AKTUALIZACE INFORMACÍ O VÝVOJI POŘÍZENÍ BAZÉNOVÉHO ZVEDÁKU

23.12.2013 23:55

 

 AKTUALIZACE INFORMACÍ O VÝVOJI POŘÍZENÍ BAZÉNOVÉHO ZVEDÁKU

 

     Milí podporovatelé FREE WILL o.s., k 11. 12. 2013 jste prostřednictvím usilovné práce našich terénních spolupracovníků přispěli na pořízení mobilního zvedáku částkou 14 850,- Kč! Velice si vážíme této vaší dosavadní podpory a moc za ní děkujeme. Tyto vaše dary do značné míry přispěly k tomu, že jsme mohli nechat do hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí zvedák koncem srpna namontovat a mít jej od té doby alespoň v pronájmu. Vy všichni, kteří jste pořízení zvedáku takto podpořili, jste se tím vlastně stali našimi spolupracovníky na naplnění našeho cíle – dopřát lidem s těžkým tělesným postižením koupání ve dvou hotelových bazénech na Belarii. Poděkování také patří vedení hotelu za dosavadní vstřícnost a  podporu tohoto projektu, a všem dobrovolníkům, kteří nějakým způsobem doposud zvedáku věnovali svou energii, čas, zájem. 

     Velké díky směřujeme našim terénním spolupracovníkům, kteří mnohdy za nelehkých povětrnostních podmínek nesou svou kůži na trh, informují o činnosti našeho sdružení a snaží se získat přízeň spoluobčanů pro pomoc svým bližním. Velmi si vážíme této naší spolupráce a upřímně za ní děkujeme. V souvislosti s našimi terénními spolupracovníky bychom chtěli také moc poděkovat městům Moravskoslezského kraje, která na svých náměstích a v ulicích umožňují těmto lidem vykonávat jejich činnost zahrnující mimo jiné i pochůzkový prodej, který je jinak běžně v naprosté většině měst zakázán. Vaše tolerantnost umožňuje fungování projektu „terénní spolupráce“, který jak věříme, prospívá hned trojím způsobem najednou. Vážíme si vaší vstřícnosti a spolupráce, bez které by dosavadní úspěšnost v naplnění naší celkové snahy nebyla ani zdaleka taková. Děkujeme moc.

 

Krátce po montáži mobilního bazénového zvedáku jej odzkoušeli dobrovolník Jirka s naším terénním spolupracovníkem Aleškem

 

     Celková pořizovací cena zvedáku je však přece jen pro menší rozjíždějící se neziskovku poměrně větším soustem. Obrátili jsme se proto s žádosti o finanční podporu na Moravskoslezský kraj. Věříme, že na tuto nabídku spolupráce na pořízení zvedáku dostaneme kladnou odezvu. Rozhodnutí zastupitelstva očekáváme v blízkých dnech. Do této doby nebudeme prozatím na pořízení zvedáku dále vybírat peníze, a to žádným z dosud možných způsobů. 

     Náš zájem pomáhat všude, kde je potřeba, však v žádném případě neustává. Stejně tak trvá i totožný záměr našich spolupracovníků v terénu, kteří nadále pokračují ve své činnosti. Od 12. 12. 2013 si od těchto milých lidí můžete na náměstích a v ulicích našich měst zakoupit další hezké výrobky z chráněných dílen. Část z prodejního výtěžku jde rovnou na další projekt – na pořízení nových postelí pro děti z Dětského domova v Hranicích. O tomto novém a dalším vývoji stávajících projektů budeme nadále přinášet informace na našich stránkách. Pokusíme se vše co nejvíce zprůhlednit.

     Ke zvedáku bychom ještě rádi připomněli, že je stále připraven poskytnout na hotelu své služby všem případným hostům s handicapem, kteří potřebují pomoci s přesunem do vody. Zaškolený personál bazénů rád jistě pomůže. Věříme, že se nám již brzy podaří získat bazénový zvedák do trvalého vlastnictví, a ten tak bude moci nastálo pokračovat ve svém úkolu. Převážně na hotelu Belaria.

Děkujeme za vaší podporu!

 

                                                                                                             Tým FREE WILL

 

Více o mobilním bazénovém zvedáku

Fotogalerie