SPUŠTĚN NOVÝ PROJEKT - NEBE NA ZEMI

18.10.2013 01:27

SPUŠTĚN NOVÝ PROJEKT - NEBE NA ZEMI

 

Drazí přátelé, příznivci a věrní podporovatelé našeho občanského sdružení, vážení návštěvníci našich stránek. S radostí vám oznamujeme, že jsme konečně spustili jeden z našich dlouhodobých projektů – NEBE NA ZEMI! Projekt NEBE NA ZEMI je druhým z pěti stěžejních, stálých projektů našeho sdružení. Zbylé tři pro vás připravujeme.

 

     A co je to vlastně „NEBE NA ZEMI“? Je to krásné místo k životu. Místo, které vznikne jedině tak, když lidé nezištně podporují své bližní a veškeré projevy a formy života. Když člověk začne již zcela přirozeně a automaticky, dle svých schopností a možností, pomáhat naplňovat potřeby a touhy všech. Budujme tedy společně takové nádherné místo. Zaměřme více naší pozornosti na naše nejbližší a zároveň začněme podporovat všechny, kdo to opravdu potřebují. Pomozme všem zkvalitnit jejich život. Právě k tomu dává příležitost projekt NEBE Na Zemi.

 

 

    

 

     V jeho rámci můžeme podporovat sedm znevýhodněných skupin našich spoluobčanů, chránit zvířata a ochraňovat přírodní prostředí jako takové. Hlavní myšlenka je jednoduchá. Přímá pomoc člověka konkrétnímu člověku, zvířeti či projektu na ochranu přírody. Věříme, že tento projekt bude užitečný, že mnoha lidem a životu celkově pomůže. Spoustu lidí jistě spojí i v opravdové přátelské pouto. Pocítíte-li jako my, že takové konání – vzájemná pomoc – má smysl, budeme potěšení, když se v jakémkoliv rozsahu zapojíte. I když je pravděpodobné, že se člověk mnohdy zklame, že jeho čistý úmysl nebude často doceněn a ano, že se jej mnozí pokusí i přímo vypočítavě obelhat a podvést, NENECHEJME SE ODRADIT od služby a pomoci ostatním! Jedině tak totiž budeme moci vytvořit ještě krásnější místo k životu pro všechny. Pišme si tedy o podporu, vzájemně si pomáhejme. Děkujeme vám.  Krásný a plnější život všem! :)

 

 

                                                                                                        Váš tým FREE WILL o. s.

 

     Další projekty pro vás připravujeme…