PAN ALEŠ

VS: 3155

 

 
ZNEVÝHODNĚNÍ: zdravotní postižení, hmotná nouze 
 
STAV SBÍRKY: AKTUÁLNÍ (Lze přispívat) 
 
DOBA TRVÁNÍ SBÍRKY: od 08.02.2019
 
ÚČELY FINANČNÍ SBÍRKY: 
 
1. Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, úhrada nájmu, úhrada dodávek energií (zejména elektřina, plyn), příspěvek na péči o osobu žadatele, doplatky zdravotní péče a léků
 
2. Úhrada dluhu na nájmu: 12 726,- Kč (k datu zahájení sbírky) Úhrada dluhu za poskytnutou péči žadateli: 35 000,- Kč (k datu zahájení sbírky) 
 
3. Doplatek důchodového pojištění 109 872,- Kč (pokud se doplatí v roce 2019) 
 
4. Pomoc s pořízením elektrického inv. Vozíku eThrone 12 k spolkové výpůjčce žadateli (Částka se doplní po předvedení vozíku a  cenové nabídky včetně příslušenství na míru) 
 
 
DALŠÍ MOŽNÉ FORMY POMOCI 
 
Žadatel přijme materiální pomoc, zejména krmivo pro kočku, Možnost i sběru pet víček, adresu sběrného místa sdělí spolek, výkup si zajistí žadatel. 
 
 
BYDLIŠTĚ ŽADATELE: Olomoucký Kraj
 
 
ŽÁDOST O PODPORU: 
 
Jmenuji se Aleš, jsem středních let a v důsledku úrazu se již rok pohybuji za pomoci asistence pouze na invalidním mechanickém vozíku. Byl jsem uznán invalidním pro invaliditu třetího stupně. Výplata invalidního důchodu mi byla však zamítnuta pro chybějící dobu důchodového pojištění v délce čtyř let. Momentálně je mým jediným příjmem příspěvek na péči pro závislost I. Stupně ve výši 880 Kč/měs, což mi však na úhradu péče za mou osobu zdaleka nestačí, kdy potřebuji zejména dopomáhat s dopravou ven z mého bytu a s pohybem venku. Za tuto a další péči mi naopak doposud vznikl dluh ve výši 35 000,- Kč. Také mám dluh na nájemném, od května 2018 dosud to činí 12 726,- Kč. Snažil jsem se však vždy i po tuto dobu platit alespoň něco, podle mých aktuálních možností. 
 
Snažím se za pomoci sociálního pracovníka v místě mého bydliště řešit zajištění alespoň minimálního pravidelného příjmu ze strany státního sociálního zabezpečení. Zlepšení mé sociální situace je však zatím v nedohlednu a já nyní nemám prostředky nejen na nájem, ale ani na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a jak jsem již zmínil ani na potřebnou úhradu dopomoci s péčí o mou osobu. Navíc teď s největší pravděpodobnosti budu muset brzy podstoupit operace rukou, kdy mi diagnostikovali syndrom karpálního tunelu. To celou mou situaci ještě zhorší a zvýší závislost na pomoci druhých. 
 
Mnoho mých problémů by se mohlo vyřešit, pokud bych doplatil chybějící čtyři roky důchodového pojištění. Na to by však, s případnou úhradou v tomto roce, byla potřeba částka 109 872,- Kč, podle výpočtu OSSZ z listopadu 2018. Byl bych vděčný, pokud byste mi i s tímto pomohli, po doplacení by již nic nemělo bránit tomu, aby mi přiznali výplatu invalidní důchodu a já tak konečně měl základ sociální jistoty. 
 
Pokud by se mi podařilo od dobrých lidí vybrat alespoň 80 000,- Kč na důchodovém pojištění, zbytek by se již dal vypůjčit, tak abych ho mohl nazpět splácet již z přiznaného důchodu. Případně bych uvítal i podporu ve formě bezúročné půjčky, která by pokryla co nejvíce z částky dluhu. Splátky této půjčky bych si po přiznání inv. důchodu mohl ovšem dovolit úměrně k jeho přiznané výši, obávám se, že zřejmě ne více než 1 000,- Kč/měs. Výplata důchodu je totiž po doplacení roků jiná a pohybuje se kolem 4000,- Kč pro 3 st. invalidity. 
 
