ROBIN

(VS: 3153)

ZNEVÝHODNĚNÍ: ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ POSTIŽENÍ

                                                                                                        

STAV SBÍRKY: UKONČENÁ (NELZE PŘISPÍVAT)

 

DOBA TRVÁNÍ SBÍRKY: od 01.08.2018 do 31.12.2022


 
ÚČELY SBÍRKY: 

 

ÚHRADA PLACENÝCH REHABILITAČNÍCH POBYTŮ, REHABILITACÍ A DALŠÍCH NÁKLADŮ NA ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU ROBINA. ÚHRADA VÝDAJŮ NA POTŘEBY ZMÍRŇUJÍCÍ NEBO KOMPENZUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ ROBINA.

ZEJMÉNA:

- Neurorehabilitace (pobyty v SANATORIÍCH KLIMKOVICE):
momentálně nejvhodnější program:

KLIM THERAPY 18+

- léčebný program pro klienty po cévní mozkové příhodě 

 

- Placené rehabilitace v okolí bydliště Robina - např. ve Fyzio Beskyd

- Pořízení potřebných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

- Úhrada dalších případných aktuálních potřeb podle situace a zdravotního stavu žadatele.Pozn. UHRAZENÉ POLOŽKY PRO ROBINA VIZ TABULKA NÍŽE - POSKYTNUTÉ DARY

                         


 

BYDLIŠTĚ ŽADATELE: Frýdek-Místek

 

ŽÁDOST O PODPORU:

 

AKTUALIZOVANÁ - ZKRÁCENÁ VERZE PŘÍBĚHU (AKTUALIZOVÁNO 14. 07. 2021)

 

Robinovi nebylo ještě ani 18, když prodělal cévní mozkovou příhodu. Dostal se z toho. Jenže mozková mrtvice se po osmi letech ohlásila znovu a tentokrát v takové síle, že Robin ochrnul.

V konečném důsledku byl zazděn ve svém těle, mohl jen mrkat. Přes počáteční nepříznivé prognózy lékařů, kdy mu lékaři nedávali velké šance na přežití, došlo k překvapivé progresi. Chuť žít a poprat se s osudem byla veliká.

Po třech letech rehabilitací vykazuje pravá strana těla 20% zlepšení, levá strana pouze 5%. Robin má ochrnuté všechny čtyři končetiny a také trup, proto je nutné, aby i nadále soustavně rehabilitoval a dosáhl tak dalších pokroků.

Rehabilitace v programu Klim Therapy v Klimkovicích bohužel pojišťovny stále neproplácí. Tříměsíční terapie stojí 400 tisíc korun. Bohužel jsme vyčerpali všechny finanční rezervy a také možnosti přátel. V minulosti Robin zkusil i neurorehabilitace v Adeli medical center, ale jsou příliš drahé a program Klim Therapy jeho možnostem více vyhovuje.

Aby se Robin dál zlepšoval stejným tempem jako doposud, musí cvičit prakticky nepřetržitě. Celá rodina, včetně vedoucího fyzioterapeuta z Klimkovic pana Walweela, mu nesmírně fandíme a věříme, že tvrdá dřina přinese Robinovi ovoce.

Robin stále cvičí také doma, kde dochází mobilní fyzioterapeut, kterého si platíme 3 x týdně, aby se udržoval v kondici. Z příspěvků na péči je hrazena také pečovatelská služba, která nahrazuje péči maminky, když je v práci, i přesto není možné na zmíněné terapie uspořit z vlastních zdrojů.

Prostě to nikdy nevzdáme!

Srdečně děkujeme všem, kdo Robinovi pomůže

 

PŮVODNÍ VERZE Z ROKU 2018

Robin prodělal ve velmi mladém věku dvě cévní mozkové příhody. První byla v roce 2009 v jeho necelých 18 letech a více méně se z ní dostal. Při druhé cévní mozkové příhodě na podzim roku 2017, byla diagnóza stanovena později (trombosa baziální tepny), již bez možnosti trombolýzy, kdy celkově ochrnul (mohl jen mrkat). Přes počáteční nepříznivé prognózy lékařů, došlo k překvapivé progresi. Primář neurologie poukázal na to, že nejdůležitější je první rok léčby. Pak může dojít k zastavení jakýchkoliv posunů a Robin zůstane ochrnutý.

Po osmi měsících léčení vykazuje pravá strana těla mírné zlepšení, ale levá strana stagnuje. Robin má ochrnuté všechny končetiny a přesto, že po osmi měsících léčení a rehabilitace v Chuchelné dosáhl jen mírného zlepšení je nutné, aby i nadále rehabilitoval.

