PODPORUJEME ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY, CHRÁNÍME ZVÍŘATA A PŘÍRODU!
PŘIDEJTE SE K NÁM, POMÁHEJTE S NÁMI
 

   NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU:   

     
   
     

 

 

 

 

 

NAŠE AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

 

  
 


OCHRANA PŘÍRODY A ZVÍŘAT

 

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPOLKU FREE WILL!

    

Spolek FREE WILL je malá nezisková organizace zabývající se

podporou znevýhodněných skupin spoluobčanů, ochranou zvířat a přírody.

 

Jsme společenství přátel, které je odhodláno podle svých možností a schopností a na základě čisté Lásky k bližnímu a životu celkově, pomáhat tam, kde je to podle našeho názoru nejvíce zapotřebí!

 

Víme, že každý člověk svou svobodnou vůli spoluutváří podobu světa, ve kterém žijeme. Svými každodenními rozhodnutími ovlivňujeme kvalitu životů nás všech, významně zasahujeme do života a vývoje celé naší úžasné planety! Vědomí si tohoto, přijímáme díl naší spoluodpovědnosti a prohlašujeme že,

 

NAŠÍ VOLBOU JE VZÁJEMNÁ POMOC,

ODSTRAŇOVÁNÍ ČI ALESPOŇ ZMÍRŇOVÁNÍ UTRPENÍ,

PODPORA ŽIVOTA VE VŠECH JEHO ÚŽASNÝCH A ROZMANITÝCH PROJEVECH!

 

 

SKUPINY ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ, KTERÝM NEJVÍCE POMÁHÁME:

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABŠÍ, DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, SENIOŘI

 

Naše srdce a náruče jsou však otevřené všem! Všichni si zasloužíme prožívat ještě kvalitnější, krásnější a plnější život, proto se k tomuto v rámci našich možností snažíme dopomáhat každému. Naši hlavní pozornost ovšem soustředíme především na ty nejpotřebnější, nabízíme jim psychickou i finanční podporu a hledáme způsoby, jak těmto lidem co nejvíce kompenzovat jejich dosavadní znevýhodnění. Takto konáme na základě jejich potřeb a způsobem naplňujícím jejich touhy a přání.

 

Pomáháme zejména tam, kde na to nepamatuje nebo nedostačuje státem vytvořený

společenský systém!

 

Budeme moc potěšení, rozhodnete-li se jakýmkoliv způsobem zapojit, spolupodílet se na naplnění naší snahy. Ať už podporu nabízíte nebo si pro ní přicházíte, děkujeme vám, jste srdečně vítání!

 

Spolupracujme co nejvíce! Ve spojení spočívá naše síla a opora. Objevujme nové možnosti zkvalitňování životů všech a radostně tvořme! Těšíme se…

 

                                                                                                                                                tým Free Will

 

 

 DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)

 

 

 

NAŠE AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

                                                                      Variabilní symbol pro podporu projektu:

FREE VILLAGE                                                                                                                  2

NEBE NA ZEMI                                                                                                                  3

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY                                4 

Své případné dary na tento projekt prosím zasílejte přímo na účet č. 2200635309/2010

(Transparentní účet pro bezúročné půjčky. Děkujeme :) ) 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ          5

DOBROVOLNICTVÍ                                                                                                           6

REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY                                 7
                                                             - Rekondice FREE WILL                                       71
                                                             - Mistrovství ČR v šachu TP
                                    72

BAZÉNOVÝ ZVEDÁK PRO LIDI S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM, HOTEL BELARIA           5

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM                                               111

PRÁCE V TERÉNU (NÁKUP VÝROBKŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN)                                  8

PADENADAr                                                                                                                       9

KALENDÁŘ 2015 (PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH UMĚLCŮ)                                    10

OCHRANA PŘÍRODY A ZVÍŘAT - Podpora projektu GREEN LIFE                                        20

 

 

Svou případnou podporu, prosím, směrujte na správný účet, který účelem existence odpovídá
záměru Vaší podpory. Děkujeme. :)
Jaké účely budou kryty z jednotlivých účtů uvádíme v jednotlivých přehledech účtů.

