UKRAJINSKÁ MENŠINA

 

 

 

 

Rozdělení podskupiny podle kraje žadatelova bydliště

 

 

Žádostí celkem: 0

 

 

 

 

     Byť třeba každý pocházíme trošku z jiného prostředí a máme odlišné kulturní zvyklosti, jsme všichni přece jen stejní. Dennodenně se potýkáme s podobnými starostmi a užíváme si stejných životních radostí jako ostatní. Všichni chceme vlastně to samé. Toužíme být šťastní, nechceme trpět.

 

     Jsme rádi, že tady můžeme být všichni spolu. Nikdo z nás není o nic víc důležitý pro život než druhý. Na původu, společenském postavení, pohlaví, barvě pleti, náboženském, filosofickém či politickém přesvědčení nezáleží. Lidství je to podstatné. To vše převyšuje!

 

Naše různorodost je velkým vzájemným obohacením. A můžeme se obohatit ještě více...

 

     Víme, že to mnohdy nemáte jednoduché. Nebojte se zde požádat o podporu. Věříme, že kromě toho, že vám to přinese konkrétní pomoc, přispějete tím i k většímu vzájemnému poznání. A více se vzájemně poznat, moci spolu případně i přímo pobýt, je moc krásné, silné, důležité. Děkujeme, že jste tady! Děkujeme, že můžeme pospolu pobývat na naší nádherné planetě!

 

Společně se radujme ze života!  :)

 

 

 

 

Příklady toho, oč zde mohou lidé spadající do této skupiny žádat: 

 

  • O nové kamarády, přátelé, lásku 
  • O dočasné, dlouhodobé nebo stálé ubytování
  • O zaměstnání na plné i částečné úvazky
  • O dohody o provedení práce, brigády atd.
  • O pomoc s doučením českého jazyka, ale i dalších předmětů
  • O pomoc s úhradou pravidelné stravy pro své děti, jejich základních věcí osobní potřeby, lékařského ošetření, vzdělání dětí, zájmových kroužků, koníčků, táborů, dovolené, atd.
  • O pomoc s úhradou své pravidelné stravy, základních věcí osobní potřeby, lékařského ošetření, svého vzdělání, zálib, dovolené apod.
  • O finanční a hmotné dary
  • O radu
  • O další věci podle potřeby

 

Vzhledem k poskytovaným službám našeho hostitelského serveru nám jako technicky nejjednodušší řešení pro možnost vkládat vaše žádosti, připadla nezabezpečená diskuse. I když se možná ukáže, že to nebude nejideálnější, alespoň pro rozjezd tohoto projektu se nám to prozatím jeví jako dostačující. Tento způsob vkládání žádostí má své výhody, nevyžaduje registraci a diskusní forma umožňuje přímou reakci na žádost potřebného doplňujícími otázkami či poskytnutými radami.

 

Vyberte prosím výše kraj podle místa vašeho bydliště a vložte svou žádost.

 

Poté nám to prosím nezapomeňte oznámit buďto  dole v diskusi na hlavní stránce vaší skupiny, nebo tak můžete učinit prostřednictvím mailu: spolekfreewill@email.cz (návod na oznámení nového příspěvku naleznete na hlavní stránce vaší skupiny - dejte jednou šipku zpět)

 

Svou žádost občas zkontrolujte, zda vám někdo neposkytl radu nebo nepoložil doplňující otázku.

 

Po vyřízení žádosti k vaší plné spokojenosti nám tuto skutečnost prosím také sdělte, váší žádost odstraníme.

 

Děkujeme :)