Paní Lenka VS: 3283  

 

ZNEVÝHODNĚNÍ: těžké onemocnění

 

STAV SBÍRKY:

POZASTAVENA NA ŽÁDOST ŽADATELKY

(Nelze přispívat)

 

DOBA TRVÁNÍ SBÍRKY: 

od 15.12.2018 do 30.01.2019

 

ÚČELY SBÍRKY: 

1. Úhrada elektrického vozíku eThrone 12   SPLNĚNO! :)

                   DÁLE JSME VYBÍRALI:

2. Úhrada lázeňských pobytů v Třeboni

3. Další aktuální potřeby podle úvážení žadatelky

 

VYBÍRALI JSME: Jakoukoliv finanční částku

 

BYDLIŠTĚ ŽADATELE: Vysočina

 

ŽÁDOST O PODPORU:

 

AKTUALIZOVÁNO:

 

30. 1. 2019 

 

Paní Lenka nás požádala o ukončení sbírky, dle jejích slov se sbírka vyvíjela nadmíru dobře a na vše co zatím potřebuje se prostředky našly, ty zbývající budou využity na další lázeňské pobyty. Jak jsme již zmínili první pobyt je plánován na duben 2019 a další budou hrazeny podle jejího přání ze zbývajících prostředků sbírky. Prozatím jsme tedy sbírku pozastavili a nelze na ni přispívat, v případě potřeby je však možmé ji kdykoli obnovit. Děkujeme za pochopení a věříme i v podporu do budoucna.

Lenka s rodinou srdečně děkuje všem dárcům, velmi si váží jejich podpory, pomoci i solidarity, vaše podpora jí dodala další sílu do života. I my všem jestě jednou srdečně děkujeme. Náš dík patří i jí a její rodině, která navzdory své situaci podpořila i ostatní žadatele našich sbírek.

 

JAK SE SBÍRKA PRO PANÍ LENKU VYVÍJELA...

 

8.1.2019

Nový vozík paní Lence byl již dodán, všichni z toho máme obrovskou radost a všem dárcům srdečně děkujeme za podporu a věříme, že bude pokračovat i nadále, nejen pro ni. Zkrátka veříme. že nám zůstanete věrni. :-) Tato sbírka nadále pokračuje, jak jsme již zmínili, vybíráme na lázeňské pobyty, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2018

1. cíl sbírky dosažen! Velmi děkujeme všem, kteří pomohli během pouhých 13 dní vybrat nemalou částku na tolik potřebný vozík pro paní Lenku! Pomůcku jsme uhradili přímo na účet dodavatele, který vytoužený vozík jistě již rychle dodá. Velmi děkujeme za silnou vlnu solidarity, která nás všechny dojala! Paní Lenka je moc šťastná a těší se na nového pomocníka, který jí značně ulehčí život! Máme samozřejmě radost spolu s naší milou žadatelkou o podporu a přáli bychom si, aby se vždy i pro všechny ostatní potřebné spoluobčany podařilo rychle zajistit vše, co potřebují. Kéž by se to stalo samozřejmostí a nejlépe státním sociálním a zdravotním systémem plně zabezpečovanou věcí. Budeme se snažit i k tomuto dále přispět alespoň podněty adresovanými příslušným ministerstvům.

Paní Lence můžeme společně pomáhat i nadále! Sbírka pokračuje, v tomto případě budeme pomáhat hradit léčebné pobyty v Lázních Třeboň. Na úhradu lázní od zdravotní pojišťovny Bohužel nemá nárok. Pokud se pak v průběhu této sbírky objeví i jiná potřeba paní Lenky, z vybraných prostředků pomůžeme automaticky přednostně zajistit vše, co bude třeba, a to v rozsahu dostupných financí. 

Léčebné pobyty, na které hlavně budeme nyní vybírat, plně odpovídájí představám paní Lenky. Jsou ideální pro ty, kteří potřebují individuální péči, procedury se sestaví na místě s lékařem. Paní Lenka se pak konkrétně nejvíce těší na perličkové a bylinné koupele a rašelinové zábaly, které jí značně pomáhají. Vybrané peníze budou využity na úhradu pobytů jen pro její osobu, nezbytný doprovod si bude hradit pobyty zvlášť. Nejbližší pobyt v lázních je plánovan na duben roku 2019. Paní Lenka všem děkuje za podporu a prostředky, které jste směrem k ní vyslali.

 

I my velmi děkujeme za podporu paní Lenky!

 

 

15.12.2018
Paní Lenka se na nás obrátila s prosbou o zajištění finančních prostředků na elektrický vozík, který ke svému životu nutně potřebuje, vzhledem k tomu , že již mnoho let trpí spinoceleberální ataxií (nemoc, jež má podobné příznaky jako roztroušená skleróza), která jí byla diagnostikována po porodu dnes již dospělého syna.