 PŘEHLED ÚČTU >>   PŘEHLED ÚČTU >>   PŘEHLED ÚČTU >> 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

03.01.2017

PF 2017 – JEŠTĚ VÍCE POKOJE VŠEM!

Milí přátelé,

     začátek nového roku je jistě vhodný okamžik nejen k přehlédnutí a zhodnocení uplynulého časového úseku, ale také k přáním do budoucna a připomínce důležitých věcí. Dovolte tedy prosím, abych se s vámi v mém novoročním pozdravu podělil alespoň o něco z toho, co já vnímám jako podstatné…

 

     Nejdříve se však mile rád připojuji k nadčasovému přání přátel Josefa (filozof s velkým přehledem a zájmem o duchovní literaturu) a Rudy (kněz Církve československé husitské, duchovní badatel, spisovatel a vydavatel duchovní literatury), kteří se jakožto moudří muži ve svých úvahových povídáních skrze videa zveřejněná na internetu věnují mnoha otázkám nejen z duchovní oblasti, ale dotýkají se například i témat, jako je zdravá výživa, mezilidské vztahy či aktuální problémy současnosti. Mnohým lidem takto svou službou jistě rozšiřují obzory a pozitivně je inspiruji, za což jim patří velký dík!

     Také tedy i já přeji nám všem do následující doby více pokoje! Jak je však správně i ve videu připomínáno, ten musí začít pramenit z duchovního srdce každého jednotlivce, chceme-li, aby nastal všeobecně v celé společnosti! Jak ovšem dosáhnout vnitřního pokoje?

DÁLE V ČLÁNKU: pár tipů, jak prakticky naplnit svůj život pokojem a začít pokoj šířit do světa. Optimistické vidění budoucnosti.

 

                                                                                                                                  s úctou Pavel Badač :)

 

 

24.12.2016

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POKOJNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

 

PŘEJEME VŠEM

KRÁSNÉ A

POKOJNÉ

VÁNOČNÍ

SVÁTKY, PEVNÉ

ZDRAVÍ, SPOUSTU

LÁSKY, RADOSTI,

ŠTĚSTÍ A

NAPLNĚNÝCH

PŘÁNÍ V PŘÍŠTÍM

ROCE I LETECH

BUDOUCÍCH!

DĚKUJEME, ŽE

JSTE A I V

BUDOUCNU

ZŮSTANETE

DAREM A SVĚTLEM

TAKÉ TĚM, KTEŘÍ

POTŘEBUJÍ

POMOC, ÚTĚCHU,

LÁSKU A PÉČI!

NECHŤ VŠICHNI

MÁME JEŠTĚ

PLNĚJŠÍ ŽIVOT!

 

Váš spolek FREE WILL                    

 

DÁLE V PŘÁNÍ: PŘIPOMÍNKA VÝZNAMU VÁNOC, DARY, VDĚČNOST, JEŽÍŠ Z POHLEDU NOVÝCH OBJEVŮ - OLOVĚNÉ DESKY

 

 

23.12.2016

JEŠTĚ VÍCE PROSÍM POMÁHEJME LIDEM S HANDICAPEM! JE AKUTNÍ NEDOSTATEK OSOBNÍCH ASISTENTŮ...

 

 

VYBERTE SI PROSÍM VE VAŠEM OKOLÍ ORGANIZACI, KTERÁ LIDEM S POSTIŽENÍM ASISTENCI ZAJIŠŤUJE, A NABÍDNĚTE PROSÍM SVÉ SLUŽBY.

