NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU:   

     
   
     

 

 

 

 

 

NAŠE AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

 

  
 


OCHRANA PŘÍRODY A ZVÍŘAT

 

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPOLKU FREE WILL!

    

Spolek FREE WILL je malá nezisková organizace zabývající se

podporou znevýhodněných skupin spoluobčanů, ochranou zvířat a přírody.

 

Jsme společenství přátel, které je odhodláno podle svých možností a schopností a na základě čisté Lásky k bližnímu a životu celkově, pomáhat tam, kde je to podle našeho názoru nejvíce zapotřebí!

 

Víme, že každý člověk svou svobodnou vůli spoluutváří podobu světa, ve kterém žijeme. Svými každodenními rozhodnutími ovlivňujeme kvalitu životů nás všech, významně zasahujeme do života a vývoje celé naší úžasné planety! Vědomí si tohoto, přijímáme díl naší spoluodpovědnosti a prohlašujeme že,

 

NAŠÍ VOLBOU JE VZÁJEMNÁ POMOC,

ODSTRAŇOVÁNÍ ČI ALESPOŇ ZMÍRŇOVÁNÍ UTRPENÍ,

PODPORA ŽIVOTA VE VŠECH JEHO ÚŽASNÝCH A ROZMANITÝCH PROJEVECH!

 

 

SKUPINY ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ, KTERÝM NEJVÍCE POMÁHÁME:

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABŠÍ, DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, SENIOŘI

 

Naše srdce a náruče jsou však otevřené všem! Všichni si zasloužíme prožívat ještě kvalitnější, krásnější a plnější život, proto se k tomuto v rámci našich možností snažíme dopomáhat každému. Naši hlavní pozornost ovšem soustředíme především na ty nejpotřebnější, nabízíme jim psychickou i finanční podporu a hledáme způsoby, jak těmto lidem co nejvíce kompenzovat jejich dosavadní znevýhodnění. Takto konáme na základě jejich potřeb a způsobem naplňujícím jejich touhy a přání.

 

Pomáháme zejména tam, kde na to nepamatuje nebo nedostačuje státem vytvořený

společenský systém!

 

Budeme moc potěšení, rozhodnete-li se jakýmkoliv způsobem zapojit, spolupodílet se na naplnění naší snahy. Ať už podporu nabízíte nebo si pro ní přicházíte, děkujeme vám, jste srdečně vítání!

 

Spolupracujme co nejvíce! Ve spojení spočívá naše síla a opora. Objevujme nové možnosti zkvalitňování životů všech a radostně tvořme! Těšíme se…

 

                                                                                                                                                tým Free Will

 

 

 DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)

 

 

 

NAŠE AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

                                                                      Variabilní symbol pro podporu projektu:

FREE VILLAGE                                                                                                              2

NEBE NA ZEMI                                                                                                               3

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY                                 4 

Své případné dary na tento projekt prosím zasílejte přímo na účet č. 2200635309/2010

(Transparentní účet pro bezúročné půjčky. Děkujeme :) ) 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ              5

DOBROVOLNICTVÍ                                                                                                       6

REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY                                  7
                                                             - Rekondice FREE WILL                                   71
                                                             - Mistrovství ČR v šachu TP
                              72

BAZÉNOVÝ ZVEDÁK PRO LIDI S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM, HOTEL BELARIA             5

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM                                               111

PRÁCE V TERÉNU (NÁKUP VÝROBKŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN)                                  8

PADENADAr                                                                                                                   9

KALENDÁŘ 2015 (PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH UMĚLCŮ)                                   10

OCHRANA PŘÍRODY A ZVÍŘAT - Podpora projektu GREEN LIFE                                     20

 

 

Svou případnou podporu, prosím, směrujte na správný účet, který účelem existence odpovídá záměru Vaší podpory. Děkujeme. :)
Jaké účely budou kryty z jednotlivých účtů uvádíme v jednotlivých přehledech účtů.

 PŘEHLED ÚČTU >>   PŘEHLED ÚČTU >>   PŘEHLED ÚČTU >> 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

11.10.2016

 

PODZIMNÍ SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ SE SPOLKEM PRALES DĚTEM

 

     Již tradičně i v tomto podzimním období probíhají po České a Slovenské republice společenská setkání, povídání, promítání, přátelské besedy se spolkem Prales dětem. Tématem je opět náplň bohaté činnosti této organizace na poli celkové ochrany zvířat a přírody. Kalendář akcí podzim / zima 2016 je nazván „Jak se staví sen“ a pojednává zejména o česko slovenské spolupráci na projektech Green Life (ochrana přírody a divokých zvířat na Sumatře) a Blue Life (pomáhá čistit souostroví Pulau Banyak, či chrání korálové útesy a mořské tvory před vražednými plastovými odpadky).

