PODPORUJEME ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY, CHRÁNÍME ZVÍŘATA A PŘÍRODU!
PŘIDEJTE SE K NÁM, POMÁHEJTE S NÁMI
 

   NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU:   

     
   
     

 

 

 

 

 

NAŠE AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

 

  
      
     
OCHRANA ZVÍŘAT A PŘÍRODY 

POMÁHÁME CHRÁNIT PŘÍRODU

A ZVÍŘATA NA SUMATŘE

 

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPOLKU FREE WILL!

    

Spolek FREE WILL je malá nezisková organizace zabývající se

podporou znevýhodněných skupin spoluobčanů, ochranou zvířat a přírody.

 

Jsme společenství přátel, které je odhodláno podle svých možností a schopností a na základě čisté Lásky k bližnímu a životu celkově, pomáhat tam, kde je to podle našeho názoru nejvíce zapotřebí!

 

Víme, že každý člověk svou svobodnou vůli spoluutváří podobu světa, ve kterém žijeme. Svými každodenními rozhodnutími ovlivňujeme kvalitu životů nás všech, významně zasahujeme do života a vývoje celé naší úžasné planety! Vědomí si tohoto, přijímáme díl naší spoluodpovědnosti a prohlašujeme že,

 

NAŠÍ VOLBOU JE VZÁJEMNÁ POMOC,

ODSTRAŇOVÁNÍ ČI ALESPOŇ ZMÍRŇOVÁNÍ UTRPENÍ,

PODPORA ŽIVOTA VE VŠECH JEHO ÚŽASNÝCH A ROZMANITÝCH PROJEVECH!

 

 

SKUPINY ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ, KTERÝM NEJVÍCE POMÁHÁME:

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABŠÍ, DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, SENIOŘI

 

Naše srdce a náruče jsou však otevřené všem! Všichni si zasloužíme prožívat ještě kvalitnější, krásnější a plnější život, proto se k tomuto v rámci našich možností snažíme dopomáhat každému. Naši hlavní pozornost ovšem soustředíme především na ty nejpotřebnější, nabízíme jim psychickou i finanční podporu a hledáme způsoby, jak těmto lidem co nejvíce kompenzovat jejich dosavadní znevýhodnění. Takto konáme na základě jejich potřeb a způsobem naplňujícím jejich touhy a přání.

 

Pomáháme zejména tam, kde na to nepamatuje nebo nedostačuje státem vytvořený

společenský systém!

 

Budeme moc potěšení, rozhodnete-li se jakýmkoliv způsobem zapojit, spolupodílet se na naplnění naší snahy. Ať už podporu nabízíte nebo si pro ní přicházíte, děkujeme vám, jste srdečně vítání!

 

Spolupracujme co nejvíce! Ve spojení spočívá naše síla a opora. Objevujme nové možnosti zkvalitňování životů všech a radostně tvořme! Těšíme se…

 

                                                                                                                                                tým Free Will

 

 

 DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)

 

 

 

NAŠE AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

                                                                      Variabilní symbol pro podporu projektu:

FREE VILLAGE                                                                                                                       2

NEBE NA ZEMI                                                                                                                        3

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY                                          4 

Své případné dary na tento projekt prosím zasílejte přímo na účet č. 2200635309/2010

(Transparentní účet pro bezúročné půjčky. Děkujeme :) ) 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ                       5

DOBROVOLNICTVÍ                                                                                                                6

REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY                                            7
                                                             - Rekondice FREE WILL                                            71
                                                             - Mistrovství ČR v šachu TP
                                      72

BAZÉNOVÝ ZVEDÁK PRO LIDI S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM, HOTEL BELARIA                      5

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM                                                       111

PRÁCE V TERÉNU (NÁKUP VÝROBKŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN)                                          8

PADENADAr                                                                                                                           9

KALENDÁŘ 2015 (PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH UMĚLCŮ)                                           10

 

OCHRANA ZVÍŘAT (celkově, bude rozděleno mezi zvířata podle aktuální akutnosti)            38

 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT                                                       38103

                                                             - OCHRANA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT                              381

                                                                - Kočky                                                                   3811

                                                                   - Kočky Rožnov p. Radh.                                     38111

                                                             - OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT                  383

OCHRANA PŘÍRODY A ZVÍŘAT NA SUMATŘE - Podpora projektu GREEN LIFE                        3981

 

 

Svou případnou podporu, prosím, směrujte na správný účet, který účelem existence odpovídá
záměru Vaší podpory. Děkujeme. :)
Jaké účely budou kryty z jednotlivých účtů uvádíme v jednotlivých přehledech účtů.