 

Někdy stačí i základní nebo středoškolské vzdělání, budete zaškolení, odměna se pohybuje cca 100 Kč/hod. Většinou lze práci vykonávat na plný úvazek, krátkodobě jako brigádu nebo praxi při škole. Práce, která má opravdu smysl a přináší možnost SVOBODNĚ ŽÍT!

 

Pár tipů na poskytovatele asistence:

  ASISTENCE O. P. S. , HEWER, z. s.Maltézská pomoc o. p. s. , Podané ruce - osobní asistence

 

Službu osobní asistence již delší dobu hledá také pan František z Ostravy - Výškovic. Nabízí brigádu 90 Kč/hod.. Více informací v žádosti o podporu pana Františka v projektu NEBE NA ZEMI zde

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ POMOC!

 

CO TO JE OSOBNÍ ASISTENCE?

Video organizace HEWER

 

15.12.2016

DĚKUJEME ZA PODPORU Z NADACE AGEL!

Našemu spolku byl z NADACE AGEL poskytnut nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč. Velmi za tuto podporu děkujeme! Peníze budou na základě darovací smlouvy použity na plánovaný nákup dalšího repasovaného rehabilitačního přístroje MOTOmed, pokryjí část z pořizovací ceny 54 600,- Kč. Do doby, než se nám podaří obstarat zbylou chybějící částku, nyní cca 30 000,- Kč, budou darované prostředky zapsány na našem účtu veřejné sbírky ve prospěch MOTOmedů (VS pro možnou podporu: 50) v rámci projektu „Půjčovna kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů“.

 

NADACE AGEL je součásti největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě. Pod AGEL a. s. mimo jiné také patří špičková centra jako např. Nemocnice Podlesí v Třinci, která se opakovaně umísťuje na předních příčkách v pacientském hodnocení kvality poskytované péče!

NADACE za dobu své působnosti plnou měrou naplňuje svůj záměr pomáhat co nejvíce lidem, kteří to potřebují. Významně a konkrétně pomohli již desítkám jednotlivcům z řad znevýhodněných spoluobčanů k dosažení na kvalitnější život, podporují charitativní organizace a spolupracují s pečovatelskými institucemi. Na podporu těchto aktivit pak často pořádají prestižní společenské akce.

 

VELMI DĚKUJEME ZA VAŠÍ CELKOVOU UŽITEČNOU ČINNOST A DĚKUJEME ZA PŘÍSPĚVEK NA MOTOMED!

VÁŽÍME SI TOHO A VĚŘÍME I V BUDOUCÍ POKRAČOVÁNÍ NAŠI ÚSPĚŠNĚ NAVÁZANÉ SPOLUPRÁCI PRO POTŘEBNÉ!

 

DÁLE V ČLÁNKU: Pomozte nám prosím shromáždit chybějící částku na zakoupení dalšího MOTOmedu

 

 

16.11.2016

MISTROVSTVÍ ČR V ŠACHU TP 2016 V REPORTÁŽI ČESKÉ TELEVIZE

Pojďme se ještě krátce poohlédnout za Mistrovstvím ČR v šachu TP 2016, které proběhlo začátkem října v Hotelu Duo na Horní Bečvě. Akce se celkově zúčastnilo 60 lidí, z toho hráčů bylo 46. Celková účast tak byla vůbec nejvyšší za celou dobu pořádání Mistrovství. Kapacita bezbariérově upravených pokojů hotelu byla plně obsazena. Velký zájem o turnaj svědčí o zvětšující se prestiži celé akce, což nás, a Jistě i pořadatele TJ RESPEKT FRENŠTÁT, těší. I přes nepřízeň počasí po dobu letošního šachového pobytu se jistě nikdo z účastníků nenudil a nenechal si tímto zkazit náladu. Chladno a deštivo vykompenzovala radost ze setkání s přáteli, čas strávený v zahloubání nad šachovnicí a dostatečný doprovodný program. Mimo to byly účastníkům akce k dispozici wellness služby hotelu včetně přístupu do vnitřního bazénu, u kterého je zabudován náš mobilní bazénový zvedák. Letošní šachové Mistrovství se těšilo i zvětšenému zájmu ze strany médií, můžeme se tak dočkat tištěné reportáže v magazínu Vozka nebo zhlédnout nedávno odvysílanou reportáž České televize v rámci pořadu Paralympijský magazín. ...

