NEPLATIČI

 

 

 

     V našem projektu bezúročných půjček pro sociálně slabší spoluobčany jsou u poskytnutých úvěrů nejběžněji nastavovány splátky ve výši 200,- Kč/měs.. Ve zvlášť obtížné sociální situaci vydlužitele může měsíční splátka klesnout až na částku 50,- Kč/měs.. V této výši lze splátku nastavit ihned od počátku splácení nebo po domluvě i během doby splácení, pokud se finanční situace vydlužitele ještě více zhorší. Jistě vždy vyjdeme ochotně s pochopením vstříc.

 

     Myslíme si, že z těch lidí, kterým jsme bezúročnou půjčku poskytli, si minimální splátku 50 Kč/měs. může dovolit opravdu každý. Je k tomu zapotřebí jen trochu dobré vůle. Nemyslet jen na sebe, ale i na ostatní lidi v podobně nepříznivé sociální situaci, pro které mají být navrácené peníze právě určeny, a to v podobě dalších bezúročných půjček za velmi výhodných podmínek.

 

ABY SE CO NEJDŘÍVE A PRO CO NEJVÍCE OSOB V NOUZI VYTVOŘIL OPRAVDU ZAJÍMAVÝ FINANČNÍ ZAKLAD K TAKOVÉ POMOCI, JE NEZBYTNÉ VRACET VYPŮJČENÉ PENÍZE PRAVIDELNĚ, BYŤ TŘEBA I V NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ VÝŠI 50,- KČ/MĚS.! DALŠÍ ŽADATELÉ O PŮJČKU JIŽ ČEKAJÍ V POŘADÍ!

 

Spolek FREE WILL  NIKDY NEBUDE PO SVÝCH VYDLUŽITELÍCH VYMÁHAT POHLEDÁVKU SOUDNĚ, ANI PROSTŘEDNICTVÍM ŽÁDNÝCH DALŠÍCH STRAN. S POHLEDÁVKAMI ANI NEBUDEME NIKDY OBCHODOVAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO, UPOZORNIT VEŘEJNOST NA NEFĚR JEDNÁNÍ VYDLUŽITELE. ČINÍME TAK V SOULADU S PODMÍNKAMI POSKYTOVÁNÍ BEZÚROČNÝCH PŮJČEK, S NIMIŽ PŘED POSKYTNUTÍM PŮJČKY VYDLUŽITEL SOUHLASIL.

 

 

LIDÉ, KTEŘÍ I PŘES OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ Z NAŠÍ STRANY, NESPLÁCEJÍ BEZÚROČNOU PŮJČKU OD FREE WILL  (Tří a více chybějící splátky půjčky)

 

JMÉNO RODNÉ ČÍSLO VÝŠE PŮJČKY DATUM PŮJČKY ČÍSLO PŮJČKY (VS) DOHODNUTÝ POČÁTEK SPLÁCENÍ AKTUÁLNĚ DLUŽNÁ ČÁSTKA
Michaela Daňková 696101/5534 2 000,- Kč 10. 10. 2014 41 leden 2015 2 000,- Kč
Renata Karičková 726218/2235 2 000,- Kč 27. 01. 2015 42 únor 2015 1 800,- Kč
Jiří Rechberg 790518/5156 1 100,- Kč 30. 03. 2015 43 duben 2015    850,- Kč

 

 

VÝMAZ NEPLATIČE = Zaplacení splátky v minimální výši 50,- Kč.

OPĚTOVNÉ ZAŘAZENÍ MEZI NEPLATIČE = Bez předchozí domluvy opětovný výpadek měsíční splátky v minimální výši 50,- Kč.

 

NEPLATIČI BUDOU PO JEDNOM MĚSÍCI PO ZAŘAZENÍ NA SEZNAM TAKÉ NAHLÁŠENÍ DO CENTRÁLNÍHO REGISTRU DLUŽNÍKU ČR!

 

UPOZORNĚNÍ PRO NEPLATIČE: úprava záznamů v Centrálním registru dlužníků ČR probíhá podle

pravidel vkladu dlužníka do registru. (Plně se zobrazí pouze po registraci a ověření účtu) Níže uvádíme výtah z pravidel...

