PAN ALEŠ

VS: 3155

 

 
ZNEVÝHODNĚNÍ: zdravotní postižení, hmotná nouze 
 
STAV SBÍRKY: AKTUÁLNÍ (Lze přispívat) 
 
DOBA TRVÁNÍ SBÍRKY: od 08.02.2019
 
ÚČELY FINANČNÍ SBÍRKY: 
 
1. Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, úhrada nájmu, úhrada dodávek energií (zejména elektřina, plyn), příspěvek na péči o osobu žadatele, doplatky zdravotní péče a léků.
 
2. Úhrada dluhu na nájmu: 12 726,- Kč (k datu zahájení sbírky) Úhrada dluhu za poskytnutou péči žadateli: 35 000,- Kč (k datu zahájení sbírky) 
 
3. Doplatek důchodového pojištění 109 872,- Kč (pokud se doplatí v roce 2019) 
 
4. Pomoc s pořízením elektrického inv. Vozíku eThrone 12 přizpůsobeného na míru žadatele. Pan Aleš si vozík již vyzkoušel, proforma faktura je na cenu: 76 230,- Kč.

(Po pořízení vozík zůstane v majetku spolku a žadateli bude vypůjčen bezplatně a na dobu podle potřeby v rámci podmínek spolkového projektu: půjčovna vozíků eThrone)

 
 
DALŠÍ MOŽNÉ FORMY POMOCI 
 
Žadatel přijme materiální pomoc, zejména krmivo pro kočku, stravenky na nákup jídla, ovoce, zeleniny nebo léků. Možnost i sběru pet víček, adresu sběrného místa sdělí spolek, výkup si zajistí žadatel. 
 
 
BYDLIŠTĚ ŽADATELE: Olomoucký Kraj
 
 
ŽÁDOST O PODPORU: 
 
Jmenuji se Aleš, jsem středních let a v důsledku úrazu se již rok pohybuji za pomoci asistence pouze na invalidním mechanickém vozíku. Byl jsem uznán invalidním pro invaliditu třetího stupně. Výplata invalidního důchodu mi byla však zamítnuta pro chybějící dobu důchodového pojištění v délce čtyř let. Momentálně je mým jediným příjmem příspěvek na péči pro závislost I. Stupně ve výši 880 Kč/měs, což mi však na úhradu péče za mou osobu zdaleka nestačí, kdy potřebuji zejména dopomáhat s dopravou ven z mého bytu a s pohybem venku. Za tuto a další péči mi naopak doposud vznikl dluh ve výši 35 000,- Kč. Také mám dluh na nájemném, od května 2018 dosud to činí 12 726,- Kč. Snažil jsem se však vždy i po tuto dobu platit alespoň něco, podle mých aktuálních možností. 
 
Snažím se za pomoci sociálního pracovníka v místě mého bydliště řešit zajištění alespoň minimálního pravidelného příjmu ze strany státního sociálního zabezpečení. Zlepšení mé sociální situace je však zatím v nedohlednu a já nyní nemám prostředky nejen na nájem, ale ani na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a jak jsem již zmínil ani na potřebnou úhradu dopomoci s péčí o mou osobu. Navíc teď s největší pravděpodobnosti budu muset brzy podstoupit operace rukou, kdy mi diagnostikovali těžký syndrom karpálního tunelu. To celou mou situaci ještě zhorší a zvýší závislost na pomoci druhých. 
 
Mnoho mých problémů by se mohlo vyřešit, pokud bych doplatil chybějící čtyři roky důchodového pojištění. Na to by však, s případnou úhradou v tomto roce, byla potřeba částka 109 872,- Kč, podle výpočtu OSSZ z listopadu 2018. Byl bych vděčný, pokud byste mi i s tímto pomohli, po doplacení by již nic nemělo bránit tomu, aby mi přiznali výplatu invalidního důchodu a já tak konečně měl základ sociální jistoty. 
 