     Jistě však nezůstane „jen“ u těchto dvou záslužných aktivit, ale přijde k řeči i zamyšlení nad dopady vztahu a postoje převládající většiny lidí k ochraně zvířat na přírodu a celkový život na Zemi (viz například článek a apel z internetových stránek spolku: CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A DEVASTACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.) Na setkáních uvidíme několik poutavých filmů a mnoho krásných fotografií o přírodě, zvířatech, či dobrovolnících, kteří se rozhodli konat ve prospěch celku. ...

Dále v článku: zúčastněte se některého setkání, stojí to za to! Pozvánka na setkání do Frýdlantu nad Ostravicí...

 

01.10.2016

KONKRÉTNÍ SBÍRKA, KONKRÉTNÍ POMOC!

Milí přátelé, připomínáme, že v rámci naší veřejné sbírky je tady také možnost podpořit konkrétní žadatelé o podporu z řad znevýhodněných spoluobčanů. Tyto jednotlivé žádosti spadají pod projekt Nebe na Zemi. Pokud nám žadatel(ka) dostatečně doloží skutečnosti, které potvrzují jeho „sbírkové“ znevýhodnění a pokud splňuje případné další podmínky a náležitosti umožňující čerpat finanční pomoc z výtěžku veřejné sbírky, lze jeho žádost o podporu najít také na stránce pod odkazem „Komu konkrétně můžeme pomoci“. Zde každý potřebný člověk dostane přiřazen variabilní symbol, číslo, které může případný přispívající do sbírky použít pro označení svého záměru pomoci konkrétní vybrané osobě.

...Dále v článku: Pomozme prosím paní Aleně, která má od dětství tělesné postižení, nyní je k tomu i těžce nemocná a je sociálně potřebná. Pomozme jí najít vhodnější zaměstnání, pomozme finančně nebo materiálně...

 

21.09.2016

I NAŠE VEŘEJNÁ SBÍRKA JIŽ POMÁHÁ! PODĚKOVÁNÍ ZA VAŠÍ PODPORU!

      Drobným darem z finančních prostředků naší veřejné sbírky jsme podpořili paní Alenu z Olomouce. Paní Alena má od dětství tělesné postižení, ke kterému se nedávno přidružilo ještě i těžké nádorové onemocnění. Dar 1 000,- Kč bude využit na úhradu léků, kterých musí paní Alenka užívat nemálo. Poněvadž je sociální situace této ženy opravdu těžká, vyplatili jsme také  drobnou bezúročnou půjčku na úhradu základních životních potřeb. Dále jsme doporučili větší charitativní organizace z okolí bydliště, konkrétně zejména Charitu Olomouc a pobočku Člověka v tísni, o.p.s., které jistě dokáži ještě více pomoci do doby, než se finanční situace naši žadatelky o podporu zlepší. Paní Alenu osobně navštívila naše Maruška, členka  Rady spolku, a ověřila všechny skutečnosti. S naší novou přítelkyní zůstáváme nadále v kontaktu, abychom jí mimo jiné mohli být i v budoucnu oporou a pomocí.

 

     Zatím tedy první a alespoň menší dar z veřejné sbírky mohl být vyplacen díky historicky prvnímu dárci sbírky, panu Marianovi Mariu Artychovi, DiS., a jeho velkorysé podpoře. Pan Artych patří od začátku našeho působení k sympatizantům a podporovatelům naší činnosti. Pomáhá nám nejen finančně, ale například i co se propagace týče! Díky moc! A poděkování samozřejmě zasluhují i všichni ostatní naši podporovatelé, ať už je způsob a velikost jejich pomoci jakýkoliv. Ceníme si vašich sympatií a děkujeme za spolupráci na zkvalitňování životů těch nejpotřebnějších členů společností!

 ...Dále v článku: poděkování podporovatelům pokladničkové sbírky, připomenutí rozdělení výtěžků sbírky a další díky...