 

V rámci rodiny se podařilo sehnat prostředky na rehabilitační přístroj Motomed k procvičování rukou i nohou, jehož pořízení je dost nákladné, i přesto, že pořídili repasovanou verzi tohoto přístroje.

To ale bohužel nestačí, Robin by nutně potřeboval další léčbu v Piešťanech v Adeli Medical center, kde léčba na 14 dnů stojí 80.000 Kč, pokud nejedete na tzv. čekačku, což znamená, že na léčbu odjedete, pokud jim někdo vypadne a dopředu neznáte termín. Pobyt pak výjde okolo 66.000Kč, ale vše se musí zajistit rychle a nemáte jistotu, že seženete ubytování. Ne každému však dovoluje zdravotní stav, aby takto narychlo odjel a vše zařídil a tato možnost je spíše výjimečná, vzhledem ke zdravotnímu stavu mnoha pacientů. Navíc v ceně není ubytování a strava, na 14 dní jsou to další náklady, které vycházejí cca na 18.000Kč. V ceně také nejsou další případné náklady, jako poplatky za parkování bazén a podobně. Také nezahrnuje doplňkové příplatkové terapie, jako je hyperbarická komora, senzomotorické terapie... a to ani v případě plné ceny 80.000Kč, stejné je to i v případě tzv.čekačky (66.000Kč). Délku pobytu pak určuje lékař - někomu 14 dní a někomu až 4 týdny, což tuto částku samozřejmě navýší. Jak jsme se však dověděli, v budoucnu možnost jet na tzv. čekačku zanikne a bude možné jet pouze za plnou cenu 3 078 EUR. V případě opakovaných termínů a možnosti jet v podstatě kdykoli, kdy se uvolní nějaké místo, je možné požádat o příspěvek nadaci Adeli v rámci projektu Podané ruce. Vyplacení příspěvku však není nárokované a záleží na aktuálních finančních možnostech nadace. Pobyt je pak nutno absolvovat minimalně 3x ročně, aby byla terapie účinná. Samozřejmě do zlepšení zdravotního stavu klienta.

 

Robin je velmi mladý a zaslouží si šanci, díky této léčbě by měl alespoň naději na zlepšení a do budoucna by mohl vést samostatný a plnohodnotnější život. Nyní je upoután na vozík a v podstatě i na lůžko a péči o jeho osobu mu nyní zajišťuje jeho maminka.

 

Velice děkujeme za jakýkoli dar, i malá částka pomůže!

 

 

 Všem dárcům velmi děkujeme!

 


 

 

KONKRÉTNĚ PRO ROBINA BYLO DOSUD VYBRÁNO
K DATU: 03.11.2022
Příspěvky veřejnosti (bezhotovostní příjem: VS: 3153 nebo zpráva)  298 516 ,-Kč
Ostatní přidělené prostředky (příjem z provozního účtu spolku) 866,5,- Kč
CELKEM VYBRÁNO 299 382,5,- Kč
   
Z TOHO JIŽ VYPLACENO  298 982,5 ,- Kč
ZŮSTATEK NA DALŠÍ POBYT  (vybráno - vyplaceno = )     400 ,- Kč

 


 

POSKYTNUTÉ DARY (vyplaceno převodem na b. učet Adeli centra nebo na účet uživatele sbírky na základdě faktur)
DATUM ČÁSTKA ÚČEL DÁRCE
29.07.2021 31 000,- Dar pro Robina (VS: 3153). Účel: úhrada části zálohové faktury za čtyřtýdenní neurorehabilitační pobyt v Sanatoriích Klímkovice, termín: srpen 2021. Viz sbírka pro Robina. Všem velmi děkujeme za podporu! Firma Silesia Česká republika a příspěvky veřejnosti (VS:3153) 31 000,- Kč
01.02.2021 72 000,- Dar pro Robina (VS: 3153). Účel: úhrada části faktury za čtyřtýdenní neurorehabilitační pobyt v Sanatoriich Klimkovice, termín: únor 2021. Hrazeno na účet dodavatele služby. Viz sbírka pro Robina. Všem velké díky za podporu,zejména společnosti Silesia Čr! Firma Silesia Česká republika a příspěvky veřejnosti (VS:3153) 72 000,- Kč
31.08.2020 33 000,-Kč  Úhrada zálohy za třitýdenní kompletně samoplátecký léčebný program. Neurorehabilitační pobyt v Sanatoriich Klimkovice. Termín: září 2020. Viz sbírka pro Robina. Všem velmi děkujeme za podporu! Firma Silesia Česká republika a příspěvky veřejnosti (VS:3153) 33 000,- Kč
23.01.2020 70 000,-Kč Úhrada zálohové faktury za doplňkový léčebný program. Neurorehabilitační pobyt v Sanat. Klimkovice. Únor 2020. Platba na účet dodavatele služby. Viz sbírka pro pana Robina. Velmi všem děkujeme za podporu! Firma Silesia Česká republika a příspěvky veřejnosti (VS:3153 70 000,- Kč
 
