NOVÁ ŽÁDOST O PODPORU V PROJEKTU NEBE NA ZEMI

27.03.2015 22:17

 

NOVÁ ŽÁDOST O PODPORU V PROJEKTU NEBE NA ZEMI

 

     Do projektu Nebe na Zemi byla přidána nová žádost o podporu. Paní Věra Dobrovská se obrací na své spoluobčany s žádosti o finanční podporu pro svého syna Mirka (25 let), který žije od narození s těžkým kombinovaným postižením. Od svého dětství již podstoupil 12 ortopedických operací. Brzy ho čeká další, a po ní nezbytná specializovaná rehabilitační péče. To vše je však velmi finančně náročné. Přispějme prosím panu Mirkovi na tuto léčbu.

 

 

 

     K udržení svého zdravotního stavu musí pan Mirek dennodenně rehabilitovat. Mirkova maminka, která si sama v nedávné době prodělala těžké onkologické onemocnění, se neúnavně snaží zajistit nemalé finanční prostředky, aby mohla svému synovi uhradit účinné rehabilitační terapie ve specializovaných zařízeních, jako jsou Klim Therapy 18+ v lázních Klímkovice nebo rehabilitace v ADELI Medical Center ve slovenských Piešťanech a Renoně v Šúrovcích. Tyto léčebné pobyty však nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

 

     Pana Mirka navíc brzy čeká další operace, která taktéž není hrazena pojišťovnou. Bude potřeba dalších cca 50 000,- Kč. Paní Dobrovská se již plně vydala z finančních rezerv, to však nebude stačit na zajištění nezbytné pooperační rehabilitace. Proto se pro Mirka sbírají víčka od Pet lahví a je mimo jiné vypsaná i sbírka ve spolku Dobrý skutek.

 

 

     Žádost o podporu je tedy také v našem projektu Nebe na Zemi, který se snaží podpořit vzájemnou pomoc mezi spoluobčany. Mimo to, že můžeme potřebné rodině nabídnout díky uvedenému kontaktu přímou podporu, můžeme nyní zasílat i finanční částky (byť i sebemenší) na Mirkovu léčbu na jednu z vyhlášených sbírek projektu Nebe na Zemi, a to na náš

 

 

transparentní účet č. 2700441519/ 2010 pod variabilním symbolem 3111

 

Vybrané prostředky přepošleme (cca 1x měsíčně) paní Dobrovské nebo na sbírku pro Mirka na internetových stránkách spolku Dobrý skutek.

 

 

Žádost paní Dobrovské najdeme v projektu Nebe na Zemi zde

 

     Jelikož je výše uvedená rehabilitační péče ve specializovaných centrech velice žádána lidmi žijících s nejrůznějším tělesným postižením, velmi často např. s DMO, kterou má i pan Mirek, lze v budoucnu očekávat i v Nebi na Zemi zvýšený zájem žadatelů o podporu na tyto aktivity. Věříme, že mnoho z nás vyslyší toto volání a pokusí se podle svých možností i tímto typem pomoci přispět k významnému zkvalitnění životů potřebných pacientů. Především pak doufáme, že v blízké budoucnosti budou funkci donátora plnit ti, od kterých se to nejvíce očekává, zdravotní pojišťovny!

 

    DĚKUJEME ZA PODPORU PANA MIRKA, DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

 

 

 

Poznámka:

      Projekt Nebe na Zemi je tady pro vás! Umožňuje sedmi znevýhodněným skupinám spoluobčanů přímo požádat ostatní o nejrůznější formy podpory (nápověda oč lze například žádat je před konkrétními žádostmi). Díky tomuto projektu také můžeme ochraňovat zvířata a přírodu. V každé skupině uvádíme rovněž odkazy na další organizace, které nám v případě potřeby také mohou pomoci. Průběžně doplňujeme  prostor i o mnoho zajímavých informací k problematikám daných skupin znevýhodněných spoluobčanů. Jistě i proto se vyplatí Nebe na Zemi pravidelně sledovat.

 

     Dle našich možností se snažíme i my žadatelům z Nebe na Zemi konkrétně pomoci. Podařilo se nám to například v případě pana Ladislava a paní Zorky, kteří dnes již mají ve svém domácím prostředí  k dispozici poptávaný nákladný rehabilitační přístroj MOTOmed. Poděkování patří všem, kteří jste přispěli i k tomuto úspěchu. Děkujeme! :)