Z důvodu vysokého stupně postižení rukou budu muset podstoupit jejich operaci, které však i přes zhoršování stavu, bolesti rukou a jejich omezenou funkčnost odsouvám až na dobu, kdy budu mít alespoň nějakou jistotu uhrazení základních životních potřeb, jelikož se na dobu minimálně 5 měsíců ještě více sníží má již takto dost omezená soběstačnost. A to prakticky až na úplnou závislost na pomoci druhých. 
 
Vůbec si neumím představit, jak to poté budu zvládat na mechanickém vozíku, který i teď přes postižení rukou dokážu ovládat jen stěží a pouze po bytě. Pokud bych měl k dispozici elektrický vozík, kde k pohonu nepotřebuji zatěžovat ruce, velice by to pomohlo i při pooperačním hojení, protože ruce nesmím po celou dobu zatěžovat a namáhat. 
 
Dojel bych si takto na el. vozíku i vyřídit plno věcí sám, což by znamenalo mnohem větší soběstačnost a úsporu za placený dovoz a doprovod a hodinové čekání na převoz sanitou. Na první pohled jsem nyní velmi nadšen z elektrického vozíku eThrone 12, který je lehký a jednoduše skládací. Po plánovaném odzkoušení bych vás prosím rád požádal i s pomoci ve věci pořízení tohoto vozíku. A to po zakoupení vozíku ve formě nabízené bezplatné výpůjčky od spolku FREE WILL. Věřím v budoucí zlepšení mého zdravotního stavu, po čemž bych tento vozík vrátil, aby byl k dispozici dalším osobám, které se mohly dostat do podobné situace, a výpůjčka tohoto vozíku jim značně usnadní život. 
 
Avšak než se má celková situace alespoň trochu zlepší, aktuálně nejakutněji velmi uvítám vedle finanční podpory na mé živobytí i případné nabídky materiální pomoci. V jídle jsem skromný a něco se daří opatřit z potravinové banky, ale moc by se hodilo vhodné krmivo pro mou kočičku, o kterou se starám, znamená pro mě všechno, a která mi poskytuje i zdravotní úlevu od bolestí formou Felinoterapie.
 
Velmi všem děkuji za pomoc! 
 
Aleš
 

Všem dárcům velmi děkujeme!

 

 

PANA ALEŠE MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

 

VARIABILNÍ SYMBOL: 3155

nebo označit ve zprávě příjemci: Pan Aleš

 

KONKRÉTNĚ PRO PANA ALEŠE BYLO DOSUD VYBRÁNO
K DATU: 14. 2. 2019
Příspěvky veřejnosti (bezhotovostní příjem: VS: 3155 nebo zpráva) 4 150 Kč
Nespecifikované příspěvky veřejnosti, které jsme určili k rozdělení mezi sbírky (VS: 3) 1 255,- Kč
Ostatní přidělené prostředky (příjem z provozního účtu spolku)  61,- Kč
CELKEM VYBRÁNO  5 466,- Kč
   
Z TOHO JIŽ VYPLACENO   1 316 ,- Kč
ZŮSTATEK NA DALŠÍ  POTŘEBY  (vybráno - vyplaceno = )    4 150 ,- Kč

 

1. Cíl: Akutní potřeby pana Aleše, nájem, dodávky energie, příspěvky na osobní péči, zdravotní péči a léky

 

4 150 Kč

   

 

 

 

POSKYTNUTÉ DARY
DATUM ČÁSTKA Kč ÚČEL DÁRCE
30.01.2019 1 316 Platba za služby dodávky elektřiny (hrazeno na bankovní účet dodavatele služby) Veřejnost, blíže nespecifikované dary přiřazené k rozděkení pro jednotlivé žadatele Nebe na Zemi (VS: 3): 1 255; Uvolněné prostředky z provozního účtu spolku: 61 Kč
       

 

 

PANA ALEŠE PODPORUJÍ NEBO PODPOŘILI:

 

FIRMY, OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A JINÉ SUBJEKTY:

 

 

 

 

 

 

JEDNOTLIVÍ DÁRCI:

 

 

 

 

 

Pokud i Vy naším prostřednictvím podporujete pana Aleše a chcete se k tomuto veřejně přihlásit, sdělte nám to prosím! Rádi přidáme Vaše logo nebo jméno sem na tuto stránku a na další naše stránky vyhrazené k poděkování našim podporovatelům a partnerům.

Děkujeme, že jste pozitivním příkladem ostatním!

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)