PODPORUJEME ZNEVÝHODNĚNÉ OBČANY, CHRÁNÍME ZVÍŘATA A PŘÍRODU!
DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ.
 
 

   NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU:   

     
   
     

 

RYCHLÝ PŘEHLED REALIZOVANÉ PODPORY NEDÁVNÉ DOBY

aneb koho jsme společnými silami finančně podpořili (vyplacené dary):

14.09.2017: 1 000,- Kč - Dar pro paní Pavlínu z Jihomoravského kraje. Účel: zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb

11.09.2017: 1 000,- Kč - Dar pro paní Martinu z Brna. Účel: splátka části dluhu na nájmu,

13.05.2017: 1 000,- Kč - Dar pro paní Martinu z Brna. Účel: splátka části dluhu na nájmu,

 

Podrobnější přehled o všech jednotlivých sbírkách veřejné sbírky lze nalézt pod odkazem výše.

Transakce na účtu veřejné sbírky lze sledovat zde

DĚKUJEME VÁM!

 

 

NAŠE AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

 

  
      
     
OCHRANA ZVÍŘAT A PŘÍRODY 

POMÁHÁME CHRÁNIT PŘÍRODU

A ZVÍŘATA NA SUMATŘE

 

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPOLKU FREE WILL!

    

Spolek FREE WILL je nezisková organizace zabývající se

podporou znevýhodněných skupin občanů, ochranou zvířat a přírody.

 

Jsme společenství přátel, které je odhodláno podle svých možností a schopností a na základě čisté Lásky k bližnímu a životu celkově, pomáhat tam, kde je to podle našeho názoru nejvíce zapotřebí!

 

Víme, že každý člověk svou svobodnou vůli spoluutváří podobu světa, ve kterém žijeme. Svými každodenními rozhodnutími ovlivňujeme kvalitu životů nás všech, významně zasahujeme do života a vývoje celé naší úžasné planety! Vědomí si tohoto, přijímáme díl naší spoluodpovědnosti a prohlašujeme že,

 

NAŠÍ VOLBOU JE VZÁJEMNÁ POMOC,

ODSTRAŇOVÁNÍ ČI ALESPOŇ ZMÍRŇOVÁNÍ UTRPENÍ,

PODPORA ŽIVOTA VE VŠECH JEHO ÚŽASNÝCH A ROZMANITÝCH PROJEVECH!

 

 

SKUPINY ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ, KTERÝM NEJVÍCE POMÁHÁME:

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABŠÍ, DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, SENIOŘI

 

Naše srdce a náruče jsou však otevřené všem! Všichni si zasloužíme prožívat ještě kvalitnější, krásnější a plnější život, proto se k tomuto v rámci našich možností snažíme dopomáhat každému. Naši hlavní pozornost ovšem soustředíme především na ty nejpotřebnější, nabízíme jim psychickou i finanční podporu a hledáme způsoby, jak těmto lidem co nejvíce kompenzovat jejich dosavadní znevýhodnění. Takto konáme na základě jejich potřeb a způsobem naplňujícím jejich touhy a přání.

 

Pomáháme zejména tam, kde na to nepamatuje nebo nedostačuje státem vytvořený

společenský systém!

 

Budeme moc potěšení, rozhodnete-li se jakýmkoliv způsobem zapojit, spolupodílet se na naplnění naší snahy. Ať už podporu nabízíte nebo si pro ní přicházíte, děkujeme vám, jste srdečně vítání!

 

Spolupracujme co nejvíce! Ve spojení spočívá naše síla a opora. Objevujme nové možnosti zkvalitňování životů všech a radostně tvořme! Těšíme se…

 

                                                                                                                                                tým Free Will

 

 

 

 

STRUČNÝ PŘEHLED NAŠICH AKTUÁLNÍCH PROJEKTŮ, KTERÉ LZE PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM

 

 

 PODROBNĚJŠÍ PŘEHLED O VYBRANÝCH PROSTŘEDCÍCH NA ÚČTU >> 

 

 

 PROJEKT:                                                       Variabilní symbol pro podporu projektu:

 

NEBE NA ZEMI                                                                                                                        3

