KONKRÉTNÍ SBÍRKA, KONKRÉTNÍ POMOC!

01.10.2016 01:29

 

KONKRÉTNÍ SBÍRKA, KONKRÉTNÍ POMOC!

Milí přátelé, připomínáme, že v rámci naší veřejné sbírky je tady také možnost podpořit konkrétní žadatelé o podporu z řad znevýhodněných spoluobčanů. Tyto jednotlivé žádosti spadají pod projekt Nebe na Zemi. Pokud nám žadatel(ka) dostatečně doloží skutečnosti, které potvrzují jeho „sbírkové“ znevýhodnění a pokud splňuje případné další podmínky a náležitosti umožňující čerpat finanční pomoc z výtěžku veřejné sbírky, lze jeho žádost o podporu najít také na stránce pod odkazem „Komu konkrétně můžeme pomoci“. Zde každý potřebný člověk dostane přiřazen variabilní symbol, číslo, které může případný přispívající do sbírky použít pro označení svého záměru pomoci konkrétní vybrané osobě. Lze také samozřejmě napsat jednoduše i jméno podporovaného do zprávy pro příjemce, pokud je vyloučená záměna (v případě shody jmen). Shromážděné prostředky pak budou žadatelům vypláceny na základě darovací smlouvy a na základě daných pravidel. Jednotlivým žadatelům se pak budeme snažit pomoci i z dalších „volných“ prostředků shromážděných na účtu veřejné sbírky. Peníze jim rozdělíme co nejspravedlivěji s přihlédnutím k míře tíživosti aktuální situace a samozřejmě v závislosti na výši stavu dostupných „volných“ finančních prostředků.

 

PANÍ ALENA Z OLOMOUCE

Jak jsme již zmínili v předchozí aktualitě, takto jsme zatím v rámci sbírky pomohli v nedávné době naši první žadatelce o podporu, paní Aleně z Olomouce. A právě paní Alenka je i prvním člověkem, kterého můžeme všichni podpořit i nadále. Na stránce „Komu konkrétně můžeme pomoci“, si lze ve skupině Lidé těžce nemocní kliknout na podrobnější informace o osudu, nynější situaci a žádosti o podporu paní Aleny.

 

Tato naše žadatelka to opravdu nemá jednoduché… Od mládí žije s tělesným postižením, k čemuž se nedávno ještě přidalo i těžké nádorové onemocnění. Nevzdává se však jen tak lehce a s optimismem a oporou pár přátel se pere s osudem jak se dá. Pokusme se to prosím paní Alence alespoň trochu ulehčit. Pomozme jí sehnat vhodnější zaměstnání a finančním či materiálním darem co nejrychleji stabilizujme její těžkou sociální situaci, kdy nezbývají peníze ani na dostatek jídla a potřebné léky,. Jistě bude ráda i za případné nové přátele nebo povzbuzení, které můžeme psát na její uvedený e-mailový kontakt.

 

Finančně pak tedy můžeme paní Alenu podpořit i přes náš transparentní účet veřejné sbírky, č. účtu 2700957427 / 2010, pod variabilním symbolem 3241. Děkujeme!

 

Na závěr nemůžeme zapomenout zmínit, že naše srdce i účty zůstávají samozřejmé otevřeny i pro další potřebné…

 

Za spolek

 

                                                                                                                          Pavel Badač

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!