UKONČENÉ NEBO POZASTAVENÉ SBÍRKY

(Komu a v jaké situaci konkrétně sbírky pomohly)

 

 

Zde na této stránce uvádíme již realizované jednotlivé sbírky, na které nyní není možné přispívat.

Pojďme se podívat, komu a v jaké situaci jsme tímto způsobem společnými silami zvládli pomoci:

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - VS: 31

 

ANDREJKA A JANIČKA  (SBÍRKA REALIZOVÁNA V OBDOBÍ OD 09.10.2020 DO 08.07.2021)

CELKOVÁ VÝŠE ZPROSTŘEDKOVANÉ POMOCI (CELKEM SE VYBRALO): 2 000,- Kč

Sestry Andrejka a Janička jsou obě velmi těžce zdravotně postižené. Sbírka byla ukončena na žádost Andrejky. Rozhodla se svou situaci řešit jiným způsobem a zvládnout vše sama bez pomoci spolku. Vybraná částka bude použita jako příspěvek na úhradu osobní asistence.

 

PAN MAREK  (SBÍRKA REALIZOVÁNA V OBDOBÍ OD 02.07.2019 DO 13.12.2020)

CELKOVÁ VÝŠE ZPROSTŘEDKOVANÉ POMOCI (CELKEM SE VYBRALO): 1 500,- Kč

Pan Marek je těžce zdravotně postižený, sbírka byla ukončená na žádost jeho maminky. Rozhodli se pro sbírku u jiné organizace, kde bylo podmínkou, aby žadatel neměl více sbírek současně. Vybranou částkou jsme přispěli na opravu automobilu pro  pana Marka.

 

PAN ONDŘEJ (SBÍRKA REALIZOVÁNA V OBDOBÍ  OD 7.3. 2019 DO 24.9.2019)

CELKOVÁ VÝŠE ZPROSTŘEDKOVANÉ POMOCI (CELKEM SE VYBRALO): 85 326,- Kč

Pan Ondřej je těžce zdravotně postižený a potřeboval elektrický vozík Ethrone 12DW. S pomocí sbírky jsme mu pomohli vybrat část prostředků na vytoužený a tolik potřebný vozík, který byl předán 26.9. 2019.  Sbírka byla ukončena na žádost pana Ondřeje a jeho maminky.

 

PANÍ MARTINA (SBÍRKA POZASTAVENA)

CELKOVÁ VÝŠE ZPROSTŘEDKOVANÉ POMOCI (CELKEM SE VYBRALO): 3 500,- Kč

Paní Martina byla v těžké životní situaci, kvůli zdravotním problémům se dostala do dluhů. S pomocí sbírky jsme paní Martině mohli vyplatit část podpory na její životní potřeby a část prostředků jsme odeslali přímo věřiteli. Sbírka je pozastavena z důvodů čekání doložení aktualních skutečností žadatelky.

 

PANÍ IVA Z JIŽNÍ MORAVY  (SBÍRKA REALIZOVÁNA V OBDOBÍ OD 19.01.2017 DO 26.04.2017)

CELKOVÁ VÝŠE ZPROSTŘEDKOVANÉ POMOCI (CELKEM SE VYBRALO):  895,- Kč
Paní Iva je po třech operacích páteře. Svého času se nacházela v nelehké sociální situaci. Díky sbírce jsme paní Ivě vyplatili alespoň menší finanční podporu v celkové výši 895,- Kč, a to na zakoupení vitamínových doplňků stravy.

 

 

 

LIDÉ TĚŽCE NEMOCNÍ - VS: 32

 

PANÍ LENKA (SBÍRKA REALIZOVÁNA OD 15.12.2018 DO 06.10.2021)

CELKOVÁ VÝŠE ZPROSTŘEDKOVANÉ POMOCI (CELKEM SE VYBRALO): 138 600,- Kč

Paní Lenka měla vážné onemocnění neurologického původu. Za dobu realizování sbírky jsme vybrali na elektrický vozík, polohovací křeslo, tablet a další potřebné pomůcky.

DĚKUJEME VŠEM ZA REALIZOVANOU PODPORU!

 

 

PANÍ ALŽBĚTA (SBÍRKA REALIZOVÁNA OD 16.04.2019 DO 10.06.2019)

CELKOVÁ VÝŠE ZPROSTŘEDKOVANÉ POMOCI (CELKEM SE VYBRALO): 25 849,- Kč

Mladá maminka pečující o dvě malé děti a bratra s mentálním postižením onemocněla akutní myeloidní leukemii. Péči o rodinu tak musel alespoň na čas převzít manžel paní Alžbětky, dosavadně hlavní živitel rodiny. Díky podpory mnohých dobrých lidí jsme společně pomohli zasažené rodině uhradit alespoň část nezbytných výdajů na bydlení a přispěli jsme také na pořízení paruky pro paní Alžbětu.

