Aktualita ze dne 27.11.2017

 

PROJEKT FREE VILLAGE POZASTAVEN A ODLOŽEN!

Po úvaze Rady spolku pozastavujeme a odkládáme na neurčito projekt FREE VILLAGE. Uznali jsme, že nemáme na uskutečnění naši bezbariérové vesničky, zdravého místa v přírodě nabízejícího komunitní typ soužití převážně znevýhodněným spoluobčanům, dostatek energie. Jak finanční (přičemž s podporou Eurofondů se na takovýto účel dá počítat jen stěží), tak personální. Byť to tedy nyní nepatří mezi naše priority, do budoucna nechceme úplně realizaci tohoto projektu vyloučit. Zvlášť pro případ, že by se tohoto záměru chtěl ujmout schopný tým lidí, který by dokázal předložit uskutečnitelný plán této vize. Aktuálně však ponecháváme budování takto náročnějších komplexů na větších organizacích nebo na možnostech států.

 

Vhodným dokladem toho, že se však nejedná o nějakou nerealizovatelnou utopií, je pak jistě například i místo společného soužití vybudované v přírodě pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, smyslovým a duševním onemocněním, které zřídila v Pržně u Frýdlantu nad Ostravicí příspěvková organizace Náš svět, jejíž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Na tomto místě v Beskydech našlo svůj poklidný domov cirka 100 občanů se zmíněnými zdravotními problémy.

 

Areál Náš svět, p. o. (otevřen v roce 2005) v Pržně je možno považovat za obdobu našeho odloženého projektu FREE VILLAGE. Tato "vesnička" poskytuje zázemí 101 ubytovaným uživatelům, osobám s mentálním postížením v kombinaci s tělesným, smyslovým a duševním onemocněním. Další uživatelé do centra docházejí například do sociálně terapeutických dílen. Do Našeho světa - zejména do pobočky ve Frýdku-Místku - dochází pravidelně a rádi jako dobrovolníci také zástupce našeho spolku pan Pavel Badač s kamarádem panem Steriem. Přidejte se prosím k nám.

 

My se nyní nadále budeme zaměřovat na rozvíjení našich dalších projektů. Potřebné práce to je věru dost. Mnoho potřebných členů naši společnosti stále nedosahuje na důstojné podmínky k životu. Budeme tedy pokračovat v přímé podpoře jednotlivců a jsme rozhodnutí podle našich možností iniciativně usilovat o státní systémové zlepšení v této věci. Zejména podáváním podnětů a připomínek na příslušná místa. Rezerv v sociálním státním systému je mnoho, ještě příliš se zapomíná v mnoha oblastech na lidi, kteří tuto podporu společnosti potřebují ke svému kvalitnějšímu životu!

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS JAKKOLIV PODPORUJETE V NAŠEM ZÁMĚRU! SPOLEČNÝMI SILAMI MŮŽEME VYKONAT MNOHO DOBRÉHO!

 

AŤ SE CELÝ SVĚT PROMĚNÍ V JEDNU MALOU VESNIČKU, VE KTERÉ MAJÍ K SOBĚ LIDÉ BLÍZKO, DRŽÍ SPOLU A SPOLEČNĚ PODPORUJÍ ROZMANITOST ŽIVOTA! :)

 

Pozn.

Děkujeme všem za uskutečněnou podporu projektu FREE VILLAGE! Velmi děkujeme zejména panu Michalovi Křivánkovi, který tento projekt pravidelně podporoval od samotného vzniku našeho spolku a také vymyslel samotný název projektu! S tímto váženým dárcem, našim přítelem, bylo dohodnuto vrácení poskytnutého daru, přičemž část těchto finančních prostředků nám byly nadále darovány pro účel zajištění naši další spolkové činnosti. VELMI DĚKUJEME!

 

Rada spolku                                               


JAK MĚLA PŮVODNĚ VYPADAT NAŠE VYSNĚNÁ VESNIČKA...

FREE VILLAGE

 

     Free village je vize místa, které bude všem zájemcům o bydlení komunitního typu poskytovat pevné zázemí k prožívání plného a kvalitního života v míru a pospolitosti se všemi. Naše plně bezbariérová svobodná vesnička bude zbudována na klidném místě vhodném k po všech stránkách zdravému způsobu života, a to nejlépe pod záštitou majestátních lesů beskydských hor.