                                                               - Lidé se zdravotním postižením                               31

                                                               - Lidé s těžce nemocní                                             32

                                                               - Lidé sociálně slabší                                               33

                                                               - Děti z dětských domovů                                         34

                                                               - Senioři                                                                   35

 

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY                                          4

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ                       5

                                                              - MOTOmedy                                                            50

 

DOBROVOLNICTVÍ                                                                                                                6

 

REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY                                            7
                                                             - Rekondice FREE WILL                                            71

                                                             - Příspěvky pro lidi sociálně slabší                             711

                                                             - Mistrovství ČR v šachu TP                                       72

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM                                                       111

                                                             - slečna Kateřina Kociánová                                     1113

                                                             - další zaměstnanci: jméno zaměstnance napsané do zprávy příjemci

                                                             - p. Pavel Badač nepříjímá anonymní dary

 

PRÁCE V TERÉNU (NÁKUP VÝROBKŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN)                                          8

                                                             - nákup výrobků od zdravotné znevýhodněných       81

                                                             - nákup výrobků od sociálně slabších                       82

 

 

 

Možná budete mít zájem nahlédnout také na naše další dva běžné účty...

Pozor: prostřednictvím těchto dvou účtů neprovádíme veřejnou sbírku!
 

 

 

 DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

 

 

 

AKTUALITY

19.09.2017

KOUPILI JSME KUS LESA :)

 

     Přesněji řečeno, pomohli jsme našim přátelům ze spolku Prales dětem vykoupit 1 ar ( za 900,- Kč) tropického deštného pralesa pro rezervaci GREEN LIFE. Je to náš alespoň malý příspěvek k ochraně jedinečného a nádherného ekosystému v Indonesii, ostrov Sumatra. Takto pomáhat chránit vzácnou přírodu může každý z nás, spolek Prales dětem má v této lokalitě spuštěno již více projektů zaměřených na velmi důležitou a záslužnou činnost v oblasti ochrany místní přírody. Můžeme tedy nabídnout jak finanční dar na zajištění těchto aktivit, poskytnout jej přímo na některý z transparentních účtů spolku Prales dětem, nebo v případě volného místa je možnost také přiložit ruku k dílu v rámci dobrovolnických pobytu přímo v Indonesii. Nejúčinnějším a rychlým způsobem pomoci je pak samozřejmě pravidelné dárcovství, které neziskovým organizacím umožňuje s lepší představou efektivně plánovat do budoucna údržbu a rozvoj své činnosti.

 

 

DÁLE V ČLÁNKU: další informace k ochraně přírody spolku Prales dětem, pomáhejme jejich činnosti společně :)

 

 

08.09.2017

PROVOZNÍ ZMĚNY VE SPOLKU

 

 

     Pravidelnější návštěvníci našich stránek si zřejmě již povšimli, že se v průběhu letních prázdnin udály významné provozní změny v naší organizaci. Ano, je to tak. Z důvodu časové vytíženosti se rozhodly odstoupit z vedení spolku Mgr. Marie Santiago a paní Libuše Tyburcová. Je nám to všem líto, ale nedá se nic dělat. Životní události, možnosti a neustály pohyb ani chvíli nepostojí, což se týká samozřejmě i změn v dění našeho spolku. Dámy byly po dlouhou dobu významnou posilou našeho týmu a mají nemalou zásluhu na dosažených úspěších naši dosavadní činnosti! Přičemž Maruška je iniciátorkou vzniku a spoluzakladatelkou naší organizace, původně občanského sdružení FREE WILL, které se zrodilo v květnu 2013. Loučíme se tedy s nelehkým srdcem, děkujeme za všechno a přejeme holkám pevné zdraví a mnoho štěstí! Těšíme se, že si někdy v budoucnu budou moci opět dovolit ještě další spolupráci i na plnění cílů našeho spolku! Přáli bychom si to. Ještě jednou VELKÉ DÍKY ZA VŠECHNO! :)

     Zbývající třetí člen Rady spolku, Pavel Badač, si na základě stanov spolku zvolil jako nové spolupracovníky své dlouhodobé přátelé: paní Martinu Kužmovou a pana Mariana Mario Artycha, DiS., se kterými se přátelí 20 let, již od studia střední školy v Brně. ...