 PŘEHLED ÚČTU >>   PŘEHLED ÚČTU >>   PŘEHLED ÚČTU >> 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

05.03.2017

NAŠE BEZÚROČNÉ PŮJČKY MOHOU POMÁHAT SPLÁCET DLUH NA NÁJMU!

     Ano, je to tak. A je to jeden z námi upřednostňováných účelů, na které budou půjčky poskytovány přednostně! Vždyť důstojné bydlení je základní potřeba a právo každého z nás! Zdaleka ne vždy může přijít člověk o domov svou vinou, rozhodnutím či neuváženosti. Život přináší různé situace. V jedné takové alespoň trochu nyní pomohla naše v pořadí desátá bezúročná půjčka...

 

PANÍ MARTINA, BRNO, - variabilní symbol 410

PŘÍSPĚVEK NA SPLÁTKU DLUŽNÉHO NÁJMU

Paní Martina je v invalidním důchodě a zaměstnána na částečný úvazek. V době, kdy kvůli zhoršenému zdraví nebyla práce vůbec schopná, nastal výpadek jednoho příjmu, což vedlo k dluhu na nájmu. Naše drobná půjčka 1950,- Kč pomůže uhradit alespoň malou část z dlužné částky. Splátky naší půjčky byly paní Martině nastaveny co nejcitlivěji, aby jí v její nelehké situaci zatěžovaly co nejméně
.

Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček č. 2200635309/2010, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

   PŘEHLED ÚČTU >>   VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 
 

 

Záměrem projektu je smysluplně pomáhat potřebným a zároveň poskytnutou pomoc postupně znovu vracet do systému tak, aby se s minimální zátěží stávajících vypůjčitelů zajistilo dostatečné množství prostředků pro další potřebné! Všechny příchozí finanční prostředky (dary i navrácené splátky) na výše zmíněný účet půjček budou použity pouze k poskytnuti dalších půjček, a to za podmínek projektu.

 

Pokud sympatizujete s myšlenkou projektu a tímto způsobem naší pomoci, budeme rádi, pokud i tento projekt finančně podpoříte. Momentálně nemáme k dispozici žádné volné prostředky pro další půjčky. Počítá se a pomáhá jistě každá případně darovaná částka, za kterou i jménem uživatelů projektu předem děkujeme! Dary na účet půjček je možno označit variabilním symbolem č. 4 nebo ve zprávě příjemci: dar.

 

 

15.02.2017

ZAHÁJEN DALŠÍ PROJEKT - OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

 

MILÍ PŘÁTELÉ,

     s potěšením všem zájemcům konečně přinášíme možnost, aby spolu s námi ještě více ochraňovali zvířata! V tomto projektu pak zvláště hospodářská a domácí. Zvířata jsou krásným projevem života na Zemi, zaslouží si naši pozornost, jemné zacházení a ochranu před případným krutým chováním nedostatečně uvědomělého člověka! Mysleme globálně a jednejme lokálně! Věříme, že pomoci tohoto projektu se nám podaří udělat kus dobré práce pro zvířata, která spolu s námí pobývají v místech našeho bydliště a s kterými tak přicházíme dennodenně do kontaktu.

     První konkrétní akci v rámci tohoto nového projektu je pomoc toulajícím se kočkám v Rožnově pod Radhošťem. Ty se tam na některých místech přemnožily a je podezření, že jsou některými spoluobčany pronásledované a že je jim ubližováno. Naštěstí existují lidé, kterým není lhostejné utrpení živých tvorů. Díky těmto dobrovolníkům se již podařilo alespoň pár kočkám pomoci, dostat je do bezpečí. Budeme se snažit pomoci větší počet koček humánně zregulovat a ošetřit. Pokusíme se pro ně najít přívětivější domov a vhodná bude jistě i kastrace. Díky všem, kteří zatím v této věci pomohli a ještě pomůžou!