Dále v článku: Poděkování, výsledková listina, reportáž ČT, fotogalerie

 

 

05.11.2016

POSKYTNUTÍ DEVÁTÉ BEZÚROČNÉ PŮJČKY

Pan David z Bohumína je dlouhodobě nezaměstnaný, a to i přes snahu hledat si práci. Prošel rekvalifikačními kurzy, avšak určité zdravotní potíže, kterými trpí, výběr z vhodných dostupných zaměstnání zužují. Pan David je nyní sociálně závislý na pomoci rodiny, na invalidní důchod nemá nárok, státní pomoc v hmotné nouzi je v řešení. Pomohli jsme alespoň menší půjčkou ve výši 1 500,- Kč na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Půjčku vyplatíme ve třech částech, splátky byly stanoveny v minimální výši s počátkem splácení od ledna 2017.

Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček č. 2200635309/2010, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)

 

 

26.10.2016

 

POMOZME PROSÍM PANU FRANTIŠKOVI – OSOBNÍ ASISTENCE PRO VOZÍČKÁŘE Z OSTRAVY - VÝŠKOVIC

 

V projektu Nebe na Zemi nám přibyla nová žádost o podporu. Pan František, vozíčkář z Ostravy - Výškovic, hledá osobní asistenci pro každodenní pomoc s péči o svou osobu. Jedná se o dlouhodobou brigádu placenou 90,- Kč/h čistého. Pan František má zatím nejlepší zkušenosti s asistentkami (zřejmě jsou ženy přece jen lepší, jemnější pečovatelky…?), upřednostnil by proto v péči právě spíše zájemkyně. Nástup možný ihned, SPĚCHÁ! Dále by pan František uvítal nové přátele, s kterými by ve volném čase mohl vyrazit někam ven, kavárna, kino, procházka apod.

Děkujeme za případnou pomoc v této věci, nynější osobní asistence pana Františka je nedostatečná, nemá kdo pomáhat zejména v odpoledních hodinách a o víkendu! Proto musí tento málo pohyblivý pacient trávit příliš mnoho času jen na posteli. To jistě nepřispívá k zdravotnímu stavu a dostatečnému zapojení do společenského dění… Nebojte se prosím nabídnout jakoukoliv pomoc v této věci (předejte prosím tuto žádost případným zájemcům o poskytování péče). František má s asistovanou péči o svou osobu dlouhodobé zkušenosti, vše vysvětlí a dostatečně zaučí. Více informací v žádosti (nabídce brigády) pana Františka…. Děkujeme! ...

Dále v článku: žádost (nabídka brigády) pana Františka

 

11.10.2016

 

PODZIMNÍ SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ SE SPOLKEM PRALES DĚTEM

 

     Již tradičně i v tomto podzimním období probíhají po České a Slovenské republice společenská setkání, povídání, promítání, přátelské besedy se spolkem Prales dětem. Tématem je opět náplň bohaté činnosti této organizace na poli celkové ochrany zvířat a přírody. Kalendář akcí podzim / zima 2016 je nazván „Jak se staví sen“ a pojednává zejména o česko slovenské spolupráci na projektech Green Life (ochrana přírody a divokých zvířat na Sumatře) a Blue Life (pomáhá čistit souostroví Pulau Banyak, či chrání korálové útesy a mořské tvory před vražednými plastovými odpadky).

