FREE WILL o. s. V MAGAZÍNU VOZKA

09.04.2014 00:35

 

FREE WILL o. s. V MAGAZÍNU VOZKA

 

     V prvním čísle tohoto roku magazínu Vozka vyšel článek o našem sdružení. Moc děkujeme za milou propagaci naší organizace. Magazín Vozka vřele doporučujeme všem, kteří se zajímají o problematiku lidí s pohybovým handicapem!

 

     Redaktoři časopisu Vozka, kteří mají zkušenost s životem se zdravotním (tělesným) handicapem buď osobně, ve své rodině nebo ve svém blízkém okolí, odvádějí profesionální práci. Ve čtvrtletníku tak najdete mnoho zajímavých informací nejen o životě lidí na vozíku, ale také spoustu dalších poutavých témat týkajících se obecně všech zdravotně znevýhodněných spoluobčanů. Naleznete zde například představení organizací pro lidi se zdravotním handicapem, rozsáhlý výčet služeb a možností, které se nabízejí pro zkvalitnění jejich života, představení nejnovějších pomůcek, tipy k aktivnějšímu životu a možnému společenskému a sportovnímu vyžití, tipy na bezbariérové výlety, seznámíte se s nelehkými osudy mnohých z nás a mnoho dalšího. Vítány jsou příspěvky samotných čtenářů a všech, kteří mají buď sami osobní zkušenost se životem s postižením, nebo chtějí článkem k této tématice přispět. Na internetových stránkách Vozky www.vozka.org pak mimo spoustu dalších užitečných věcí naleznete i aktualizované novinky a zpravodajství ze života lidí se zdravotním postižením. Tyto zprávy si navíc po objednání v redakci můžete nechat zasílat newsletterem přímo na e-mail. Předplatné pro tištěné magazíny Vozky, které vycházejí 4 x ročně a jsou doslova nabité podstatnými informacemi, radami a tipy, je od roku 2013 ve výši 160,- Kč, což je dle našeho mínění cena velice příznivá.

 

 

     Magazín Vozka se již dočkal řady ocenění za práci odváděnou pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Naše sdružení si této užitečné a důležité činnosti rovněž váží a moc děkuje všem, kteří se na tvorbě Vozky již dlouhá léta usilovně podílejí. Sdílenými informacemi významně napomáháte zkvalitnit životy mnohých. Děkujeme!

 

                                                                                                     tým FREE WILL o. s.