DROBNOU PŮJČKOU JSME POMOHLI PANU JIRKOVI

30.03.2015 22:47

 

DROBNOU PŮJČKOU JSME POMOHLI PANU JIRKOVI

 

Poskytli jsme půjčku 1 100,- Kč panu Jirkovi z Frýdku Místku, který má těžké zrakové postižení. Peníze pomůžou z části uhradit kompenzační pomůcku, mobilní telefon s užitečnou aplikací pro slabozraké. Panu Jirkovi přiznali velmi nízký plný invalidní důchod, Úřad práce musí doplácet sociální dávky. Měsíční příjem tohoto mladého muže vystačí sotva na vyžití. K tomu se nyní přidal mimořádný náklad za veterinární péči o mladého pejska, o kterého se Jirka stará. Na bezúročnou půjčku poskytnutou pod č. 43 jsme určili splátky v minimální možné výši 50,- Kč / měs. Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček č. 2200635309/2010, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

Poznámka:

 

     Touto půjčkou jsme prozatím vyčerpali půjčkový účet „co to šlo“ – zůstal bankou stanovený minimální limit. Je dobře, že jsou peníze plně využívány. I peníze jsou druhem určité energie a je prospěšné, když každá energie životadárně plyne, zbytečně se nezatuhává a neblokuje. Naše půjčky proudí dobrým směrem, k alespoň některým lidem z těch nejpotřebnějších, kteří mají nízký příjem, což si dostatečně ověřujeme.

 

    Aby však mohl náš systém půjček dobře fungovat a energie svižně plynula na místo, kde je potřeba, je nutná cirkulace. Zdroj je potřeba zpětně doplňovat. To má být z poloviny úkolem PRAVIDELNÝCH MĚSÍČNÍCH splátek poskytnutých půjček, které jsou nastaveny a případně upravovány po vzájemné domluvě s vypůjčitelem tak, aby jej zatížily co nejméně.

 

    S určitým smutným povzdechem nutno konstatovat, že z prozatímní naší zkušenosti ani ti, u kterých by se předpokládalo dostatečně silné pochopení pro nepříznivou sociální situaci druhých, nejsou s nimi solidární, nedrží partu, nevracejí do systému. Před těmito lidmi si FREE WILL vyhrazuje právo varovat ostatní, a to způsobem podle smluvených podmínek!