     Jistě však nezůstane „jen“ u těchto dvou záslužných aktivit, ale přijde k řeči i zamyšlení nad dopady vztahu a postoje převládající většiny lidí k ochraně zvířat na přírodu a celkový život na Zemi (viz například článek a apel z internetových stránek spolku: CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A DEVASTACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.) Na setkáních uvidíme několik poutavých filmů a mnoho krásných fotografií o přírodě, zvířatech, či dobrovolnících, kteří se rozhodli konat ve prospěch celku. ...

Dále v článku: zúčastněte se některého setkání, stojí to za to! Pozvánka na setkání do Frýdlantu nad Ostravicí...

 

01.10.2016

KONKRÉTNÍ SBÍRKA, KONKRÉTNÍ POMOC!

Milí přátelé, připomínáme, že v rámci naší veřejné sbírky je tady také možnost podpořit konkrétní žadatelé o podporu z řad znevýhodněných spoluobčanů. Tyto jednotlivé žádosti spadají pod projekt Nebe na Zemi. Pokud nám žadatel(ka) dostatečně doloží skutečnosti, které potvrzují jeho „sbírkové“ znevýhodnění a pokud splňuje případné další podmínky a náležitosti umožňující čerpat finanční pomoc z výtěžku veřejné sbírky, lze jeho žádost o podporu najít také na stránce pod odkazem „Komu konkrétně můžeme pomoci“. Zde každý potřebný člověk dostane přiřazen variabilní symbol, číslo, které může případný přispívající do sbírky použít pro označení svého záměru pomoci konkrétní vybrané osobě.

...Dále v článku: Pomozme prosím paní Aleně, která má od dětství tělesné postižení, nyní je k tomu i těžce nemocná a je sociálně potřebná. Pomozme jí najít vhodnější zaměstnání, pomozme finančně nebo materiálně...

 

21.09.2016

I NAŠE VEŘEJNÁ SBÍRKA JIŽ POMÁHÁ! PODĚKOVÁNÍ ZA VAŠÍ PODPORU!

      Drobným darem z finančních prostředků naší veřejné sbírky jsme podpořili paní Alenu z Olomouce. Paní Alena má od dětství tělesné postižení, ke kterému se nedávno přidružilo ještě i těžké nádorové onemocnění. Dar 1 000,- Kč bude využit na úhradu léků, kterých musí paní Alenka užívat nemálo. Poněvadž je sociální situace této ženy opravdu těžká, vyplatili jsme také  drobnou bezúročnou půjčku na úhradu základních životních potřeb. Dále jsme doporučili větší charitativní organizace z okolí bydliště, konkrétně zejména Charitu Olomouc a pobočku Člověka v tísni, o.p.s., které jistě dokáži ještě více pomoci do doby, než se finanční situace naši žadatelky o podporu zlepší. Paní Alenu osobně navštívila naše Maruška, členka  Rady spolku, a ověřila všechny skutečnosti. S naší novou přítelkyní zůstáváme nadále v kontaktu, abychom jí mimo jiné mohli být i v budoucnu oporou a pomocí.

 

     Zatím tedy první a alespoň menší dar z veřejné sbírky mohl být vyplacen díky historicky prvnímu dárci sbírky, panu Marianovi Mariu Artychovi, DiS., a jeho velkorysé podpoře. Pan Artych patří od začátku našeho působení k sympatizantům a podporovatelům naší činnosti. Pomáhá nám nejen finančně, ale například i co se propagace týče! Díky moc! A poděkování samozřejmě zasluhují i všichni ostatní naši podporovatelé, ať už je způsob a velikost jejich pomoci jakýkoliv. Ceníme si vašich sympatií a děkujeme za spolupráci na zkvalitňování životů těch nejpotřebnějších členů společností!

 ...Dále v článku: poděkování podporovatelům pokladničkové sbírky, připomenutí rozdělení výtěžků sbírky a další díky...