17.07.2019 26 000,-Kč Úhrada části fakturované částky zálohové faktury za doplňkový léčebný program. Neurorehabilitační pobyt v Sanat. Klimkovice. Srpen 2019. Hrazeno dodavateli služby. Viz sbírka pro Robina (VS:3153). Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS:3153) 26 000,- Kč
13.02.2019 20 450,- Kč Úhrada části nákladů spojených s neurorehabilitací v ADELI Medical Center. Termín pobytu: únor 2019. (Úhrada ubytování a stravy Robina a jeho doprovodu.) Příspěvky veřejnosti (VS:3153) 20 450,- Kč
23.08.2018 12 589,96
(478 Eur)
Doplatek faktury za 12 dni neurorehabilitace, termin srpen / zari 2018. Hrazeno v Eurech na účet ADELI Centra, Piešťany.. Díky všem za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS:3153) 12 589,96
23.08.2018   20 652,54 Kč Úhrada části ceny dvanáctidenní neurorehabilitace v ADELI Medical Center, Piešťany. Termin srpen / zari 2018. Vyplaceno na účet žadatele o podporu.  Díky všem za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS:3153) 19 786,04. 0statní prostředky spolku 866,5 z projektu NEBENA ZEMI
Celkem 285 692,5    

 

 

 

ROBINOVY POKROKY A PLÁNY:

 

31.08.2020

z našeho účtu veřejné sbírky, z prostředků vybraných pro Robího, jsme uhradili zálohu 33 000,- Kč za třitýdenní kompletně samoplátecký léčebný program Klim Therapy 18+. Tento neurorehabilitační pobyt v Sanatoriich Klimkovice bude Robí absolvovat v průběhu září 2020. Celková cena pobytu vychází na 95 676,- Kč... Máme obrovskou radost z toho, že se nezměrné úsilí Robího, pravidelné poctivé cvičení projevuje ve viditelném pokroku v zlepšení jeho zdraví! :)

Velmi děkujeme za podporu a oporu Robího rodiny, zejména maminky, a velký dík zasluhují nepochybně všichni dárci, kteří na nákladné rehabilitace našemu bojovníkovi přispěli a přispívají! Velmi děkujeme nejen společnostem  Silesia  a Shopsys za významnou finanční podporu, ale také smozřejmě všem dárcům z řad jednotlivců za příspěvky v jakékoliv výši! Vše se počítá, konkrétně viditelně pomáhá a projevený a vyjádřený zájem pomoci znamená i velkou morální psychickou podporu! Děkujeme také všem fyzioterapeutům, kteří s Robím fyzicky makají! Zachovejme prosím Robímu na jeho cestě za zlepšením zdraví přízeň i nadále! Spolek Free WILL

 

 

22.7. 2019

Nyní má Robin s maminkou v plánu jet do Sanatorií Klimkovice na další terapii a rehabilitaci, která ovšem také není hrazena pojišťovnou. Podle našich posledních informací jim na tento pobyt schází ještě částka 10.000Kč. Mimo pobytů v Adeli centru a v Sanatoriích Klimkovice Robin s maminkou rehabilituje 2x týdně v místě bydliště i doma, navíc z vlastních zdrojů pořídili verikalizační stojan, i tak však nadále potřebují naši finanční podporu a pomoc, protože léčba, rehabilitace i potřebné pomůcky jsou velmi drahé a sehnat potřebné prostředky je čím dál obtížnější.

Maminka i Robin jsou velmi vděční všem dárcům jeho sbírky a za veškerou podporu jsou velmi vděční. Srdečně děkujeme.