DÁLE V ČLÁNKU: více informací o změnách

 

 

21.08.2017

 NOVÍ ŽADATELÉ O PODPORU Z VEŘEJNÉ SBÍRKY 

V naší veřejné sbírce nyní žádají o finanční podporu tito spoluobčané…

 

 

     Jsme přesvědčení, že jim společnými silami zvládneme pomoci! Jde přece pouze o peníze. Bohužel, pokud jich však, stále I v dnešní době a ještě ve většině světa, nemá člověk alespoň minimální dostatek, může lehce přijít o střechu nad hlavou, mít hlad nebo mít odepřenou adekvátní zdravotní péči. Vládní sociální systémy nepamatují a nedohlédnou na všechny možné životní situace a okolnosti, které mohou lidi potkat. A tyto je skutečně zastihují.

 

     Jsou situace, ve kterých nedokážeme pomoci. Neznáme zatím řešení, tak jako například v případě doposud nevyléčitelných nemocí. Jindy je ovšem pomoc nasnadě, stačí se například s lidmi v nouzi trochu rozdělit o náš nadbytek. Je k tomu jen zapotřebí trochu empatie a vůle využit tuto naší moc, která vnese do života potřebných světlo a poskytne naději do budoucna.

 

 

DĚKUJEME MOC I ZA PODPORU KONKRÉTNÍCH SPOLUOBČANŮ ZAŘAZENÝCH V NAŠI VEŘEJNÉ SBÍRCE!

 

 

21.08.2017

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V ŠACHU TP 2017

     Ani letos nebudou handicapovaní sportovci a další příznivci připravení o Mezinárodní mistrovství ČR v šachu tělesně postižených mužů a žen. Turnaj se kvapem blíží, uskuteční se tradičně opět v Hotelu Duo na Horní Bečvě, ovšem letos již ve dnech 17.09. - 25.09.2017. Pořadateli se tedy podařilo zajistit dřívější termín, než byl v minulém roce, což zvyšuje šanci na příznivé teplejší počasí po dobu pobytu.

 

Na akci se lze stále ještě hlásit, a to do 3. září prostřednictvím uvedeného kontaktu na pořadatele turnaje rehabilitačně sportovní centrum TJ RESPEKT Frenštát. Více informací a kontakt v přiložených propozicích:

Propozice MMČR v šachu TP 2017.pdf (463248)

 

Atmosféru turnaje si lze připomenout v krátké reportáži České televize z minulého ročníku:

REPORTÁŽ V PARALYMPIJSKÉM MAGAZÍNU:

REPORTÁŽ O MISTROVSTVÍ ČR V ŠACHU TP 2016

 

DÁLE V ČLÁNKU: podrobnější popis a informace o místě konání akce, podpořme prosím sociálně slabší handicapované účastníky turnaje...

 

 

01.08.2017

POSKYTLI JSME DVĚ DROBNÉ BEZÚROČNÉ PŮJČKY

Díky obdrženému daru a navráceným splátkám poskytnutých půjček jsme mohli v uplynulém měsíci vyplatit další dvě bezúročné půjčky....

28.07.2017

PANÍ IVANA, LIBERECKÝ KRAJ, - variabilní symbol 413

VÝŠE PŮJČKY: 2050,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY A OSTATNÍCH ZÁKLADNÍCH OSOBNÍCH POTŘEB, DOPLATKY LÉKŮ, ÚHRADA ČÁSTI NÁJMU.


Paní Ivana pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Se svým manželem Pavlem, který je na dlouhodobé nemocenské a který si bude také žádat o invalidní důchod, se nyní museli přestěhovat do menšího městského bytu...

 

19.07.2017

PANÍ RENATA SE SYNEM, ÚSTECKÝ KRAJ, - variabilní symbol 412

VÝŠE PŮJČKY: 1350,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY A OSTATNÍCH ZÁKLADNÍCH OSOBNÍCH POTŘEB PANÍ

                          RENATY A JEJÍHO DÍTĚTE, ÚHRADA POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,

                          ÚHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZAJIŠTĚNÍM ZAMĚSTNÁNÍ A BYDLENÍ.

