UKONČENÉ VÝPŮJČKY VOZÍKŮ eThrone

 

 

PAN ALEŠ - Olomoucký kraj

(Vozík č. 2, výpůjčka od 13.03.2020 do 04.10.2020)

Pan Aleš je středních let a v důsledku úrazu se od počátku roku 2018 pohybuje za pomoci asistence pouze na invalidním vozíku. Byl uznán invalidním pro invaliditu třetího stupně. Výplata invalidního důchodu mu byla však zamítnuta pro chybějící dobu důchodového pojištění. Pan Aleš se snaží vyjednat stabilní sociální zabezpečení, jedná s úřady, vypadá to však na dlouhodobější zařízování. Jelikož je tedy pan Aleš v sociální tísní, požádal nás o vytvoření konkrétní sbírky na zajištění jeho základních potřeb. Z výtěžku hradíme služby spojené s užíváním bytu a občas přispíváme i na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Děkujeme všem, kteří spolu s námi nějakým způsobem pomohli nebo pomáhají i panu Alešovi!

Elektrický vozík, který měl pan Aleš vypůjčen, měl alespoň trochu přispět k jeho větší soběstačnosti a pomoci jeho paní asistentce s péči o jeho osobu. Po čase se však ukázalo, že vzhledem k potřebám pana Aleše tohle není pro něj nejvhodnější pomůcka. Vypůjčili jsme tedy vozík dále, panu Františkovi z Ivanovic na Hané, který v důsledku diabetu přišel před několika léty o obě nohy. Panu Františkovi vozík plně vyhovuje a má z něj velkou radost!

Velmi děkujeme MONETĚ Money Bank za pořízení vozíku pro tuto výpůjčku! K financování nákupu byl využit také příspěvek veřejnosti. DĚKUJEME! :)

 

AKTUÁLNÍ ZÁJEMCI ČEKAJÍCÍ NA VÝPŮJČKU VOZÍKU eThrone

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE VŠUDE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!