     Byť se konkrétní podoba celého tohoto projektu v naších představách stále ještě teprve vykresluje, máme jasno v tom, že domečky v naší vesničce budou postaveny z přírodních materiálů a celý komplex bude v co největší možné míře energeticky soběstačný. Vše bude směřováno k tomu, aby okolní příroda byla zatěžována co nejméně. Hospodařit se bude trvale udržitelným způsobem s výslednými produkty v bio kvalitě, které zajistí místu potravinovou soběstačnost s předpokládaným přebytkem určeným zčásti k darování a zčásti k prodeji. Bude to zkrátka malý Ráj na Zemi, v němž budou mít všichni jeho obyvatelé tvoření především z řad lidí, kterým je předně cílená naše podpora, vytvořeny podmínky k prožívání štěstí v hojnosti všeho, po čem budou toužit. Free village bude otevřené mírumilovné místo krásně obohacující všechny jeho návštěvníky.

     

Jaké sociální služby naše domečky pro znevýhodněné spoluobčany zastoupí?

(co všechno bychom ve vesničce rádi zbudovali…)

 

  • Sociální bydlení - (nízko nákladové nároky budou kladeny na všechna obydlí a budovy vesničky) - bydlení za nízké náklady pokrývající pouze nezbytné výdaje na provoz a údržbu obydlí. Vhodné bydlení pro sociálně slabší spoluobčany (například pro lidi bez domova, kteří se chtějí více začlenit do kolektivu; rodiče samoživitelé; dlouhodobě nezaměstnané, kteří nemohou sehnat práci nebo se nechtějí realizovat v systémově nabízeném – je nenaplňujícím zaměstnání, pozn. což je u nás v pořádku – i tzv. práce má přinášet především radost! :) ; lidi navrátivši se z léčby ze závislosti bez následného zázemí; lidi, kteří se navrátili z výkonu trestu apod.)

 

  • Domky s pečovatelskou službou – určeny pro lidi, kteří ze zdravotního důvodu potřebují každodenní výpomoc s péči o svou osobu

 

  • Chráněné bydlení – pro lidi s lehčím mentálním postižením či duševním onemocněním, kteří potřebují každodenní výpomoc s chodem domácnosti a věcmi běžného života

 

  • Dům na půli cesty – obydlí ve vesničce může sloužit jako nízko nákladové startovací bydlení pro děti opouštějící dětské domovy po dosažení jejich dospělosti

 

  • Azylové bydlení pro lidi se zdravotním postižením, kteří se ocitnou náhle bez domova – chtěli bychom vyhradit prostor i na tento účel. Protože celá vesnička bude bezbariérová, pomoc pro tuto skupinu v akutní náhle bytové krizi se přímo nabízí. Tomuto člověku se následně budeme snažit pomoci s trvalejším řešením jeho bydlení. V případě dostatečně volné kapacity a zájmu klienta připadá v úvahu i následný trvalý domov ve vesničce.

 

To všechno a mnohem více bychom mohli postupně v naší bezbariérové vesničce zbudovat. Všechno přizpůsobíme aktuálnímu zájmu a potřebám obyvatel tohoto malého Ráje na Zemi! :)

Připojte se, vaše návrhy, tipy, rady k vylepšení tohoto projektu vítány! Stejně tak jako přímá iniciativa pomoci s realizaci! Darujte nám prosím k námi zamýšlenému účelu vhodný pozemek či podpořte myšlenku finančně!

Děkujeme a těšíme se na radost i z této společné tvorby! :)

 

O vývoji tohoto projektu budeme průběžně informovat.

 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET PROJEKTU: cca 30 000 000,- Kč

 

MOŽNOST SPOLUPRÁCE NA FINANČNÍM ZAJIŠTĚNÍ TOHOTO PROJEKTU

VARIABILNÍ SYMBOL PRO PODPORU TOHOTO PROJEKTU:  2

 

 

27.11.2017

V SOUČASNOSTI JE PROJEKT POZASTAVEN A ODLOŽEN. NEPOSÍLEJTE PROSÍM NYNÍ FINANČNÍ PODPORU PRO TENTO PROJEKT. JSOU TADY VŠAK JINÉ NAŠE PROJEKTY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH MŮŽEME SPOLEČNĚ TAKÉ VYKONAT SPOUSTU DOBRÉHO! DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU ! :)