 

06.09.2016

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČR V ŠACHU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MUŽŮ A ŽEN 2016 S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Blíží se nám Mistrovství ČR v šachu tělesně postižených mužů a žen s mezinárodní účastí.  Letošní ročník se uskuteční 3. – 10. Října 2016, již tradičně opět v Hotelu Duo v Horní Bečvě.

Podle očekávání by se turnaje mělo zúčastnit cca 40 hráčů, mezi kterými budou lidé i s těžkým tělesným postižením a vozíčkáři. Celkově včetně doprovodu těchto hráčů se akce každoročně zúčastňuje 50 až 60 lidí. I letos je turnaj koncipován s mezinárodní účastí, těšíme se tedy i na naše přátelé ze Slovenska, Polska a Maďarska. Důležitým smyslem celé akce je kromě sportovního vyžití také společenský a rehabilitačně rekreační přínos pro zúčastněné, kteří kvůli svého zdravotního omezení mají menší možností takovéhoto vyžití a setkání s větším počtem svých přátel. Není proto překvapením, že i přes profesionálně hrané partie panuje na turnaji vždy přátelská až rodinná atmosféra. Po celý šachový pobyt je připraven bohatý doprovodný program s vyvrcholením ve společenském večírku na závěr turnaje. Možnosti podpory ...

 

 

05.07.2016

 

STARTUJEME!!! :)

 

Spolek FREE WILL zřídil veřejnou sbírku na podporu znevýhodněných skupin občanů České republiky. Sbírka byla osvědčená Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 27. 4. 2016. Kontrolu využití výtěžku sbírky provádí zmíněný Krajský úřad v Ostravě, kterému se jednou ročně předkládá vyúčtování. Sbírka je konána shromažďováním finančních prostředku na zvlášť zřízený bankovní účet a vybíráním peněz do zapečetěných pokladniček. Veřejná sbírka je oznámená na dobu neurčitou.

 

 

ÚČEL SBÍRKY:

PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY, KONKRÉTNĚ LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÍ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH (S MĚSÍČNÍM PŘÍJMEM MENŠÍM NEŽ ČINÍ 40 % AKTUÁLNÍ PRŮMĚRNÉ HRUBÉ MZDY V ČR), DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ (PO DOBU STUDIA MAX. DO 26 LET VĚKU), SENIORŮ (DOSAŽENÝ VĚK 65 A VÍCE). PODPORA PRO TAKTO ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY BUDE REALIZOVÁNA PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTŮ SPOLKU FREE WILL.

Veřejná sbírka probíhá podle zákona o veřejných sbírkách č. 117/2001 sb., který si lze volně vyhledat například i na internetu. Podle tohoto zákona musí připadnout nejméně 95 % hrubého výtěžku sbírky na deklarované účely, což je hlídáno Krajským úřadem, který sbírku osvědčil. Zbylých 5% výtěžku lze použit na náklady se zajištěním sbírky.

 

Naši veřejnou sbírku lze nalézt v seznamu veřejných sbírek povolených Krajským úřadem.

(K 5. 7. 2016 dolní část seznamu)

 

 

Finanční příspěvky do naší veřejné sbírky na podporu uvedených znevýhodněných osob

 LZE DAROVAT DVĚMI ZPŮSOBY:

 

  • FINANČNÍMI PŘÍSPĚVKY NA ZVLÁŠŤ ZŘÍZENÝ TRANSPARENTNÍ BANKOVNÍ ÚČET 

 PŘEHLED TOHOTO ÚČTU >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 

  • FINANČNÍMI PŘÍSPĚVKY DO ZAPEČETĚNÝCH PŘENOSNÝCH POKLADNIČEK

Na stránce veřejné sbírky si lze prohlédnout kopii osvědčení veřejné sbírky a přečíst podrobnosti o možných formách podpory. Dozvíte se, jak v případě Vašeho zájmu zvolit konkrétní skupinu znevýhodněných občanů Čr, kterým chcete pomoci. Vybírat můžete i z podpory konkrétních projektů pro tyto potřebné.

 

VĚŘÍME, ŽE SE NÁM DÍKY ZŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PODAŘILO A PODAŘÍ UČINIT ZE SPOLKU FREE WILL MIMO JINÉ JEŠTĚ LEPŠÍ NÁSTROJ KE SDÍLENÍ BOHATSTVÍ S ČLENY SPOLEČNOSTI, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ NAŠÍ PODPORU! KRÁSNĚJŠÍ A PLNĚJŠÍ ŽIVOT VŠEM!