     Postupně a podle našich možností budeme projekt doplňovat o další nabídky spolupráce na ochraně konkrétních zvířat! Vítáme vaše případné zapojení a návrhy, kde bychom mohli společně i takto pomáhat. A připomínáme, že žádat ostatní I nás o pomoc s ochranou zvířat lze již delší dobu také v našem projektu NEBE NA ZEMI ve skupině ochrana zvířat (žádosti prosím posílejte i e-mailem). Tento startující projekt je vlastně jakousi, věříme že užitečnou, nadstavbou. Má sloužit jako ještě větší propagátor různých možností ochrany zvířat, umožnit hlubší konkrétní spolupráci s našim spolkem a celkově má k této problematice přitáhnout pozornost, neboť si to zcela jistě všechna zvířata zaslouží!

 

TAK TEDY DO TOHO! CHRAŇME SPOLEČNĚ JEŠTĚ VÍCE I HOSPODÁŘSKÁ A DOMÁCÍ ZVÍŘATA!

 

DĚKUJEME, ŽE I TAKTO POMÁHÁTE S NÁMI!

 

 

10.02.2017

ZMĚNA VE VÝPŮJČCE MOTOMEDU

     Po dohodě s jednou z našich milých vypůjčitelek rehabilitačního přístroje MOTOmed s paní Zorkou Vališovou z Přerova, jsme tento její vypůjčený přístroj nechali přesunout k výpůjčce dalšímu zájemci. V těchto dnech tak začal tuto rehabilitačně léčebnou pomůcku využívat pan Milan Lučný, pacient se svalovým onemocněním, který se pohybuje na invalidním vozíku. Pan Milan bydlí v Havířově, v domě zvláštního určení, který má cca 40 bezbariérových bytů vhodných pro obývání osobami i s těžkým pohybovým omezením. Z tohoto hlediska je tedy MOTOmed nyní umístěn přímo ideálně. Bude zde totiž usnadněná možnost prostřídání výpůjčky přístroje mezi další handicapované nájemníky, kteří si na šlapadle také budou chtít zacvičit.

 

DÁLE V ČLÁNKU: více informací...

 

 

26.01.2017

POMÁHEJ POHYBEM K LÉČBĚ POHYBEM!

     Takto by se dala nazvat akce, která v tomto týdnu v rychlosti proběhla na podporu pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed Viva1! Děkujeme NADACI ČEZ, která na začátku tohoto týdne zařadila naši žádost o podporu do svého veřejně prospěšného projektu – Aplikace Pomáhej pohybem! Zde mohou zájemci svou pohybovou aktivitou generovat body, které pak přidělí zvolenému veřejně prospěšnému účelu, a tak spolu s Nadaci ČEZ pomohou rozhodnout o tom, komu z velkého množství žadatelů o podporu pomoci nejdříve. Aby se člověk mohl do Pomáhej pohybem zapojit, nemusí být žádný mistrovský sportovec, body se jedinci načítají například i za vycházkovou chůzi. Je pouze potřeba stáhnout si aplikaci do svého chytrého telefonu. Po dobu výkonu a tedy shromažďování bodu nepotřebujete být připojeni ani na internet, připojíte se, až budete chtít své body věnovat některému z podporovaných projektů zařazených v aplikaci.

 

 

DĚKUJEME VŠEM AKTIVNÍM LIDEM ZA POMOC S POŘÍZENÍM DALŠÍHO MOTOMEDU!

DĚKUJEME NADACI ČEZ A NADACI AGEL ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI! :)

 

DÁLE V ČLÁNKU: více o projektu, více o MOTOmedu

 

 

24.01.2017

KOMU JSME POMOHLI VEŘEJNOU SBÍRKOU V PRVNÍCH TÝDNECH ROKU 2017

     Díky vaší pomoci jsme mohli hned z kraje tohoto roku alespoň trochu podpořit všechny tři znevýhodněné spoluobčany, kteří zatím požádali o podporu z naši veřejné sbírky. Děkujeme vám moc a pokud máte příležitost, bydlíte např. v blízkosti našich žadatelů, nabídněte prosím i přímou osobní pomoc člověka člověku. Kontaktujte žadatelé přímo prostřednictvím zveřejněných kontaktů. I povzbuzení je jistě potěší! Náš spolek bude rozhodně také těmto lidem pomáhat podle možností i nadále.