 

 

24. 9. 2018

Podle slov maminky se Robinův stav už po první neurorehabilitaci zlepšil o 15%. S přichycením se dokáže sám posadit, což před tím nedokázal… Celkově byla rehabilitace hodně zmařena na posílení břišních svalů, aby se Robin do budoucna dokázal postavit. Bylo to velmi náročných 14 dnů, které se ale vyplatily. Proto jsme všichni vděční – jak rodina tak celý náš spolek za veškerou finanční podporu a doufáme v zachování vaší přízně, aby v budoucnu mohl Robin s maminkou odjet na další terapie. V rámci možností samozřejmě rehabilituje i doma ovšem pobyt v neurorehabilitačním centru, může těžko něco nahradit. A bude potřeba další léčba.

 

PRVNÍ REALIZACE VEŘEJNÉ SBÍRKY PRO ROBINA NA PRVNÍ POBYT V ADELI CENTRU:

 

17.08.2018

Z ADELI nyní přišla nečekaná nabídka, uvolnilo se místo. Robin by však musel nastoupit narychlo již 27. srpna. Náklady na rehabilitaci by tak klesly o 600 Euro (cca 15 810 Kč,-, aktuální kurz Fio banky). Je však potřeba jednat rychle. Rehabilitace musí být před termínem možného nástupu uhrazená na bankovním účtu Centra. Robinovi na tento nabídnuty pobyt nyní chybí ještě cca 40 000,- Kč.  Pomůže jistě každý dar v jakékoliv výši. Vybrané peníze na pobyt pošleme na základě předložené faktury v Eurech přímo Adeli Centru.
 

24.08.2018

PODĚKOVÁNÍ ZA DOSAVADNÍ PODPORU ROBINA

Milí přátelé,

     jsme velice dojatí vaší solidaritou s Robinem! Rodina i my ve spolku srdečně děkujeme za často i velmi velkorysou finanční podporu Robina! Z velké části tedy právě díky vám všem si tento mladý muž s nelehkým osudem bude moci dovolit odjet na nabídnutý tolik potřebný neurorehabilitační pobyt, kde jej čeká 12 dní náročného cvičení a různých speciálních procedur, které by měly přispět k zlepšení zdravotního stavu Robího! Velké díky i za váš zájem o další informace ohledně Robina, vaší psychickou podporu v podobě milých přání a slov, za každou pozitivní myšlenku poslanou se záměrem posily našeho pacienta!

     Nástup na rehabilitaci je již v pondělí 27.8. Narychlo jsme tedy sháněli cca 40 000,- které rodině na tento pobyt chyběly. Dosud se v naší sbírce vybralo krásných 32 376,- Kč. ...Více zde: jak jsme vyplatili dosud vybrané prostředky a další informace

27. 8. 2018

 
Vše se povedlo a Robin mohl díky všem vašim příspěvkům nastoupit 27. 8. 2018 do Adeli centra v Piešťanech. Ze zpráv od jeho maminky víme, že je tam moc hezky. Všem dárcům ze srdce děkujeme za přispění a pomoc. Prostředky, které budou po datu 27.8.2018 připsány na náš  transparentní účet pro Robina budou využity na další neurorehabilitační pobyt, který bude Robin bezesporu potřebovat. 
 
Nadále platí, že se Robinova Rodina informuje o možnosti, alespoň minimální úhrady ze zdravotní pojišťovny. Pokud to však pojišťovna vůbec schválí, půjde pouze o mizivou částku z ceny pobytu. Proto bude pomoc nás všech i nadále potřeba.
 
Děkujeme všem i jménem celé Robinovy rodiny, která je za vše velmi vděčná!
 

28.08.2018

PRVNÍ FOTOGRAFIE A VIDEA Z ROBINOVY NEUROREHABILITACE

Pobyt srpen / září 2018

Robinova maminka nám zaslala první fotografie a videa z terapie, které jsme umístili na naše stránky, můžete se  na ně podívat ve fotogalerii pod aktualitami a tabulkami, níže také na videa vložena na youtube.


 

PRVNÍ NEUROREHABILITAČNÍ POBYT V ADELI MEDICAL CENTER  27.08. - 08.09.2018

Fotogalerie: Robin

Tato fotogalerie je prázdná.

 

ROBINA PODPORUJÍ NEBO PODPOŘILI:

 

FIRMY, OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A JINÉ SUBJEKTY:

 

 

 

 

 

 

JEDNOTLIVÍ DÁRCI:

 

 

 

 

 

Pokud i Vy naším prostřednictvím podporujete Robina a chcete se k tomuto veřejně přihlásit, sdělte nám to prosím! Rádi přidáme Vaše logo nebo jméno sem na tuto stránku a na další naše stránky vyhrazené k poděkování našim podporovatelům a partnerům.

Děkujeme, že jste pozitivním příkladem ostatním!

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)