 

                                                                                                                 VÁŠ SPOLEK FREE WILL!

 

 

03.05.2016

 VŠECHNY DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA V HRANICÍCH NA MORAVĚ JIŽ MAJÍ SVÉ NOVÉ POSTÝLKY!

Koncem února byly do Dětského domova v Hranicích na Moravě dodány poslední nové postele z masivního smrku. Jedná se o kvalitní malovýrobu na zakázku, kterou uskutečnil pan Jaromír Kocián, stolař z Trojanovic u Frenštátu pod Radhošťěm. I zbývající dětí z domova tak konečně mají kvalitnější spaní. Tento projekt pro 32 děti z Dětského domova jsme ve spolupráci se spolkem Radost realizovali přes dva roky. ...

 

 

12.04.2016

BEZÚROČNÁ PŮJČKA POMOHLA PANÍ JANĚ

     Paní Jana z Olomouckého kraje má měsíční příjem na hranici životního minima. Z této částky musí zabezpečit nejen sebe, ale i svého pejska. V poslední době se k již tak dost složité situaci ještě navíc zhoršily i vážné zdravotní problémy, s kterými se paní Jana potýká už dlouhodoběji. Tato okolnost značně komplikuje pracovní příležitosti, avšak na invalidní důchod je to dle lékařských a úředních tabulek nedostačující. Pomohli jsme bezúročnou půjčkou ve výši 2 000,- Kč, evidovanou u nás pod č. 46. Peníze přispějí alespoň k částečnému zabezpečení základních životních potřeb paní Jany a pejska, o kterého se stará. Splátky bezúročné půjčky byly stanoveny v nejnižší možné míře. Pokusíme se...

 

 

07.04.2016

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU SPOLKU PRALES DĚTEM O OCHRANĚ PŘÍRODY NA SUMATŘE

14. 4. 2016 od 18:00 hod v centru volného času ASTRA Frenštát p. Radh.

Milí přátelé,

     dovolujeme si srdečně pozvat na přednášku o ochraně přírody na Sumatře, kterou jsme pomohli zorganizovat ve Frenštátě pod Radhošťem. Přijďte se příští čtvrtek 14. 4. 2016 od 18:00 hod podívat do centra volného času ASTRA na promítání a poslechnout si, jak český spolek Prales dětem významně pomáhá chránit přírodu v Indonésii. Podařilo se jim již například vykoupit 62 ha tropického deštného pralesa na Sumatře, který je ohrožen nadměrným kácením kvůli pěstování palmy olejné. Ve spolupráci s indonéskými přáteli se tak spolku Prales dětem daří uchránit v jejich rezervaci vzácný ekosystém, jenž je domovem mnoha rozličných a krásných druhů rostlin a vzácných zvířat jako např. orangutani, tygři sumaterští nebo sloni pralesní. Mimo to se naší odvážní přátelé zabývají také ochranou oceánů a přírody celkově.

 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ – výtěžek jde na podporu provozu česko-indonéské pralesní dětské rezervace Green Life na Sumatře ...

 

 

 

02.03.2016

SLEČNA KATEŘINA, NAŠE NOVÁ ZAMĚSTNANKYNĚ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM!

    S velkým potěšením můžeme oznámit, že se nám podařilo v našem spolku zaměstnat další osobu se zdravotním postižením!  Na pozici administrátorky projektu NEBE NA ZEMI jsme přijali slečnu Kateřinu z Kopřivnice. Náplní práce milé nové posily našeho zaměstnaneckého týmu, který nyní tvoří již čtyři osoby se zdravotním postižením, je tedy zejména pomoc žadatelům se správným zařazováním jejich žádostí do projektu, odpovědi na jejich dotazy k projektu a vkládání zajímavých zpráv, novinek a informací do skupiny ochrana zvířat, přírody a jednotlivých skupin znevýhodněných spoluobčanů. Slečna Kateřina vykonává práci ze svého domova, což je vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení (DMO) pro ní ideální možnost! …

 

 

 

23.02.2016

CHRÁNÍME PŘÍRODU A ZVÍŘATA :)

 

   

 