 

PODĚKOVÁNÍ PNEUSERVISU PATALA

 

    

     VELMI DĚKUJEME PNEUSERVISU PATALA ZA VELKORYSÝ DAR NAŠEMU OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ! Pneuservis nám obul novými zimními pneumatikami našeho plechového miláčka, autíčko Škoda Felicia, které nám pomáhá v naplňování naší činnosti. Díky tomutoVíce zde: http://www.freewillos.cz/news/podekovani-pneuservisu-patala/

PODĚKOVÁNÍ PNEUSERVISU PATALA

 

    

     VELMI DĚKUJEME PNEUSERVISU PATALA ZA VELKORYSÝ DAR NAŠEMU OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ! Pneuservis nám obul novými zimními pneumatikami našeho plechového miláčka, autíčko Škoda Felicia, které nám pomáhá v naplňování naší činnosti. Díky tomutoVíce zde: http://www.freewillos.cz/news/podekovani-pneuservisu-patala/

 

 Všechny články

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

     Tohle všechno zvládáme a můžeme zvládnout zejména díky vaší podpory! Přispívejme prosím neziskovým organizacím pravidelně! I 50,- Kč/měs má smysl! Pravidelná podpora umožňuje organizacím udržet a rozvíjet stávající projekty a lépší plánování svých dalších projektů! Děkujeme všem za podporu, víme, že sami často dáváte spíše i ze svého nedostatku. O to více si vaší důležité podpory vážíme!

 

 

 

 

PŘÁTELÉ:

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

DISKUSE

Datum: 15.07.2015

Vložil: Marian Mario Artych

Titulek: PETICE FREEWILL

Chcete udělat v České Republice něco pro tělesně postižené, nemocné, sociálně slabé nebo dokonce pro někoho, kdo trpí roztroušenou sklerózou či parkinsonovou chorobou.

Koupit si do bytu drahou LCD televizi a nadávat každý večer na poměry kolem sebe - to nestačí. To je hodně málo. Já žiji bez televize 10 let a mám prakticky víc informací než vy, o čemž svědčí mé vebové stránky www.marioartych.com, které tu fungují nepřetržitě od ledna roku 2014. Navíc jsem téměř sám vytvořil i české webovky o Anně Jantar - www.annajantar.eu, a to v kooperaci s fanclubem ve Varšavě.

Ale k těm postiženým. Nemusíte nic platit, ledaže dobrovolně, nemusíte nikam chodit. Vše se dá zařídit po internetu. V roce 2013 vzniklo u Frenštátu pod Radhoštěm občanské sdružení Freewill, nyní je to podle nového občanského zákoníku z roku 2014 SPOLEK FREEWILL. Jeden ze zákládajících členů tohoto sdružení je Pavel Badač, kterého znám od září roku 1997, takže 18 let. A prakticky od roku 2013 tady nebyl jediný měsíc, kdybych já nesledoval ve volném čase a po nocích činnost této organizace.


V zásádě se dá říci, že FREEWILL je prakticky jedinou velmi prověřenou humanitní organizací v této zemí za poslední léta a zaručenou organizací slušných lidí. Mají transparentní bankovní účet ve Fio bance. Splnili již hodně přání pár lidem tělesně postiženým nebo sociálně slabým.

Nyní bude FREEWILL psát dopisy na Ministerstvo práce a soc. věcí a Ministerstvo zdravotnictví, aby stát přispíval nějaké peníze na určitou pomůcku pro postižené - MOTOMED. A k tomu se svolává i PETICE. Samozřejmě ode mě je již podepsaná.

Datum: 27.12.2014

Vložil: Marian Mario Artych

Titulek: Poznámka

Anna Jantar se zobrazuje na webové adrese www.annajantar.cz nebo www.annajantar.eu.

Datum: 11.02.2014

Vložil: Marian Mario Artych

Titulek: doporučení Freewill

Server http://www.marioartych.com/blog/
Vám doporučuje občanské sdružení Freewill.