 

 

DĚKUJEME, ŽE I TAKTO POMÁHÁTE S NÁMI! :)

 

 

03.01.2017

PF 2017 – JEŠTĚ VÍCE POKOJE VŠEM!

Milí přátelé,

     začátek nového roku je jistě vhodný okamžik nejen k přehlédnutí a zhodnocení uplynulého časového úseku, ale také k přáním do budoucna a připomínce důležitých věcí. Dovolte tedy prosím, abych se s vámi v mém novoročním pozdravu podělil alespoň o něco z toho, co já vnímám jako podstatné…

 

     Nejdříve se však mile rád připojuji k nadčasovému přání přátel Josefa (filozof s velkým přehledem a zájmem o duchovní literaturu) a Rudy (kněz Církve československé husitské, duchovní badatel, spisovatel a vydavatel duchovní literatury), kteří se jakožto moudří muži ve svých úvahových povídáních skrze videa zveřejněná na internetu věnují mnoha otázkám nejen z duchovní oblasti, ale dotýkají se například i témat, jako je zdravá výživa, mezilidské vztahy či aktuální problémy současnosti. Mnohým lidem takto svou službou jistě rozšiřují obzory a pozitivně je inspiruji, za což jim patří velký dík!

     Také tedy i já přeji nám všem do následující doby více pokoje! Jak je však správně i ve videu připomínáno, ten musí začít pramenit z duchovního srdce každého jednotlivce, chceme-li, aby nastal všeobecně v celé společnosti! Jak ovšem dosáhnout vnitřního pokoje?

DÁLE V ČLÁNKU: pár tipů, jak prakticky naplnit svůj život pokojem a začít pokoj šířit do světa. Optimistické vidění budoucnosti.

 

                                                                                                                                  s úctou Pavel Badač :)

 

 

24.12.2016

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POKOJNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

 

PŘEJEME VŠEM

KRÁSNÉ A

POKOJNÉ

VÁNOČNÍ

SVÁTKY, PEVNÉ

ZDRAVÍ, SPOUSTU

LÁSKY, RADOSTI,

ŠTĚSTÍ A

NAPLNĚNÝCH

PŘÁNÍ V PŘÍŠTÍM

ROCE I LETECH

BUDOUCÍCH!

DĚKUJEME, ŽE

JSTE A I V

BUDOUCNU

ZŮSTANETE

DAREM A SVĚTLEM

TAKÉ TĚM, KTEŘÍ

POTŘEBUJÍ

POMOC, ÚTĚCHU,

LÁSKU A PÉČI!

NECHŤ VŠICHNI

MÁME JEŠTĚ

PLNĚJŠÍ ŽIVOT!

 

Váš spolek FREE WILL                    

 

DÁLE V PŘÁNÍ: PŘIPOMÍNKA VÝZNAMU VÁNOC, DARY, VDĚČNOST, JEŽÍŠ Z POHLEDU NOVÝCH OBJEVŮ - OLOVĚNÉ DESKY

 

 

23.12.2016

JEŠTĚ VÍCE PROSÍM POMÁHEJME LIDEM S HANDICAPEM! JE AKUTNÍ NEDOSTATEK OSOBNÍCH ASISTENTŮ...

 

 

VYBERTE SI PROSÍM VE VAŠEM OKOLÍ ORGANIZACI, KTERÁ LIDEM S POSTIŽENÍM ASISTENCI ZAJIŠŤUJE, A NABÍDNĚTE PROSÍM SVÉ SLUŽBY.

 

Někdy stačí i základní nebo středoškolské vzdělání, budete zaškolení, odměna se pohybuje cca 100 Kč/hod. Většinou lze práci vykonávat na plný úvazek, krátkodobě jako brigádu nebo praxi při škole. Práce, která má opravdu smysl a přináší možnost SVOBODNĚ ŽÍT!