     Kromě podpory znevýhodněných spoluobčanů nechceme ponechat mimo rámec našeho zájmu ani ochranu přírody a zvířat. Chránit přírodu a zvířata s námi můžete již delší dobu prostřednictvím projektu Nebe na Zemi, nyní jsme se však rozhodli pro tuto oblast jistě většinového zájmu vyhradit samostatný projekt! V rámci této činnosti s námi můžete aktuálně nejvíce podporovat projekt GREEN LIFE spolku Prales Dětem. Podívejte se v krátké reportáží, jak se českým nadšencům do ochrany přírody daří budovat spolu s indonéskými partnery rezervaci deštného pralesa na Sumatře! Jistě jako my shledáte, že se podařil a jistě ještě podaří kus úžasné práce pro přírodu, a budete se chtít také podílet na tomto záslužném konání…

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ PNEUSERVISU PATALA

 

    

     VELMI DĚKUJEME PNEUSERVISU PATALA ZA VELKORYSÝ DAR NAŠEMU OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ! Pneuservis nám obul novými zimními pneumatikami našeho plechového miláčka, autíčko Škoda Felicia, které nám pomáhá v naplňování naší činnosti. Díky tomutoVíce zde: http://www.freewillos.cz/news/podekovani-pneuservisu-patala/

PODĚKOVÁNÍ PNEUSERVISU PATALA

 

    

     VELMI DĚKUJEME PNEUSERVISU PATALA ZA VELKORYSÝ DAR NAŠEMU OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ! Pneuservis nám obul novými zimními pneumatikami našeho plechového miláčka, autíčko Škoda Felicia, které nám pomáhá v naplňování naší činnosti. Díky tomutoVíce zde: http://www.freewillos.cz/news/podekovani-pneuservisu-patala/

 Všechny články

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

     Tohle všechno zvládáme a můžeme zvládnout zejména díky vaší podpory! Přispívejme prosím neziskovým organizacím pravidelně! I 50,- Kč/měs má smysl! Pravidelná podpora umožňuje organizacím udržet a rozvíjet stávající projekty a lépší plánování svých dalších projektů! Děkujeme všem za podporu, víme, že sami často dáváte spíše i ze svého nedostatku. O to více si vaší důležité podpory vážíme!

 

 

 

 

 

PŘÁTELÉ:

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSE

Datum: 15.07.2015

Vložil: Marian Mario Artych

Titulek: PETICE FREEWILL

Chcete udělat v České Republice něco pro tělesně postižené, nemocné, sociálně slabé nebo dokonce pro někoho, kdo trpí roztroušenou sklerózou či parkinsonovou chorobou.

Koupit si do bytu drahou LCD televizi a nadávat každý večer na poměry kolem sebe - to nestačí. To je hodně málo. Já žiji bez televize 10 let a mám prakticky víc informací než vy, o čemž svědčí mé vebové stránky www.marioartych.com, které tu fungují nepřetržitě od ledna roku 2014. Navíc jsem téměř sám vytvořil i české webovky o Anně Jantar - www.annajantar.eu, a to v kooperaci s fanclubem ve Varšavě.

Ale k těm postiženým. Nemusíte nic platit, ledaže dobrovolně, nemusíte nikam chodit. Vše se dá zařídit po internetu. V roce 2013 vzniklo u Frenštátu pod Radhoštěm občanské sdružení Freewill, nyní je to podle nového občanského zákoníku z roku 2014 SPOLEK FREEWILL. Jeden ze zákládajících členů tohoto sdružení je Pavel Badač, kterého znám od září roku 1997, takže 18 let. A prakticky od roku 2013 tady nebyl jediný měsíc, kdybych já nesledoval ve volném čase a po nocích činnost této organizace.


V zásádě se dá říci, že FREEWILL je prakticky jedinou velmi prověřenou humanitní organizací v této zemí za poslední léta a zaručenou organizací slušných lidí. Mají transparentní bankovní účet ve Fio bance. Splnili již hodně přání pár lidem tělesně postiženým nebo sociálně slabým.

Nyní bude FREEWILL psát dopisy na Ministerstvo práce a soc. věcí a Ministerstvo zdravotnictví, aby stát přispíval nějaké peníze na určitou pomůcku pro postižené - MOTOMED. A k tomu se svolává i PETICE. Samozřejmě ode mě je již podepsaná.

Datum: 27.12.2014

Vložil: Marian Mario Artych

Titulek: Poznámka

Anna Jantar se zobrazuje na webové adrese www.annajantar.cz nebo www.annajantar.eu.

