléze propůjčíme do užívání potřebným žadatelům v rámci naší půjčovny, a to za minimální měsíční poplatek.

 

 

 

ODPOVĚĎ Z MINISTERSTVA:

 

NAŠE REAKCE NA ODPOVĚĎ:

 

Vážená paní magistro,

     děkujeme za vyjádření ohledně našeho požadavku. Stanovisku ministerstva Práce a sociálních věcí rozumíme. V době neustálých schodků ve státním rozpočtu se získávají peníze na rozšíření výdajů jakéhokoliv ministerstva velice těžce. Věříme, že pokud by situace veřejných financí byla v kladných číslech, jistě by se na tento námi doporučovaný užitečný účel prostředky z Mpsv vyhradily.

     MOTOmedu podobných rehabilitačních přístrojů je jistě vícero, jen málokterý je s ním ovšem srovnatelný, co se funkčnosti a rehabilitačního dosahu týče. Jako spolek našeho zaměření se i nadále budeme snažit o to, abychom lidem se zdravotním omezením pomáhali s pořizováním i nákladnějších rehabilitačních pomůcek. Jednou z priorit v této naší snaze zůstane jistě i rozšiřování rehabilitačního přístroje MOTOmed do domácností potřebných uživatelů, pro které tento typ cvičení zůstává často jediným možným dostupným větším pohybem, který mohou z hlediska svého zdravotního stavu uskutečňovat. Věříme, že pravidelná domácí rehabilitace na těchto šlapadlech v čele s MOTOmedem, znamená pro tyto lidi značné zkvalitnění života a mnohdy i oddálení jinak nucené hospitalizace do nemocnic či léčebných institucí.

    Děkujeme za Váš čas a odpověď a přejeme všem z ministerstva pevné zdraví a mnoho úspěchů nejen při správě resortu, ale i v osobních životech!

    S přátelským pozdravem za spolek

                                                                              Pavel Badač
                                                                          člen Rady spolku

 

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NEJEN V TÉTO VĚCI PODPORUJÍ NAŠÍ INICIATÍVU! PODEPISUJTE PROSÍM I NADÁLE PETICI, JE TO VYJÁDŘENÍ VAŠICH SYMPATIÍ S NAŠIM NÁVRHEM A JASNÉ STANOVISKO TOHO, ŽE BY SE STÁTNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY MĚLY VYDÁVÁT I NA TAKOVÉTO UŽITEČNÉ ÚČELY! DĚKUJEME!

 

PETICE K ON-LINE PODPISU ZDE

 

Více informací k petici a žádosti na Ministerstvo práce a sociálních věcí v naši předešlé aktualitě zde