Pokud by se mi podařilo od dobrých lidí vybrat alespoň 80 000,- Kč na důchodovém pojištění, zbytek by se již dal vypůjčit, tak abych ho mohl nazpět splácet již z přiznaného důchodu. Případně bych uvítal i podporu ve formě bezúročné půjčky, která by pokryla co nejvíce z částky dluhu. Splátky této půjčky bych si po přiznání inv. důchodu mohl ovšem dovolit úměrně k jeho přiznané výši, obávám se, že zřejmě ne více než 1 000,- až 2 000 Kč/měs. Výplata důchodu je totiž po doplacení roků jiná a pohybuje se ve výši 4 040,- Kč pro 3 st. invalidity. (Pozn. spolku: na tyto případné splátky zápůjčky peněz bude jistě možno vyhrazovat i alespoň část výtěžku sbírky pro pana Aleše. A to ve výšich v závislosti na úspěšnosti sbírky...)
 
Z důvodu vysokého stupně postižení rukou budu muset podstoupit jejich operaci, které však i přes zhoršování stavu, bolesti rukou a jejich omezenou funkčnost musím odsunout až na dobu, kdy budu mít alespoň nějakou jistotu uhrazení základních životních potřeb, jelikož se na dobu minimálně 5 měsíců ještě více sníží má již takto dost omezená soběstačnost. A to prakticky až na úplnou závislost na pomoci druhých. 
 
Vůbec si neumím představit, jak to poté budu zvládat na mechanickém vozíku, který i teď přes postižení rukou dokážu ovládat jen stěží a pouze po bytě. Pokud bych měl k dispozici elektrický vozík, kde k pohonu nepotřebuji zatěžovat ruce, velice by to pomohlo i při pooperačním hojení, protože ruce nesmím po celou dobu zatěžovat a namáhat. 
 
Dojel bych si takto na el. vozíku i vyřídit plno věcí sám, což by znamenalo mnohem větší soběstačnost a úsporu za placený dovoz a doprovod a hodinové čekání na převoz sanitou. Na základě mého postižení mi byl na míru sestaven elektrický vozík eThrone 12, ze kterého jsem velice nadšen, protože je lehký a jednoduše skládací a je o 42 775,- Kč levnější než ten, který mám doporučený od pojišťovny. (Aktualizováno 25.03.2019: proforma faktura na cenu přizpůsobeného vozíku pro p. Aleše je ve výši 76 230,- Kč.) Velmi vás tedy prosím o pomoc i ve věci pořízení tohoto vozíku. A to po zakoupení vozíku ve formě nabízené bezplatné výpůjčky od spolku FREE WILL. Věřím v budoucí zlepšení mého zdravotního stavu, po čemž bych tento vozík vrátil, aby byl k dispozici dalším osobám, které se mohly dostat do podobné situace bez vlastního zavinění a výpůjčka tohoto vozíku jim značně usnadní život. 
 
Avšak než se má celková situace alespoň trochu zlepší, aktuálně nejakutněji velmi uvítám vedle finanční podpory na mé živobytí i případné nabídky materiální pomoci. V jídle jsem skromný a něco se daří opatřit z potravinové banky, ale moc by se hodilo vhodné krmivo pro mou kočičku, o kterou se starám, znamená pro mě všechno, a která mi poskytuje i zdravotní úlevu od bolestí formou Felinoterapie.
 
Velmi všem děkuji za pomoc! 
 
Aleš
 

Všem dárcům velmi děkujeme!