 

Pár tipů na poskytovatele asistence:

  ASISTENCE O. P. S. , HEWER, z. s.Maltézská pomoc o. p. s. , Podané ruce - osobní asistence

 

Službu osobní asistence již delší dobu hledá také pan František z Ostravy - Výškovic. Nabízí brigádu 90 Kč/hod.. Více informací v žádosti o podporu pana Františka v projektu NEBE NA ZEMI zde

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ POMOC!

 

CO TO JE OSOBNÍ ASISTENCE?

Video organizace HEWER

 

15.12.2016

DĚKUJEME ZA PODPORU Z NADACE AGEL!

Našemu spolku byl z NADACE AGEL poskytnut nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč. Velmi za tuto podporu děkujeme! Peníze budou na základě darovací smlouvy použity na plánovaný nákup dalšího repasovaného rehabilitačního přístroje MOTOmed, pokryjí část z pořizovací ceny 54 600,- Kč. Do doby, než se nám podaří obstarat zbylou chybějící částku, nyní cca 30 000,- Kč, budou darované prostředky zapsány na našem účtu veřejné sbírky ve prospěch MOTOmedů (VS pro možnou podporu: 50) v rámci projektu „Půjčovna kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů“.

 

NADACE AGEL je součásti největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě. Pod AGEL a. s. mimo jiné také patří špičková centra jako např. Nemocnice Podlesí v Třinci, která se opakovaně umísťuje na předních příčkách v pacientském hodnocení kvality poskytované péče!

NADACE za dobu své působnosti plnou měrou naplňuje svůj záměr pomáhat co nejvíce lidem, kteří to potřebují. Významně a konkrétně pomohli již desítkám jednotlivcům z řad znevýhodněných spoluobčanů k dosažení na kvalitnější život, podporují charitativní organizace a spolupracují s pečovatelskými institucemi. Na podporu těchto aktivit pak často pořádají prestižní společenské akce.

 

VELMI DĚKUJEME ZA VAŠÍ CELKOVOU UŽITEČNOU ČINNOST A DĚKUJEME ZA PŘÍSPĚVEK NA MOTOMED!

VÁŽÍME SI TOHO A VĚŘÍME I V BUDOUCÍ POKRAČOVÁNÍ NAŠI ÚSPĚŠNĚ NAVÁZANÉ SPOLUPRÁCI PRO POTŘEBNÉ!

 

DÁLE V ČLÁNKU: Pomozte nám prosím shromáždit chybějící částku na zakoupení dalšího MOTOmedu

 

 

16.11.2016

MISTROVSTVÍ ČR V ŠACHU TP 2016 V REPORTÁŽI ČESKÉ TELEVIZE

Pojďme se ještě krátce poohlédnout za Mistrovstvím ČR v šachu TP 2016, které proběhlo začátkem října v Hotelu Duo na Horní Bečvě. Akce se celkově zúčastnilo 60 lidí, z toho hráčů bylo 46. Celková účast tak byla vůbec nejvyšší za celou dobu pořádání Mistrovství. Kapacita bezbariérově upravených pokojů hotelu byla plně obsazena. Velký zájem o turnaj svědčí o zvětšující se prestiži celé akce, což nás, a Jistě i pořadatele TJ RESPEKT FRENŠTÁT, těší. I přes nepřízeň počasí po dobu letošního šachového pobytu se jistě nikdo z účastníků nenudil a nenechal si tímto zkazit náladu. Chladno a deštivo vykompenzovala radost ze setkání s přáteli, čas strávený v zahloubání nad šachovnicí a dostatečný doprovodný program. Mimo to byly účastníkům akce k dispozici wellness služby hotelu včetně přístupu do vnitřního bazénu, u kterého je zabudován náš mobilní bazénový zvedák. Letošní šachové Mistrovství se těšilo i zvětšenému zájmu ze strany médií, můžeme se tak dočkat tištěné reportáže v magazínu Vozka nebo zhlédnout nedávno odvysílanou reportáž České televize v rámci pořadu Paralympijský magazín. ...