DĚKUJEME VŠEM ZA REALIZOVANOU PODPORU!

 

MANŽELÉ IVANA A PAVEL (SBÍRKA POZASTAVENA NA PŘÁNÍ ŽADATELŮ)

CELKOVÁ VÝŠE ZPROSTŘEDKOVANÉ POMOCI (CELKEM SE VYBRALO): 1 000,- Kč

Oba manželé mají vážné zdravotní potíže, díky kterým jim podstatně klesl rodinný příjem. Oba jsou v invalidním důchodu. S pomocí sbírky jsme jim mohli alespoň drobně pomoci s úhradou doplatků za léky a základních životních potřeb. Sbírka je pozastavena z důvodu čekání na doložení aktualnch skutečností žadatelů.

 

PANÍ PAVLÍNA (SBÍRKA POZASTAVENA) 

CELKOVÁ VÝŠE ZPROSTŘEDKOVANÉ POMOCI (CELKEM SE VYBRALO): 1 000,- Kč

Paní Pavlíně v důsledku nemoci dlouhodobě vypadl příjem a následkem toho se dostala do dluhové pasti. Za pomocí sbírky se podařílo jí vyplatit alespoň malou podporu na životní potřeby a léky. Sbírka pozastavena z důvodů čekání doležení aktualních skutečnotí žadatelky.

 

PANÍ ALENA Z OLOMOUCE (SBÍRKA REALIZOVÁNA V OBDOBÍ OD 29.9.2016 DO 3.8.2017)

CELKOVÁ VÝŠE ZPROSTŘEDKOVANÉ POMOCI (CELKEM SE VYBRALO): 1 700,- Kč

Paní Alena je zdravotně postižená a k tomu těžce nemocná, nacházela se v těžké životní situaci, ze které jsme jí s pomocí sbírky mohli alespoň částečně pomoci celkem 4950Kč na zajištění životních potřeb a léků. V současné době má již paní Alena vyřízen invalidní důchod I.stupně a našla si odpovídající zaměstnání. Jsme s ní nadále v kontaktu.

 

 

LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ - VS: 33

 

 PANÍ RENATA SE SYNEM  (SBÍRKA POZASTAVENA)

CELKOVÁ VÝŠE ZPROSTŘEDKOVANÉ POMOCI (CELKEM SE VYBRALO): 1 000,- Kč

Paní Renata se synem byla v těžké sociální situaci a bydlela v azylových domech, dle aktuálnějších informací by již měla bydlet v bytě. S pomocí sbírky jsme jí se synem přispěli na základní životní potřeby. Sbírka je pozastavena z důvodů čekání na doložení aktuálních skutečností žadatelky.

 

PAN DAVID Z BOHUMÍNA (SBÍRKA REALIZOVÁNA V OBDOBÍ OD 10.01.2017 DO 31.03.2017)

CELKOVÁ VÝŠE ZPROSTŘEDKOVANÉ POMOCI (CELKEM SE VYBRALO): 1 180,- Kč
Pan David byl dlouhodobě nezaměstnaný. V této situaci jsme po dobu konání sbírky panu Davidovi přispěli na zajištění výživy a ostatních základních potřeb, na dopravu MHD a na další výlohy spojené s hledáním nového zaměstnání celkovou částkou 1 180,- Kč

 

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE POMOHLI A POMÁHÁTE S NÁMI. MÁ TO SMYSL!

 

 

PANÍ IVA Z JIŽNÍ MORAVY
(VS: 3151)

paní Iva je po třech operacích páteře. Je sociálně potřebná. Můžeme jí podpořit finančně nebo zajištěním  práce či brigády z domova.

Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/podporte-nas/financni-podpora/verejna-sbirka-na-podporu-znevyhodnenych-spoluobcanu/komu-konkretne-muzeme-pomoci-jednotlive-sbirky/
PANÍ IVA Z JIŽNÍ MORAVY
(VS: 3151)

paní Iva je po třech operacích páteře. Je sociálně potřebná. Můžeme jí podpořit finančně nebo zajištěním  práce či brigády z domova.

Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/podporte-nas/financni-podpora/verejna-sbirka-na-podporu-znevyhodnenych-spoluobcanu/komu-konkretne-muzeme-pomoci-jednotlive-sbirky/
PANÍ IVA Z JIŽNÍ MORAVY
(VS: 3151)

paní Iva je po třech operacích páteře. Je sociálně potřebná. Můžeme jí podpořit finančně nebo zajištěním  práce či brigády z domova.

Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/podporte-nas/financni-podpora/verejna-sbirka-na-podporu-znevyhodnenych-spoluobcanu/komu-konkretne-muzeme-pomoci-jednotlive-sbirky/