 

Základní pravidla vkladu dlužníka:

  1. Vklad dlužníka je zdarma
  2. Úprava dluhu dlužníka (navyšování, snižování) je zdarma
  3. Vynulování dluhu (označení dluhu za splacený) je zdarma
  4. Kompletní vymazání pohledávky včetně historie je službou zpoplatněnou (v případě využití této služby doporučujeme poplatek vyúčtovat předem u dlužníka). Poplatek činí 5% ze zadané původní výše pohledávky, minimálně 1000,- Kč.

-----------------

Zvláštní pozornost doporučujeme věnovat bodu č. 4., kdy v případě, že budete chtít vymazat historii vaši pohledávky, budeme vás muset předem požádat o nutný poplatek v minimální výši 1 000,- Kč, který si registr účtuje za výmaz vedené pohledávky včetně historie. Do úplného výmazu pohledávky tato zůstává v databázi systému. I když jste tedy závazek vyrovnali, každy zájemce si může ověřit, že jste v minulosti byli dlužníky.

Viz též v Základní ceník Centrálního registru dlužníků České republiky - Stanovené poplatky bod 6.1.2

 

Další zajímavé informace:

Firmy od nového roku prověřují dluhy zaměstnanců. Existence, nebo hrozba budoucích závazků je pro zaměstnavatele nevýhodná. Zaměstnavatel musí zdarma a na své nálady zasílat pravidelné výkazy Exekučním úřadům, dále v zákonné lhůtě odpovídat na dotazy policejních orgánů v případě, že dlužník je podezřelý z úvěrového, nebo jiného podvodu. 

Zaměstnanci ve finanční tísni se podílejí na více jak 90% firemní kriminalitě! Takto hrozivá čísla vyšla z ankety registru dlužníků ze vzorku 5.000 oslovených firem.

          (Zdroj: informační e-mail Centrálního registru dlužníků ze dne 17. 5. 2016)

 

Mimo zaměstnavatelů nahlížejí do registrů dlužníků také jiné subjekty, státní a bankovní instituce či fyzické osoby. Jistě se tedy vyplatí, i vzhledem ke všem výše uvedeným informacím, vyhnout se záznamu v registru. S naším spolkem se jistě lze vždy domluvit. Jen je potřeba projevit dobrou vůli a problém řešit.

 

AKTUALIZOVÁNO: 19.05.2016

 

 

PODPOROVATELŮM TOHOTO PROJEKTU

 

Případné podporovatele, kteří nám darovali na tuto formu pomoci své často těžce vydělané peníze, můžeme ujistit, že i když se uživatel tohoto projektu rozhodne do něj zapojit jednorázově a poskytnutou půjčku nevrací (neplatiči uvedení výše), tak i v těchto případech byly samozřejmě darované prostředky skutečně poskytnuty lidem v sociální tísni. To před vyplacením půjček ověřujeme a po poskytnutí prostředků můžeme dokladově doložit.

VÁŠ DAR PŘÍPADNÝM NEPLATIČŮM TEDY POSLOUŽIL JAKO JEDNORÁZOVÁ POMOC ČLOVĚKU, KTERÝ SE PROKÁZAL JAKO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝ!

Lidé vedení u nás jako neplatiči mohou požádat o další půjčku až po půl roce po uhrazení jejich dluhu. Bude na ně pohlíženo jako na osoby nedůvěryhodné, a tak v případě schválení jim pak bude poskytnuta půjčka na nejnižší možné úrovni, tedy v maximální možné výši 1 000,- až 2 000,- Kč. Podmínky, za kterých půjčky poskytujeme, lze najít na stránkách tohoto projektu (např. zde), tvoří nedílnou součást smlouvy o bezúročné zápůjčce a vydlužitel s nimi před vyplacením peněz vyjadřuje souhlas svým podpisem.   

 

DĚKUJEME, ŽE I TAKTO POMÁHÁTE S NÁMI! MÁ TO SMYSL!

 

 

Kam dále:

 

 

<<  Předchozí: komu pomáháme Bezúročné půjčky pro sociálně slabší spoluobčany >> Následující: transp. účet bezúr. půjček