Datum: 11.02.2014

Vložil: Marian Mario Artych

Titulek: Anna Jantar - nové informace v ČR

„Můžeme mít příjem filozofické postavy a uznat, že není pravda, že Anna Jantar již není. Ona přece stále je – v naší paměti a i písničkách. Její duše zůstala. Navzdory tomu jak dlouho bude žít v paměti lidí, dnes již nemohu jako tenkrát si s ní sednout a povykládat“, říká její další kamarádka a zpěvačka Halina Franckowiak. „Strašně moc mi chybí. Mám takový pocit, že jsem o ní ochuzena a tím pádem i o sebe.“
„Letecká katastrofa mě vzala nejsrdečnějšího člověka a přítelkyni, takovou už nebudu mít nikdy“, dodává polská právnička Walentyna Ziemba-Martinek.


Nové informace v blogu, úplně poprvé v České Republice :

http://www.annajantar-cz.eu/ze-zivota-anny-jantar/

Datum: 22.01.2014

Vložil: Marian Mario Artych

Titulek: poděkování Freewill

Jako zakladatel a správce webu o Anně Jantar a člověk česko - polského původu chci poděkovat občanskému sdružení Freewill za ochotu a podporu webu www.annajantar-cz.eu.
Novináři v České Republice publikují jen to, co je pro ně výhodné a většinou ta špatná zpráva z této doby je ta nej. Že nějaký podvodníček dovezl špatné zkažené maso, atd. Také jsme měli aféry, např. metylalkohol

..
Je potřeba v České Republice připomínat, kdo to byla Anna Jantar (zpěvačka polského původu, která zpívala i německy, anglicky, někdy i francouzsky), byla hvězdou 70. let v sousedním komunistickém Polsku. Byla zvána všude po světě včetně USA. Její písně se vyznačovali radostí a úsměvem, to bylo to co jí hodně přidávalo na popularitě.
Je potřeba také přípomínat v ČR, co se stalo ve Varšavě v březnu 1980. Komunistický režim měl sovětská letadla v dezolatním stavu, to zatajil a díky tomu při letu z USA do PL zemřela 29letá žena, matka 4 leté Natálie.Rodina, která na ní čekala na letišti Okentě, se jí nikdy již nedočkala. Na pohřbu ve Varšavě plakalo až 40 tis. lidí, nikdo v té době takový pohřeb nikde neměl.

Chci také poděkovat občanskému sdružení Freewill za veškeré jejich usílí pomáhat druhým, vytvářet harmonické prostředí pro nemocné, sociálně slabé a různě postižené. I neziskový sektor může být zajímavý, pokud přináší ovoce a kvalitní služby pro ty, kdo je potřebují.

Marian Mario Artych, DiS.
ekonomický pracovník, lektor
a zakladatel webu o Anně Jantar v České Republice

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek

 

 

 

AŽ SE NÁM NĚKDY BUDE ZDÁT, ŽE JEN MY MÁME ŽIVOT TĚŽKÝ...

 

AMYOTROFICKÁ LATERÁLNÍ SKLERÓZA

PŘÍBĚH PANÍ GÁLOVÉ

 

HUNTINGTONOVA CHOROBA

HUNTINGTONOVA CHOROBA

 

 

DMO

PAN TOMÁŠ MÁ POSTIŽENÍ TĚŽKOU DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNU

 

 

SMA

MIŠNÍ SVALOVÁ ATROFIE

 

SÁRINKA KALIŠOVÁ

www.sarakalisova.cz

 

BOŽENKA HRADÍLKOVÁ

 

 

DUCHENNOVA SVALOVÁ DYSTROFIE

WORLD DUCHENNE DAY - 7 SEPTEMBER - SVĚTOVÝ DEN DUCHENNE

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTNÍ TRAGÉDIE...

 

TĚHOTNÁ ŘIDIČKA, KTERÁ VZPŘÍČILA AUTO O STROM, ZEMŘELA. NEPODAŘILO SE ZACHRÁNIT ANI DÍTĚ