Zpočátku nemoc postupovala velmi pomalu, pozvolna. Ale v roce 2010 prodělala Lenka ataku, která ji upoutala na vozík. Tehdy „jen nechodila“, nemoc ovšem dále postupuje. V loňském roce došlo u Lenky ke zhoršení mluvy. Letos jí nemoc zasáhla i pohyb rukou. Nyní jí docházejí síly na to, aby se sama pohybovala na mechanickém vozíku po bytě. Omezená hybnost rukou jí značně limituje. Velmi by ji pomohl elektrický vozík eThrone 12, který je lehký a velmi snadno se s ním manipuluje a je naprosto vhodný i do malého panelákového bytu na rozdíl od Vozíku, který již má ale v bytě ho není možné vůbec používat, právě kvůli velkým rozměrům. Jak jsme již zmiňovali v několika sbírkách tak vozík eThrone 12 není hrazen zdravotní pojišťovnou. Pro paní Lenku je tento vozík nezbytná kompenzační pomůcka a součást jejího běžného a hlavně kvalitního života, bez něj se prakticky neobejde.

Cena tohoto vozíku je 66 616,- Kč

 

Velmi oceníme Vaši pomoc v podobě jakéhokoli finančního daru.

 

SBÍRKA OD 30.01.2019 POZASTAVENA. NYNÍ PROSÍM NA TUTO KONKRÉTNÍ SBÍRKU NEPŘISPÍVEJTE!

BUDEME VŠAK POTĚŠENI, POKUD SE ROZHODNETE POMOCI SPOLU S NÁMI

DALŠÍM LIDEM, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ NAŠÍ PODPORU!

 

Všem dárcům velmi děkujeme!

 

 

PANÍ LENKU BYLO MOŽNO FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

 

VARIABILNÍ SYMBOL: 3283

nebo označit ve zprávě příjemci: Paní Lenka

 

KONKRÉTNĚ PRO PANÍ LENKU BYLO DOSUD VYBRÁNO
K DATU: 28.1.2019
Příspěvky veřejnosti a obch. společností (bezhot. příjem: VS: 3283 nebo zpráva) 98 550,-Kč
Ostatní přidělené prostředky (příjem z provozního účtu spolku)  0,- Kč
CELKEM VYBRÁNO 98 550,- Kč
   
Z TOHO JIŽ VYPLACENO   96 082,5 ,- Kč
ZŮSTATEK NA DALŠÍ  POTŘEBY  (vybráno - vyplaceno = )   2 467,5 ,- Kč

 

 

VYBÍRALI JSME:

 

2. a 3. cíl: lázeňské pobyty v Třeboni nebo úhrada dalších potřeb podle uvážení žadatelky

 

  2 467,5 ,- Kč

   

 

 

 

SPLNĚNO:

 

1. cíl: lehký skládací elektrický vozík eThrone 12 přizpůsobený paní Lence

 

                                                                                                                                                                         66 616,- Kč

 

 

 

 

POSKYTNUTÉ DARY
DATUM ČÁSTKA Kč ÚČEL DÁRCI
15.10.2020 3 680,- Pořízení pojízdného stolku k posteli. Hrazeno na účet dodavatele pomůcky. Viz sbírka pro paní Lenku. Sbírka nyní ve stavu pozastavených. Všem velmi děkujeme za podporu! veřejnost, obchodní společnosti
13.01.2020 15 490,- Úhrada lázeňského pobytu, termín Jaro 2020. Hrazeno na účet dodavatele služby. Viz sbírka paní Lenky. Velmi všem děkujeme za podporu! veřejnost, obchodní společnosti
29.12.2018 66 616,- Pořízení elektrického inv. vozíku eThrone 12 s příslušenstvím veřejnost, obchodní společnosti
22. 1. 2019 10 296,5  Příspěvek na lázeňský pobyt, termín duben 2019. Hrazeno na účet dodavatele služby. Viz sbírka paní Lenky. Všem velmi děkujeme za podporu! veřejnost, obchodní společnosti
Celkem 96 082,5    

 

 

 

PANÍ LENKU PODPORUJÍ NEBO PODPOŘILI:

 

FIRMY, OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A JINÉ SUBJEKTY:

 

 

 

 

 

 

JEDNOTLIVÍ DÁRCI:

 

 

 

 

 

Pokud naším prostřednictvím i Vy podporujete paní Lenku a chtěli byste se k tomuto veřejně přihlásit, sdělte nám to prosím! Rádi přidáme Vaše logo nebo jméno sem na tuto stránku a na další naše stránky vyhrazené k poděkování našim podporovatelům a partnerům.

Děkujeme, že jste pozitivním příkladem ostatním!

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)