Paní Renata se svým čtyřletým synem jsou v sociální tísni. Byli přijati do Azylového domu pro matky s dětmi, který provozuje organizace Armáda spásy. ...

 

Brzy budeme moci i těmto potřebným lidem ještě více společně pomoci i prostřednictvím naši veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů...

 

DÁLE V ČLÁNKU: podrobnější informace k poskytnutým půjčkám

 

 

14.06.2017

Aktualizováno 19.07.2017: MOTOmed bude od 21.07.2017 poskytnut k výpůjčce čtrnáctileté slečně Terezce z Moravskoslezského kraje. Terezka má tělesné postižení DMO. Po dohodě bude možné střídání výpůjčky MOTOmedu po jednom měsící s případným zájemcem z okolí, Ostrava, Opava a přilehlé obce. Případné střídání bude probíhat po dohodě a přeprava bude zajišťováná vypůjčiteli svépomoci a na jejich náklady. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

 

REHABILITAČNÍ PŘÍSTROJ MOTOMED K VÝPŮJČCE

Milí přátelé,

     v našem projektu „Půjčovna kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů“ máme nyní k vypůjčení jeden rehabilitační přístroj MOTOmed Viva1 s možnosti procvičovat nohy i ruce. Nabízíme zájemcům s pohybovým omezením, kteří by si chtěli rehabilitovat přímo ve své domácnosti. Nejraději vypůjčíme lidem, kteří mají dosti omezené jiné možnosti rehabilitace, tedy lidem pohybujícím se na invalidním vozíku, kteří nezvládnou ani chůzi s oporou nebo stoj. Tito pacienti, kteří si nemohou jiným lehce dostupným způsobem posílit svaly a udržovat je alespoň částečně aktivní, dostanou ve výpůjčce přednost. Rádi bychom také nabídli střídavé užívání výpůjčky přístroje mezi dva zájemce. Střídání zpravidla probíhá po měsíci, nebo dle vzájemné domluvy. Nejideálnější jsou proto pro výpůjčku bytové bezbariérové domy (např. DPS apod.), kde bydlí více vhodných zájemců o výpůjčku. Ať se nemusí přístroj při střídání daleko převážet.

Výpůjčku lze poskytnout na delší potřebnou dobu a jen na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce (lze poslat poštou nebo e-mailem). Vyžadujeme doložit zdravotní stav (lékařskou zprávu). Měsíční půjčovné je stanoveno na 50,- Kč / osobu. Přístroj bude doručen z Karviné, zřejmě společnosti Toptrans na náklady spolku FREE WILL, nebo po domluvě je možno vyzvednout osobně pověřenou osobou. Zájemci pište prosím na e-mail: spolekfreewill@email.cz nebo volejte p. Pavla Badače na tel: 777 683 308 Děkujeme :)

 

 

24.05.2017

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU

 

Velmi děkujeme i za finanční podporu, kterou napomáháte uskutečňovat aktivity našeho spolku! V tomto měsíci k nám po stránce finanční doputovala opravdu hojná pomoc.

Dostali jsme z NADACE ČEZ nadační příspěvek 30 000,- Kč na nákup dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed. Dosáhneme díky tomu na pořízení již použitého repasovaného stroje, který bude ovšem naprosto funkčně dostačující. Posléze bude moci být i tento vypůjčen do domácnosti dalších lidí s těžkým pohybovým omezením (zejména vozíčkářům).

Na tento MOTOmed dále významně přispěla již v prosinci minulého roku i NADACE AGEL, které rovněž velmi děkujeme! Zbylé potřebné peníze k pořízení stroje budou doloženy z příspěvků lidí, kteří podpořili naši veřejnou sbírku na podporu znevýhodněných spoluobčanů. Zde se může mimo jiné i na MOTOmedy přispívat přímo pod označením variabilním symbolem č. 50.

Velmi si také vážíme pravidelné finanční podpory obce Tichá, ve které naše organizace sídlí. Letos jsme byli podpoření velkorysou částkou 8 000,- Kč, která bude využita na úhradu provozních nákladů spolku, konkrétně budou z tohoto zaplaceny služby mobilního operátora a platba za doménu internetových stránek. S tímto darem vystačíme hospodařit do konce tohoto roku. Děkujeme tedy moc i za tuto podporu, která nám velmi ulehčí naplňovat naší činnost!

Nelze také nezmínit i podporu ze strany společnosti Webnode, která nám opakovaně daruje své služby umožňující provozovat tyto stránky, a to nyní dokonce i služby rozšířené, prémiové! Děkujeme!

 

O dost hůře by se nám pracovalo také bez finanční podpory od všech jednotlivých dárců, byť se může jednat třeba i o dary drobnější. Zde je třeba připomenout, že právě z kapek vody se tvoří pramínky sílící v potůčky a posléze v řeky, které v ohromném proudu dospějí do vodní masy v podobě moří a oceánů! Tedy na úplně každičké, byť i sebemenší darované finanční částce velmi záleží, každá taková dospěje do svého oceánu pomoci. Navíc je toto gesto našich drobných dárců pro nás velkou morální podporou! Je to jak pro nás, tak jistě i pro jiné takto podporované organizace, vzkaz toho, že jejich činnost je smysluplná a skutečně potřebná.

Velké díky všem, kteří i takto pomáhají tam, kde to je zapotřebí!

 

DÁLE V ČLÁNKU: Pozn. K finanční podpoře na pořizování MOTOmedů

 

 

 

24.05.2017

DROBNOU PŮJČKOU JSME POMOHLI PANÍ PAVLÍNĚ Z JIŽNÍ MORAVY

PANÍ PAVLÍNA, JIŽNÍ MORAVA, - variabilní symbol 411

VÝŠE PŮJČKY: 1660,- Kč

ÚČEL PŮJČKY:

ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY A OSTATNÍCH ZÁKLADNÍCH OSOBNÍCH POTŘEB,

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU SPLÁTEK KOMERČNÍCH SPOTŘEB. ÚVĚRŮ

Paní Pavlína je nyní nezaměstnaná, v obtížné sociální situaci. Navíc teď došlo k zpoždění ve výplatě nemocenské dávky, kterou musí žadatelka o pomoc urgovat… Pomohli jsme drobnou půjčkou 1 660,- Kč, aby se podařilo překlenout tuto dobu a paní Pavlína nezůstala i se svými čtyřmi kočičkami zcela bez prostředků. Tak jako u ostatních námi poskytnutých bezúročných půjček jsme i v tomto případě nastavili splátky co nejohleduplněji vůči naší milé žadatelce o podporu.

Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček č. 2200635309/2010, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

20.04.2017

VŠICHNI JSME JEDNO – SBÍRKA AMBASADORŮ ŠTĚDRÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ HEARTH.NET

 

Aktualizace 15.05.2017

     Akce ambasadorů Hearth.net - "VŠICHNI JSME JEDNO" dospěla do cíle! Na základě darovací smlouvy jsme vyplatili vybrané finanční prostředky ve výši 2 358,- Kč na pomoc mamince s dvěma malými dětmi, kteří se ocitli v sociální tísni. Neposílejte prosím již další podporu přes náš spolek. Moc děkujeme všem, kteří se zapojili a takto pomohli! Situaci podpořených budeme i nadále sledovat a v případě další potřeby a podle našich možností jistě pomůžeme i nadále. Pro nejrychlejší získání informaci ohledně vývoje aktuální situace podpořené rodiny v nouzi prosím kontaktujte přímo jednu z iniciátorek sbírek, paní Lindu Kubačákovou (linda@time4change.cz). Profil na štědré sociální síti Hearth.net: zde. Velké díky iniciátorům akce a všem, kteří se zapojili a kteří i tímto způsobem hezky vyjádřili, že VŠICHNI JSME JEDNO! :)

 

Aktualita ze dne 20.04.2017 k zahájení spolupráce na akci

     Náš spolek nyní navázal spolupráci s ambasadory štědré sociální sítě Hearth.net, a to na finanční sbírce pro maminku samoživitelku, která pečuje o dvě děti. Hearth.net je štědrá sociální síť, jež se orientuje na kvalitní mezilidské vztahy a poukazuje na transformační potenciál integrace principů ekonomiky daru do každodenního života. Sbírku se zvlášť sympatickým a o všem vypovídajícím názvem „VŠICHNI JSME JEDNO“ uspořádali důvěryhodní lidé, kteří se aktivně podílejí na rozvoji hezké činnosti Hearthu a snaží se mezi veřejnost šířit povědomí o smyslu a ideálech tohoto projektu.

 

DÁLE V ČLÁNKU: PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KE SBÍRCE, FORMA NAŠI SPOLUPRÁCE, POŠLEME SVÉ DARY DO SVĚTA!

 

 

07.04.2017

JARNÍ ŠŇŮRA PŘEDNÁŠEK A PROMÍTÁNÍ SPOLKU PRALES DĚTEM

     Naši milí přátelé Milan se Zuzkou, kteří se velmi aktivně a úspěšně zabývají na Sumatře ochranou tamní přírody – tropického pralesa a ohrožených zvířat v něm, životního prostředí a oceánem, jsou opět na pár měsíců zpět v republice, aby se s námi podělili o novinky z rozvoje jejich činnosti. Své přednášky a promítání rozvrhli již tradičně do mnoha měst po celé zemi. Nenechejte si ujít příležitost k setkání s těmito lidmi se srdcem na pravém místě, kteří miluji krásné rozmanité životní projevy naší planety, což dennodenně dokazují svým obdivuhodným konáním.

 

Seznam konkrétních akcí a další podrobnější informace přímo na stránkách spolku Prales dětem.

 

VÝBĚR Z WEBU SPOLKU PRALES DĚTEM:

 

Kalendář akcí 2017

Vážení přátelé a příznivci ochrany krásy Země,

zde máte seznam veřejných akcí a promítání, které jsou naplánovány na jaro 2017. Některé z nich nejsou ještě úplně potvrzeny, ale aktuální stav naleznete včas na našem webu a nebo na facebooku. Budeme se těšit naviděnou a věřte, že bude na co koukat.

Máme připraveno:

  • GREEN LIFE – MYŠLENKA PRO BUDOUCNOST (nejaktuálnější snímek o projektu Green Life) 9 minut
  • STRÁŽCE PRALESA 2014 – 2016 (film o monitorovací akci 2014 – 2016 za pomoci fotopastí v ekosystému Leuser) 20 minut
  • S BLUE LIFE ZA ŽELVAMI A KROKODÝLY (film o projektu, který uklízí oceán, připravuje cestu k ochraně mořských želv a krokodýlů) – cca 15 minut 

Zatímco Vás Milan Jeglík seznámí s vizemi a aktuálním stavem obou projektů, tak Zuzana Koloušková vám pohladí duši překrásnými fotografiemi z akcí v divočině. Veškeré záběry, které uvidíte mají hlubokou etickou hodnotu.

V průběhu jarního promítacího kola nás také můžete navštívit na akci jako je VEGAN FEST, kde budeme s projektem Green Life taktéž.

 

HNED PO PŘÍLETU ZE SUMATRY V POLOVINĚ BŘEZNA BYLI MILAN SE ZUZKOU HOSTY POŘADU SAMA DOMA

DÁLE V AKTUALITĚ: PODPORUJTE GREEN LIFE I SPOLEČNĚ S NÁMI...

 

 

PODĚKOVÁNÍ

     Tohle všechno zvládáme a můžeme zvládnout zejména díky vaší podpory! Přispívejme prosím neziskovým organizacím pravidelně! I 50,- Kč/měs má smysl! Pravidelná podpora umožňuje organizacím udržet a rozvíjet stávající projekty a lépší plánování svých dalších projektů! Děkujeme všem za podporu, víme, že sami často dáváte spíše i ze svého nedostatku. O to více si vaší důležité podpory vážíme!