Dále v článku: Poděkování, výsledková listina, reportáž ČT, fotogalerie

 

 

 

 Všechny články

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

     Tohle všechno zvládáme a můžeme zvládnout zejména díky vaší podpory! Přispívejme prosím neziskovým organizacím pravidelně! I 50,- Kč/měs má smysl! Pravidelná podpora umožňuje organizacím udržet a rozvíjet stávající projekty a lépší plánování svých dalších projektů! Děkujeme všem za podporu, víme, že sami často dáváte spíše i ze svého nedostatku. O to více si vaší důležité podpory vážíme!

 

 

 

 

PŘÁTELÉ:

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

DISKUSE

Datum: 25.03.2017

Vložil: Smithd797

Titulek: John

I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. kfaeddgfeededkbc

Datum: 24.03.2017

Vložil: Smitha174

Titulek: John

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate? bfkkdekkbdbddbed

Datum: 27.01.2017

Vložil: Smithd266

Titulek: John

location within my public complexes! beegggdkkeeecdbe

Datum: 15.07.2015

Vložil: Marian Mario Artych

Titulek: PETICE FREEWILL

Chcete udělat v České Republice něco pro tělesně postižené, nemocné, sociálně slabé nebo dokonce pro někoho, kdo trpí roztroušenou sklerózou či parkinsonovou chorobou.

Koupit si do bytu drahou LCD televizi a nadávat každý večer na poměry kolem sebe - to nestačí. To je hodně málo. Já žiji bez televize 10 let a mám prakticky víc informací než vy, o čemž svědčí mé vebové stránky www.marioartych.com, které tu fungují nepřetržitě od ledna roku 2014. Navíc jsem téměř sám vytvořil i české webovky o Anně Jantar - www.annajantar.eu, a to v kooperaci s fanclubem ve Varšavě.

Ale k těm postiženým. Nemusíte nic platit, ledaže dobrovolně, nemusíte nikam chodit. Vše se dá zařídit po internetu. V roce 2013 vzniklo u Frenštátu pod Radhoštěm občanské sdružení Freewill, nyní je to podle nového občanského zákoníku z roku 2014 SPOLEK FREEWILL. Jeden ze zákládajících členů tohoto sdružení je Pavel Badač, kterého znám od září roku 1997, takže 18 let. A prakticky od roku 2013 tady nebyl jediný měsíc, kdybych já nesledoval ve volném čase a po nocích činnost této organizace.


V zásádě se dá říci, že FREEWILL je prakticky jedinou velmi prověřenou humanitní organizací v této zemí za poslední léta a zaručenou organizací slušných lidí. Mají transparentní bankovní účet ve Fio bance. Splnili již hodně přání pár lidem tělesně postiženým nebo sociálně slabým.

Nyní bude FREEWILL psát dopisy na Ministerstvo práce a soc. věcí a Ministerstvo zdravotnictví, aby stát přispíval nějaké peníze na určitou pomůcku pro postižené - MOTOMED. A k tomu se svolává i PETICE. Samozřejmě ode mě je již podepsaná.

Datum: 27.12.2014

Vložil: Marian Mario Artych

Titulek: Poznámka

Anna Jantar se zobrazuje na webové adrese www.annajantar.cz nebo www.annajantar.eu.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek

 

 

 

AŽ SE NÁM NĚKDY BUDE ZDÁT, ŽE JEN MY MÁME ŽIVOT TĚŽKÝ...

 

AMYOTROFICKÁ LATERÁLNÍ SKLERÓZA

PŘÍBĚH PANÍ GÁLOVÉ

 

HUNTINGTONOVA CHOROBA

HUNTINGTONOVA CHOROBA

 

 

DMO

PAN TOMÁŠ MÁ POSTIŽENÍ TĚŽKOU DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNU

 

 

SMA

MIŠNÍ SVALOVÁ ATROFIE

 

SÁRINKA KALIŠOVÁ

www.sarakalisova.cz

 

BOŽENKA HRADÍLKOVÁ

 

 

DUCHENNOVA SVALOVÁ DYSTROFIE

WORLD DUCHENNE DAY - 7 SEPTEMBER - SVĚTOVÝ DEN DUCHENNE

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTNÍ TRAGÉDIE...

 

TĚHOTNÁ ŘIDIČKA, KTERÁ VZPŘÍČILA AUTO O STROM, ZEMŘELA. NEPODAŘILO SE ZACHRÁNIT ANI DÍTĚ