ONDREJ BAŠTÁK ĎURÁN

 

 

 Mgr. Ondrej Bašták Ďurán

 

 Narodil som sa 6.3.1976 v Rožňave.

 Vyštudoval som biomedicínsku fyziku na FMFI UK v Bratislave 2007 pokračoval v doktorandskom štúdiu.

 Na začiatku štúdia na vysokej škole sa u mňa objavili psychické ťažkosti v podobe depresií a psychickej lability. Bola mi diagnostikovaná schizofrénia simplexného typu. Nedokázal som túto skutočnosť prijať. Po asi 10 ročnom boji „proti niečomu, s čím sa nedá vyhrať“ –  som prijal fakt, že spomenutým ochorením trpím, poctivo dodržujem predpísanú liečbu a prispôsobil som svoje aktivity obmedzeniam, ktoré toto ochorenie prináša.

 

S ochorením som sa vyrovnával aj pomocou umeleckej tvorby. Mnohé zo psychických problémov, s ktorými som zápasil, pramenili zo vzťahu k žene a láske. Proces vyrovnávania sa s touto témou som zaznamenal vo svojich básnických zbierkach: Dážď a Slnko (publizkovaná 2012), Divožienka, Smrť a Dievča, Fénix.

Okrem literárnej tvorby sa venujem aj výtvarnej – prevažne kresbe ceruzkami.

Moja tvorba úzko súvisela so zvýšenou citlivosťou a krehkosťou, ktoré prináša akcentovaná osobnosť a schizofrénne ochorenie a okrem umeleckej mala stále aj terapeutickú hodnotu.

Tvorbu mám zverejnenú na stránke: www.bashto.sk.

 

Už počas vysokoškolského štúdia sa venoval zdravotne postihnutým ľuďom ako osobný asistent, pracoval som v Organizácii muskulárnych dystrofikov a venoval sa bocci - športu pre ťažko telesne postihnutých ako aj šachu pre zdravotne postihnutých.

Bocci sa venujem viac ako 10 rokov a to v pozícii asistenta hráčov, rozhodcu, trénera a spoluorganizátora turnajov a športových sústredení a vydal som tiež brožúrku o tréningoch boccie – BOCCIA: Základné techniky tréningu pre hráčov a asistentov.

 

Po asi 17 rokoch strávených prevažne v Bratislave som sa vrátil na rodný Gemer. Zmena mestského štýlu života na dedinský mi prospela. Založil som živnosť zameranú na rozvoj bocci na Slovensku a stal sa distribútorom pomôcok zahraničnej firmy, ako aj výrobcom boccia rampy. Činnosť v tejto oblasti prezentujem na stránke: www.parahry.sk.

Literárne ako aj výtvarné nadanie zameriavam na propagáciu športu boccia formou článkov a reportáží, grafickej úpravy propagačných materiálov ako aj tvorbe z dreva – výherné poháre pre športovcov. Básne už nepíšem, presedlal na úspornejší a trefný žáner – aforizmy.

Som slobodný, bezdetný. Darí sa mi.

 

 

Pana Ondreje můžeme podpořit prostřednictvím jeho bankovního účtu:

 

2615866010/1100, IBAN: SK02 1100 0000 0026 1586 6010 SWIFT: TATRSKBX

 

Nebo nás kontaktujte, pomůžeme zamýšlenou podporu realizovat prostřednictvím našeho provozního účtu spolku. Fio banka má převod prostředků na Slovensko zdarma.

 

 

Pan Ondrej by chtěl darované peníze využít na vydaní vlastní tvorby.

 

On sám k tomuto píše: „V poslednom období som si našiel vhodnú životnú polohu - presťahoval som sa na vidiek do rodnej obce, bývam v rodinnom dome, začal som podnikať v športe zdravotne postihnutých a celkove sa mi darí. Nie však natoľko, aby pre mňa nepredstavovalo problém finančne zabezpečiť vydanie mojich textov. Tieto texty súvisia s mojím ochorením - zaznamenal som v nich cestu, ktorou som si prešiel a mali pre mňa aj terapeutický význam. Chcel by som sa so svojou tvorbou podeliť s ostatnými a dať tak vtedajšiemu môjmu úsiliu nový rozmer.“

 

Některé z těchto textů a další informace o tomto umělci můžeme najít na internetových stránkách www.bashto.sk

 

Pan Ondrej bude jistě i potěšen případným zájmem o jeho obrazy (zde uvedeny pouze ty, které jsme zatím od autora obdrželi). Pro získání obrazu od tohoto autora kontaktujte prosím přímo umělce na jeho uvedené webové stránce nebo přes naše občanské sdružení. Děkujeme.

 

 

 

TVORBA Od pana Ondreje Baštáka Ďurána