Datum: 11.02.2014

Vložil: Marian Mario Artych

Titulek: doporučení Freewill

Server http://www.marioartych.com/blog/
Vám doporučuje občanské sdružení Freewill.

Datum: 11.02.2014

Vložil: Marian Mario Artych

Titulek: Anna Jantar - nové informace v ČR

„Můžeme mít příjem filozofické postavy a uznat, že není pravda, že Anna Jantar již není. Ona přece stále je – v naší paměti a i písničkách. Její duše zůstala. Navzdory tomu jak dlouho bude žít v paměti lidí, dnes již nemohu jako tenkrát si s ní sednout a povykládat“, říká její další kamarádka a zpěvačka Halina Franckowiak. „Strašně moc mi chybí. Mám takový pocit, že jsem o ní ochuzena a tím pádem i o sebe.“
„Letecká katastrofa mě vzala nejsrdečnějšího člověka a přítelkyni, takovou už nebudu mít nikdy“, dodává polská právnička Walentyna Ziemba-Martinek.


Nové informace v blogu, úplně poprvé v České Republice :

http://www.annajantar-cz.eu/ze-zivota-anny-jantar/

Datum: 22.01.2014

Vložil: Marian Mario Artych

Titulek: poděkování Freewill

Jako zakladatel a správce webu o Anně Jantar a člověk česko - polského původu chci poděkovat občanskému sdružení Freewill za ochotu a podporu webu www.annajantar-cz.eu.
Novináři v České Republice publikují jen to, co je pro ně výhodné a většinou ta špatná zpráva z této doby je ta nej. Že nějaký podvodníček dovezl špatné zkažené maso, atd. Také jsme měli aféry, např. metylalkohol

..
Je potřeba v České Republice připomínat, kdo to byla Anna Jantar (zpěvačka polského původu, která zpívala i německy, anglicky, někdy i francouzsky), byla hvězdou 70. let v sousedním komunistickém Polsku. Byla zvána všude po světě včetně USA. Její písně se vyznačovali radostí a úsměvem, to bylo to co jí hodně přidávalo na popularitě.
Je potřeba také přípomínat v ČR, co se stalo ve Varšavě v březnu 1980. Komunistický režim měl sovětská letadla v dezolatním stavu, to zatajil a díky tomu při letu z USA do PL zemřela 29letá žena, matka 4 leté Natálie.Rodina, která na ní čekala na letišti Okentě, se jí nikdy již nedočkala. Na pohřbu ve Varšavě plakalo až 40 tis. lidí, nikdo v té době takový pohřeb nikde neměl.

Chci také poděkovat občanskému sdružení Freewill za veškeré jejich usílí pomáhat druhým, vytvářet harmonické prostředí pro nemocné, sociálně slabé a různě postižené. I neziskový sektor může být zajímavý, pokud přináší ovoce a kvalitní služby pro ty, kdo je potřebují.

Marian Mario Artych, DiS.
ekonomický pracovník, lektor
a zakladatel webu o Anně Jantar v České Republice

Datum: 31.01.2014

Vložil: Pavel Badač

Titulek: Re: poděkování Freewill

Ahoj Mariánku,

děkujeme Ti za milý příspěvek a veškerou Tvou dosavadní podporu.

Přejeme, ať se všem líbí Tvé stránky o Anně Jantar. Ať i skrze ně přináší stále tato talentovaná zpěvačka všem mnoho radosti! Děkujeme.

Za FREE WILL

Pavel :)

Datum: 18.08.2013

Vložil: stanislav štolpa

Titulek: caute

sou ti stranki pekne udelane libi se mi to

Datum: 19.08.2013

Vložil: Pavel Badač

Titulek: Re: caute

Děkujeme milý Stando, pochvala vždycky potěší. :) Jistě je na stránkách mnohé co vylepšovat. Stále se teprve učím… Děkuji a přeji krásné dny! Admin Pavel :)

Datum: 26.07.2013

Vložil: promandant.at

Titulek: logo design

co-authorship of the logo design http://somacloud.promandant.at/freewillos.png released under creative commons - free image :)

Datum: 31.07.2013

Vložil: Pavel Badač

Titulek: Re: logo design

Děkujeme za návrh loga. Ještě to promyslíme a zřejmě na něm dále trošku zapracujeme. Díky :) Krásné dny, Pavel :)

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek