Paní Alena (VS: 3241)

 

 

 

ZNEVÝHODNĚNÍ: těžké onemocnění, zdravotní postižení, sociální potřebnost

 

STAV SBÍRKY: UKONČENÁ NEBO POZASTAVENÁ (Nelze přispívat)

DOBA TRVÁNÍ SBÍRKY: od 29.09.2016 do 3.8. 2017

 

ÚČEL SBÍRKY: Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, nákup léků, jízdného MHD

VYBÍRÁME: Jakoukoliv finanční částku, potraviny, oblečení, boty

 

BYDLIŠTĚ ŽADATELKY: Olomouc

 

 

ŽÁDOST O PODPORU:

Jmenuji se Alena a jsem z Olomouce. Od dětství žiji s tělesným postižením Dětská mozková obrna. K tomuto se v nedávné době ještě přidružilo těžké nádorové onemocnění. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zvládám pouze částečný pracovní úvazek. Momentálně jsem zaměstnána jako prodavačka. To však vyžaduje dlouhou dobu práce ve stoje, což je pro mě náročné a unavující. Navíc z peněz, které takto vydělám, lze jen těžko vyžít. Můj příjem činí cca 5 000,- Kč, z čehož 4 500,- připadne výdajově za nájem. Nyní si musím kupovat ještě více léků. Budu žádat o invalidní důchod, snad na něj dosáhnu, vyřízení a schválení však bude ještě trvat.

Uvítala bych proto finanční podporu v jakékoliv výši, abych měla dostatek peněz na jídlo a dosáhla na důstojnější životní podmínky. Také bych byla moc šťastná, kdyby se mi podařilo sehnat jinou práci, která by pro mě nebyla až tak náročná. Nejvíce by mě bavilo pracovat jako výpomocná síla u dětí, například ve školce, různých táborech nebo kroužcích apod. Zvládla bych jistě vykonávat i méně náročnou péči o seniory - úklid domácnosti, obstarávaní běžných nákupů apod. Dále bych v nynější těžké sociální situaci uvítala a využila i materiální pomoc. Hodily by se mně zejména potraviny nebo použitelné dámské oblečení velikosti S. Zimní boty velikosti 37, letní pak velikosti 36. Děkuji všem za podporu! Až na pár přátel se nemám na koho s žádosti o pomoc obrátit. Rodinné zázemí jsem nikdy moc neměla a nemám. Děkuji a těším se na případný kontakt s vámi. Alena

E-mail: Alousek.Ala@seznam.cz (nepravidelný přístup na internet. Cca 2 x týdně)

 

AKTUALITY:

13.05.2017

Paní Aleně byl přiznán nárok na invalidní důchod pro první stupeň invalidity. Podrobněji bude vyrozuměná do 6 - 8 týdnů. Děkujeme všem, kteří zatím paní Alenu podpořili! Je to pro ní značná podpora. Nyní se k nedobrému zdravotnímu stavu paní Aleny nově přidružily ještě problémy se zrakem. Potřebovala by pořídit brýle. To jsou však značné výdaje navíc, které si teď nelze dovolit. S paní Alenou jsme ve stálém kontaktu, budeme jí podle našich možností podporovat i nadále, neboť její potřebnost stále trvá.

 

03.05.2017

Paní Alena půjde 9. května k posudkové komisi, která bude posuzovat nárok na invalidní důchod.

 

27.03.2017

Paní Alena změnila praktickou lékařku, která nekonala řádně ve věci žádosti o invalidní důchod pro paní Alenu. Nyní s novou lékařkou se již kompletují poslední doklady potřebné k podání žádosti...

 

 

 SBÍRKA BYLA UKONČENÁ NA ŽÁDOST ŽADATELKY DNE 03.08.2017. DŮVOD SBÍRKY POMINUL. SOCIÁLNÍ SITUACE PANÍ ALENY SE JIŽ ZLEPŠILA, POBÍRÁ INVALIDNÍ DŮCHOD A PODAŘILO SE JÍ TAKÉ ZMĚNIT ZAMĚSTNÁNÍ.

JAK MOC JSME PANÍ ALENCE V OBTÍŽNÉM OBDOBÍ JEJÍHO ŽIVOTA POMOHLI?

PŘES...

 

 

VARIABILNÍ SYMBOL: 3241

nebo označit ve zprávě příjemci: Paní Alena

 

DOSUD VYBRÁNO
K DATU: 03.05.2017 1 700,- Kč

 

POSKYTNUTÉ DARY (vyplaceno převodem)
DATUM ČÍSLO PLATBY (SS) ČÁSTKA ÚČEL DÁRCE
03.05.2017 13 500 Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, nákup léků a dalších zdravotnických prostředků, příspěvek na úhradu měsíční jízdenky MHD Paní Marta Ferková: 50,- Kč, pan Pavel Badač 25,- Kč (obě částky čerpány z prostředků určených k rozdělení mezi sbírkové uživatelé projektu NEBE NA ZEMI), část výtěžku ze sbírkové pokladničky: 425,- Kč
27.03.2017 11 500 Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, nákup léků a dalších zdravotnických prostředků, příspěvek na úhradu měsíční jízdenky MHD Paní Marta Ferková: 50,- Kč, (čerpáno z prostředků určených k rozdělení mezi sbírkové uživatelé projektu NEBE NA ZEMI), část výtěžku ze sbírkové pokladničky: 450,- Kč.
08.02.2017 8 500 Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, nákup léků a dalších zdravotnických prostředků, příspěvek na úhradu měsíční jízdenky MHD Pan Marian Mario Artych, Dis.:
420,- Kč, paní Marta Ferková 50,- Kč, pan Pavel Badač 25,- Kč, paní Libuše Tyburcová 5,- Kč ( vše přiděleno z rezervy - zůstatku k rozdělení)
21.01.2017 7 350

Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, nákup léků a dalších zdravotnických prostředků, příspěvek na úhradu měsíční jízdenky MHD

Paní Libuše Tyburcová:
350,- Kč (přiděleno z rezervy - zůstatku k rozdělení)
19.12.2016 4 200 Příspěvek na úhradu měsíční jízdenky MHD Paní Marta Ferková
21.11.2016 3 400  Měsíční jízdné MHD, Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb Paní Marta Ferková, pan Pavel Badač (přiděleno z rezervy - zůstatku k rozdělení)
29.10.2016 2 1 500 Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, nákup obuvi, měsíční jízdné MHD, nákup léků Marian Mario Artych, Dis.:
1 000,- Kč, pan Aleš Urválek: 500,- Kč
20.09.2016 1 (VS) 1 000

Úhrada léků a dalších zdravotních prostředků potřebných k zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu

Marian Mario Artych, Dis.:
1 000,- Kč (přiděleno z rezervy - zůstatku k rozdělení)
ZPROSTŘEDKOVANÁ POMOC CELKEM: 4950,- Kč

 

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!