 

 

PANA ALEŠE MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

 

VARIABILNÍ SYMBOL: 3155

nebo označit ve zprávě příjemci: Pan Aleš

 

KONKRÉTNĚ PRO PANA ALEŠE BYLO DOSUD VYBRÁNO
K DATU: 25.11.2019
Příspěvky veřejnosti (bezhotovostní příjem: VS: 3155 nebo zpráva) 33 861,22 Kč
Nespecifikované příspěvky veřejnosti, které jsme určili k rozdělení mezi sbírky (VS: 3)    1 498,- Kč
Ostatní přidělené prostředky (příjem z provozního účtu spolku)  61,- Kč
CELKEM VYBRÁNO 35 420,22 Kč
   
Z TOHO JIŽ VYPLACENO 34 780,22 Kč
 
ZŮSTATEK NA DALŠÍ  POTŘEBY  (vybráno - vyplaceno = )  640,- Kč

 

1. Cíl: Akutní potřeby pana Aleše, nájem, dodávky energie, příspěvky na osobní péči, zdravotní péči a léky

 

640,- Kč

   

 

 

 

POSKYTNUTÉ DARY
DATUM ČÁSTKA Kč ÚČEL DÁRCE
24.11.2019 1 730,- Zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 1 730,-
01.10.2019 1 730,- Zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 1 730,-
05.09.2019 3 460,- Zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 3405,-;Veřejnost, blíže nespecifikované dary přiřazené k rozděkení pro jednotlivé žadatele Nebe na Zemi (VS: 3): 55,-
26.06.2019 1 730,- Zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 1542,-;Veřejnost, blíže nespecifikované dary přiřazené k rozděkení pro jednotlivé žadatele Nebe na Zemi (VS: 3): 188,-
29.05.2019 999,- Úhrada výdaje spojeného s užíváním bytu. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 999,-
29.05.2019 425,- Doplatek poplatku za komunální odpad za rok 2019.  Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 425,-
22.05.2019 1 292,- Pojištění domácnosti. Zaplaceno z důvodu závažnosti zdravotní diagnózy. Hrazeno na účet pojišťovny. Moc všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 1 292,-
22.05.2019 1 020,- Záloha na úhradu spotřeby plynu. Hrazeno na účet dodavatele. Velké díky všem za pomoc! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 1 020,-
22.05.2019 710,- Záloha na úhradu spotřeby elektřiny. Hrazeno na účet dodavatele elektřiny. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 710,-
22.05.2019 558,- Doplatek dodavateli za služby dodávky plynu. Velké díky všem za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 558,-
24.04.2019 7 000,- Úhrada části dluhu za asistenční péči o pana Aleše. Velké díky všem za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 7 000,-
24.04.2019 710,- Záloha na úhradu spotřeby elektřiny. Hrazeno na účet dodavatele elektřiny. Moc všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 710,-
25.03.2019 720,22 zálohy na služby spojené s užíváním bytové jednotky. Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 720,22
25.03.2019 1 020,- záloha za dodávku plynu. Hrazeno na účet dodavatele plynu. Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 1 020,-
25.03.2019 710,- záloha na úhradu spotřeby elektřiny. Hrazeno na účet dodavatele elektřiny Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 710,-
5. 3. 2019 8 465,27 zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, stomatologické ošetření, jízdné MHD. Příspěvky veřejnosti (VS: 3155):  8 465,27,- Kč
5. 3. 2019 474,73 Úhrada spotřeby elektřiny. Hrazeno na účet dodavatele elektřiny.  Příspěvky veřejnosti (VS: 3155):  474,73,- Kč
21.02.2019 710 Záloha na úhradu spotřeby elektřiny, únor 2019. Hrazeno na účet dodavatele elektřiny. Příspěvky veřejnosti (VS: 3155):  710,- Kč
30.01.2019 1 316 Platba za služby dodávky elektřiny (hrazeno na bankovní účet dodavatele služby) Veřejnost, blíže nespecifikované dary přiřazené k rozděkení pro jednotlivé žadatele Nebe na Zemi (VS: 3): 1 255; Uvolněné prostředky z provozního účtu spolku: 61 Kč
Celkem: 34 780,22  

 

 

 

 

Pokud i Vy naším prostřednictvím podporujete pana Aleše a chcete se k tomuto veřejně přihlásit, sdělte nám to prosím! Rádi přidáme Vaše logo nebo jméno na naše stránky vyhrazené k poděkování našim podporovatelům a partnerům.

Děkujeme, že jste pozitivním příkladem ostatním!

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)