DĚKUJEME ZA PODPORU Z OBCE TICHÁ!

23.05.2015 00:08

 

    DĚKUJEME ZA PODPORU Z OBCE TICHÁ!

    Velmi děkujeme za finanční podporu 5 000,- Kč, kterou jsme obdrželi od obce Tichá! Dar byl poskytnut na úhradu části provozních nákladů naší organizace. Díky vstřícnosti nynějších zastupitelů obce Tichá v čele se starostkou Mgr. Michaelou Štefkovou tak budeme moci například koupit dálniční známku, uhradit služby mobilního operátora, zaplatit doménu stránek nebo např. pořídit některé nezbytné kancelářské potřeby. Děkujeme, že pomáháte s námi!

 

   Obec Tichá (přes 1 700 obyvatel) je sídlem naší organizace. Je to malebná vesnička u Frenštátu pod Radhošťem obklopená beskydskými vrchy. Děkujeme obci nejen za nápomocnou podporu naší organizace, ale rovněž za podporu dalších veřejně prospěšných činností v obci, za celkovou snahu o co největší zkvalitnění životů občanů vesničky! Jako organizace zaměřující se svou podporou z velké části také na lidi se zdravotním postižením a hůře se pohybující, zvlášť oceňujeme také iniciativu současných zastupitelů obce za odstraňování bariér v obci! Díky tomu jsme se dočkali například i bezbariérového přístupu do místní prodejny potravin a smíšeného zboží a brzy se můžeme těšit i na úpravu vstupu a vybudování toalety pro handicapované v tichavském Kulturním domě! Děkujeme! :)

 

    A při této příležitosti bychom rádi poděkovali za podporu i ostatním, kteří se nějakým způsobem rozhodli pomáhat s námi! Upřímně děkujeme tedy všem našim podporovatelům, spolupracovníkům, příznivcům, soukromým i státním institucím. Bez vás všech bychom ani zdaleka nebyli úspěšní v již dosavadně zrealizované aktivitě ve prospěch potřebných! Dosažený úspěch je společným úspěchem nás všech! Vážíme si toho a

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU!    

 

 

P.S. Přijeďte navštívit krásné Beskydy a nezapomeňte se přitom zastavit podívat i na rozkvět naši milé obce Tichá!

Děkujeme za prostor k představení naší organizace ve zpravodaji Tichánek!