Paní Lenka 

 

ZNEVÝHODNĚNÍ: těžké onemocnění

 

STAV SBÍRKY: UKONČENÁ (Nelze přispívat)

 

 

DOBA TRVÁNÍ SBÍRKY: 

od 15.12.2018  - 6. 10. 2021

 

ÚČELY SBÍRKY: 

1. Úhrada elektrického vozíku eThrone 12   SPLNĚNO! :)

                   DÁLE JSME VYBÍRALI:

2. Úhrada lázeňských pobytů v Třeboni

3. Další aktuální potřeby podle úvážení žadatelky

 

VYBÍRALI JSME: Jakoukoliv finanční částku

 

BYDLIŠTĚ ŽADATELE: Vysočina

 

ŽÁDOST O PODPORU:

 

AKTUALIZOVÁNO:

12. 3. 2021

Na žádost paní Lenky znovu obnovujeme její sbírku. (Sbírka byla pozastavena na žádost paní Lenky od 30. 12. 2018) Všichni dárci mají tak opět možnost ji podpořit libovolnou částkou. Prostředky budou nyní využity například na doplatek polohovacího polštáře, antidekubitní matrace, podle možností lázeňských pobytů. Ze sbírky by si paní Lenka také přála dostřádat na tablet, který je vybaven speciálními funkcemi pro zdravotně postižené a pomohl by jí například s předčítáním elektronických knih nebo dokumentů, ale také s komunikací a s kontaktem s okolím, protože před časem díky své nemoci ztratila hlas. Jedná se o tento model ipadu: https://www.datart.cz/dotykovy-tablet-apple-ipad-2020-wi-fi-128gb-silver-myle2fd-a.html Pokud již nebude tento model v prodeji, vybere si paní Lenka jinou variantu, funkce, které potřebuje jsou obdobné.

 

29. 1. 2021

Mimo již zmiňovaného elektrického vozíku a několika pobytů v lázních jsme paní Lence ze sbírky také uhradili pojízdný stolek k posteli, který jí velmi usadňuje život a také do jisté míry napomáhá k samostatnosti. Věříme, že i nadále bude sloužit tak dobře, jako je vidět na fotce. Paní Lenka všem dárcům mnohokrát děkuje.

 

8. 1.2019

Nový vozík paní Lence byl již dodán, všichni z toho máme obrovskou radost a všem dárcům srdečně děkujeme za podporu a věříme, že bude pokračovat i nadále, nejen pro ni. Zkrátka veříme. že nám zůstanete věrni. :-) Tato sbírka nadále pokračuje, jak jsme již zmínili, vybíráme na lázeňské pobyty, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

 

30.12.2018

1. cíl sbírky dosažen! Velmi děkujeme všem, kteří pomohli během pouhých 13 dní vybrat nemalou částku na tolik potřebný vozík pro paní Lenku! Pomůcku jsme uhradili přímo na účet dodavatele, který vytoužený vozík jistě již rychle dodá. Velmi děkujeme za silnou vlnu solidarity, která nás všechny dojala! Paní Lenka je moc šťastná a těší se na nového pomocníka, který jí značně ulehčí život! Máme samozřejmě radost spolu s naší milou žadatelkou o podporu a přáli bychom si, aby se vždy i pro všechny ostatní potřebné spoluobčany podařilo rychle zajistit vše, co potřebují. Kéž by se to stalo samozřejmostí a nejlépe státním sociálním a zdravotním systémem plně zabezpečovanou věcí. Budeme se snažit i k tomuto dále přispět alespoň podněty adresovanými příslušným ministerstvům.

 

Paní Lence můžeme společně pomáhat i nadále! Sbírka pokračuje, v tomto případě budeme pomáhat hradit léčebné pobyty v Lázních Třeboň. Na úhradu lázní od zdravotní pojišťovny Bohužel nemá nárok. Pokud se pak v průběhu této sbírky objeví i jiná potřeba paní Lenky, z vybraných prostředků pomůžeme automaticky přednostně zajistit vše, co bude třeba, a to v rozsahu dostupných financí. 

Léčebné pobyty, na které hlavně budeme nyní vybírat, plně odpovídájí představám paní Lenky. Jsou ideální pro ty, kteří potřebují individuální péči, procedury se sestaví na místě s lékařem. Paní Lenka se pak konkrétně nejvíce těší na perličkové a bylinné koupele a rašelinové zábaly, které jí značně pomáhají. Vybrané peníze budou využity na úhradu pobytů jen pro její osobu, nezbytný doprovod si bude hradit pobyty zvlášť. Nejbližší pobyt v lázních je plánovan na duben roku 2019. Paní Lenka všem děkuje za podporu a prostředky, které jste směrem k ní vyslali.

 

I my velmi děkujeme za podporu paní Lenky!

