CO JE ADOPCE DĚTÍ NA DÁLKU

 

 

 

CO JE TO VLASTNĚ ADOPCE DĚTÍ NA DÁLKU

 

     Jedná se o formu podpory potřebných dětí, které žijí v rozvojových zemích. Tyto děti, případně mladí lidé, pocházejí z velmi chudých poměrů, často jde o sirotky. Charitativní organizace se snaží těmto dětem zajistit jejich přirozené právo na důstojný život. Pro realizaci této pomoci se organizace snaží shánět finanční podporu mimo jiné i prostřednictvím tzv. adopce dětí na dálku. Na svých internetových stránkách zveřejňují aktualizovaný seznam nejpotřebnějších dětí, ve kterém nám je představí a přiblíží jejich situaci. Člověk z rozvinutější bohatší země, jako je například Česká republika, se pak může rozhodnout, že takové dítě bude finančně podporovat určitou stanovenou roční částkou. Stane se tak adoptivním rodičem. Z jeho daru je pak dítěti hrazeno dostatečně kvalitní vzdělání a často i alespoň základní zdravotní péče a případně i další služby, jako je například jedno jídlo denně. Organizace zprostředkovávající adopci pak ručí za to, aby byly darované prostředky využity k stanovenému účelu, zástupce organizace provádí kontrolu přímo na místě pomoci. Adoptivní rodič je informován o prospěchu dítěte a je s ním v kontaktu prostřednictvím dopisů. Případná návštěva dítěte je zpravidla možná. Pevná roční částka za adopci se liší dle země, ve které je pomoc poskytována, množství služeb poskytovaných dítěti a nákladů jednotlivých organizací, které adopci zprostředkovávají.

 

     Pro představu, organizace v ČR, o kterých zatím víme, umožňují adoptovat děti za částku v rozmezí cca 5 000 – 7500,- Kč/rok. Více podrobností naleznete přímo na stránkách jednotlivých organizací (vybírat můžete například z námi doporučených - na hlavní stránce projektu vlevo), kde můžete také přímo adoptovat dítě.