 

 

 

 

PŘÁTELÉ:

 

 

     

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

DISKUSE

Datum: 25.03.2017

Vložil: Smithd797

Titulek: John

I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. kfaeddgfeededkbc

Datum: 24.03.2017

Vložil: Smitha174

Titulek: John

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate? bfkkdekkbdbddbed

Datum: 27.01.2017

Vložil: Smithd266

Titulek: John

location within my public complexes! beegggdkkeeecdbe

Datum: 15.07.2015

Vložil: Marian Mario Artych

Titulek: PETICE FREEWILL

Chcete udělat v České Republice něco pro tělesně postižené, nemocné, sociálně slabé nebo dokonce pro někoho, kdo trpí roztroušenou sklerózou či parkinsonovou chorobou.

Koupit si do bytu drahou LCD televizi a nadávat každý večer na poměry kolem sebe - to nestačí. To je hodně málo. Já žiji bez televize 10 let a mám prakticky víc informací než vy, o čemž svědčí mé vebové stránky www.marioartych.com, které tu fungují nepřetržitě od ledna roku 2014. Navíc jsem téměř sám vytvořil i české webovky o Anně Jantar - www.annajantar.eu, a to v kooperaci s fanclubem ve Varšavě.

Ale k těm postiženým. Nemusíte nic platit, ledaže dobrovolně, nemusíte nikam chodit. Vše se dá zařídit po internetu. V roce 2013 vzniklo u Frenštátu pod Radhoštěm občanské sdružení Freewill, nyní je to podle nového občanského zákoníku z roku 2014 SPOLEK FREEWILL. Jeden ze zákládajících členů tohoto sdružení je Pavel Badač, kterého znám od září roku 1997, takže 18 let. A prakticky od roku 2013 tady nebyl jediný měsíc, kdybych já nesledoval ve volném čase a po nocích činnost této organizace.


V zásádě se dá říci, že FREEWILL je prakticky jedinou velmi prověřenou humanitní organizací v této zemí za poslední léta a zaručenou organizací slušných lidí. Mají transparentní bankovní účet ve Fio bance. Splnili již hodně přání pár lidem tělesně postiženým nebo sociálně slabým.

Nyní bude FREEWILL psát dopisy na Ministerstvo práce a soc. věcí a Ministerstvo zdravotnictví, aby stát přispíval nějaké peníze na určitou pomůcku pro postižené - MOTOMED. A k tomu se svolává i PETICE. Samozřejmě ode mě je již podepsaná.

Datum: 27.12.2014

Vložil: Marian Mario Artych

Titulek: Poznámka

Anna Jantar se zobrazuje na webové adrese www.annajantar.cz nebo www.annajantar.eu.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek

 

 

 

AŽ SE NÁM NĚKDY BUDE ZDÁT, ŽE JEN MY MÁME ŽIVOT TĚŽKÝ...

 

AMYOTROFICKÁ LATERÁLNÍ SKLERÓZA

PŘÍBĚH PANÍ GÁLOVÉ

 

HUNTINGTONOVA CHOROBA

HUNTINGTONOVA CHOROBA

 

 

DMO

PAN TOMÁŠ MÁ POSTIŽENÍ TĚŽKOU DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNU

 

 

SMA

MIŠNÍ SVALOVÁ ATROFIE

 

SÁRINKA KALIŠOVÁ

www.sarakalisova.cz

 

BOŽENKA HRADÍLKOVÁ

 

 

DUCHENNOVA SVALOVÁ DYSTROFIE

WORLD DUCHENNE DAY - 7 SEPTEMBER - SVĚTOVÝ DEN DUCHENNE

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTNÍ TRAGÉDIE...

 

TĚHOTNÁ ŘIDIČKA, KTERÁ VZPŘÍČILA AUTO O STROM, ZEMŘELA. NEPODAŘILO SE ZACHRÁNIT ANI DÍTĚ

 

 

 

VÁLKY

 

STO MRTVÝCH, Z TOHO 11 DĚTÍ. PO CHEMICKÉM ÚTOKU V IDLÍBU BOMBY PADALY I NA NEMOCNICI

 

 

 

HLADOMORY

 

HLADOMOR V JIŽNÍM SUDÁNU: MILIÓN DĚTÍ V BEZPROSTŘEDNÍM OHROŽENÍ ŽIVOTA