 

 

15.12.2018
Paní Lenka se na nás obrátila s prosbou o zajištění finančních prostředků na elektrický vozík, který ke svému životu nutně potřebuje, vzhledem k tomu , že již mnoho let trpí spinoceleberální ataxií (nemoc, jež má podobné příznaky jako roztroušená skleróza), která jí byla diagnostikována po porodu dnes již dospělého syna.

Zpočátku nemoc postupovala velmi pomalu, pozvolna. Ale v roce 2010 prodělala Lenka ataku, která ji upoutala na vozík. Tehdy „jen nechodila“, nemoc ovšem dále postupuje. V loňském roce došlo u Lenky ke zhoršení mluvy. Letos jí nemoc zasáhla i pohyb rukou. Nyní jí docházejí síly na to, aby se sama pohybovala na mechanickém vozíku po bytě. Omezená hybnost rukou jí značně limituje. Velmi by ji pomohl elektrický vozík eThrone 12, který je lehký a velmi snadno se s ním manipuluje a je naprosto vhodný i do malého panelákového bytu na rozdíl od Vozíku, který již má ale v bytě ho není možné vůbec používat, právě kvůli velkým rozměrům. Jak jsme již zmiňovali v několika sbírkách tak vozík eThrone 12 není hrazen zdravotní pojišťovnou. Pro paní Lenku je tento vozík nezbytná kompenzační pomůcka a součást jejího běžného a hlavně kvalitního života, bez něj se prakticky neobejde.

Cena tohoto vozíku je 66 616,- Kč

 

06.10.2021

PANÍ LENKU JIŽ NELZE PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ SBÍRKY. SPOLEČNĚ VŠAK MŮŽEME POMÁHAT DALŠÍM POTŘEBNÝM...

 

Všem dárcům, kteří podpořili paní Lenku, velmi děkujeme!

 

 

 

 

KONKRÉTNĚ PRO PANÍ LENKU BYLO DOSUD VYBRÁNO
K DATU: 30.05.2021
Příspěvky veřejnosti a obch. společností (bezhot. příjem: VS: 3283 nebo zpráva) 138 600,-Kč
Ostatní přidělené prostředky (příjem z provozního účtu spolku)  0,- Kč
CELKEM VYBRÁNO 138 600,- Kč

 

 

VYBÍRALI JSME:

 

2. a 3. cíl: lázeňské pobyty v Třeboni nebo úhrada dalších potřeb podle uvážení žadatelky

 

  18 556,5 ,- Kč

   

 

 

 

SPLNĚNO:

 

1. cíl: lehký skládací elektrický vozík eThrone 12 přizpůsobený paní Lence

 

                                                                                                                                                                         66 616,- Kč

 

 

 

 

POSKYTNUTÉ DARY
DATUM ČÁSTKA Kč ÚČEL DÁRCI
27.05.2021 9 045,- Dar pro paní Lenku (VS:3283). Účel: pořízení relaxačního polohovatelného křesla s elektrickým ovládáním TV-1171 GREY 2. Viz sbírka pro paní Lenku. Velmi všem děkujeme za podporu! veřejnost, obchodní společnosti
24.05.2021 2 426,- Dar pro paní Lenku (VS:3283). Účel: pořízení podložky pro polohování trupu a dalších kompenzačních pomůcek. Viz sbírka pro paní Lenku. Všem velmi děkujeme za podporu! veřejnost, obchodní společnosti
04.05.2021 12 490,- Dar pro paní Lenku (VS:3283). Účel: pořízení IT s funkcemi usnadňujícími ovládání OZP. Usnadnění komunikace paní Lenky. Dotykový tablet Apple iPad 2020 128 GB. Hrazeno přímo Datartu. Viz sbírka pro paní Lenku. Všem velmi děkujeme za podporu! veřejnost, obchodní společnosti
15.10.2020 3 680,- Pořízení pojízdného stolku k posteli. Hrazeno na účet dodavatele pomůcky. Viz sbírka pro paní Lenku. Sbírka nyní ve stavu pozastavených. Všem velmi děkujeme za podporu! veřejnost, obchodní společnosti
13.01.2020 15 490,- Úhrada lázeňského pobytu, termín Jaro 2020. Hrazeno na účet dodavatele služby. Viz sbírka paní Lenky. Velmi všem děkujeme za podporu! veřejnost, obchodní společnosti
29.12.2018 66 616,- Pořízení elektrického inv. vozíku eThrone 12 s příslušenstvím veřejnost, obchodní společnosti
22. 1. 2019 10 296,5  Příspěvek na lázeňský pobyt, termín duben 2019. Hrazeno na účet dodavatele služby. Viz sbírka paní Lenky. Všem velmi děkujeme za podporu! veřejnost, obchodní společnosti
Celkem 120 043,5    

 

 

 

PANÍ LENKU PODPOŘILI:

 

FIRMY, OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A JINÉ SUBJEKTY:

 

 

 

 

 

 

JEDNOTLIVÍ DÁRCI:

 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že jste pozitivním příkladem ostatním!

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!