SLEČNA KATEŘINA, NAŠE NOVÁ ZAMĚSTNANKYNĚ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM!

02.03.2016 21:12

 

  SLEČNA KATEŘINA, NAŠE NOVÁ ZAMĚSTNANKYNĚ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM!

    S velkým potěšením můžeme oznámit, že se nám podařilo v našem spolku zaměstnat další osobu se zdravotním postižením!  Na pozici administrátorky projektu NEBE NA ZEMI jsme přijali slečnu Kateřinu z Kopřivnice. Náplní práce milé nové posily našeho zaměstnaneckého týmu, který nyní tvoří již čtyři osoby se zdravotním postižením, je tedy zejména pomoc žadatelům se správným zařazováním jejich žádostí do projektu, odpovědi na jejich dotazy k projektu a vkládání zajímavých zpráv, novinek a informací do skupiny ochrana zvířat, přírody a jednotlivých skupin znevýhodněných spoluobčanů. Slečna Kateřina vykonává práci ze svého domova, což je vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení (DMO) pro ní ideální možnost!

 

 

 

    Jak si bylo možno již i doposud povšimnout z finančních pohybů na našem transparentním účtu – počet odchozích výplat zaměstnanců -, slečna Kateřina u nás pracuje již od 15. listopadu minulého roku. Poněvadž jsme však malá nezisková organizace, nebylo úplně jisté, i když jsme tomu plně věřili, že si budeme moci vítanou zaměstnaneckou pomoc nové pracovnice dlouhodoběji dovolit. Počkali jsme tedy s informací o této významné skutečnosti až do této chvíle, a to díky úspěšnému zřízení chráněného pracovního místa v domácnosti slečny Kateřiny. I v tomto případě nám tedy vyšel Úřad práce vstříc, což znamená možnost žádat u tohoto úřadu o pravidelný finanční příspěvek na významnou část mzdový nákladů i na tuto naší zaměstnankyni s těžkým zdravotním postižením! Velmi děkujeme za tuto pomoc!

 

    Slečna Kateřina má ze svého zaměstnání v našem spolku velkou radost! Již dlouhodoběji si přála najít stabilnější práci, ve které by mohla využít svých schopností, cítila se dostatečně realizovaná a přínosná pro druhé! Právě pomoc druhým potřebným je Káti, jak jí již familiérněji říkáme, přímo vlastní. To dokazuje již léta například i prostřednictvím dobrovolnické služby u lidi s mentálním postižením! Nová práce v našem projektu NEBE NA ZEMI, který je navržen právě pro vzájemnou výpomoc spoluobčanů, je tedy pro Káťu jako dělaná! Není proto divu, že jí tohle zaměstnání podle jejich slov a již i odvedené činnosti baví! Navíc to Katka, která se vlivem dětské mozkové obrny již odmalička pohybuje za pomoci francouzských holí, nemá do práce daleko. Pracuje, jak jsme již zmínili, přímo ze svého domova, a to na počítači a s využitím telefonu. Takto vykonávané zaměstnání je pro Káťu velmi vítané, a to vzhledem k nutnosti dodržovat individuální rehabilitační plán, častější možnosti odpočinku i odpadávající únavě z každodenní docházky do zaměstnání.

 

 

OSOBNÍ INICIATIVA SE VYPLÁCÍ

 

     Naše nová zaměstnankyně Káťa je dobrým dokladem toho, že silná touha a aktivní snaha o její naplnění nese své ovoce. Jen to chce vždy trochu trpělivosti a nevzdávat se! Katka delší dobu zkoušela a hledala možné způsoby, jak získat vyhovující zaměstnání, až se dostala na internetové stránky našeho spolku. Využila nabízené příležitosti a v projektu NEBE NA ZEMI požádala v příslušné skupině znevýhodněných spoluobčanů o vhodné zaměstnání. Učinila tak nezbytný krok, dala vědět ostatním o své touze po užitečné seberealizaci. Na toto volání Vesmír a vůle dobrých bytostí přirozeně zareagovali a dnes je slečna Kateřina šikovnou posilou zaměstnaneckého týmu našeho spolku! :)

 

Žádost slečny Kateřiny v projektu NEBE NA ZEMI ze dne 30. 10. 2014:

 

Dobrý den, jmenuji se Kateřina Kociánová z Kopřivnice. Mám DMO-kvadruspastik a hledám pracovní uplatnění. Hledám zaměstnání, u kterého bych mohla sedět např. pomocná administrativa. Poptávám se různě, posílám životopisy. Pracovala jsem v jedné brněnské firmě Mandre group, s.r.o. jako operátor PC-doplňování databáze a její zpracování s tím, že veškerá komunikace se zaměstnavatelem byla prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Od března 2013 docházím jako dobrovolník do kopřivnické LDN, od října 2014 dobrovolnictví na chráněném bydlení pro mentálně postižené v Kopřivnici, ale velmi bych si přivydělala. Když se mi něco povede sehnat, je to zpravidla práce bez výdělku. Obracím se na Vás, protože už opravdu nevím koho se mám zeptat. Ještě pro doplnění, pobírám plný invalidní důchod a příspěvek na péči. S pozdravem Kateřina Kociánová 732 547 624, kate.koc@seznam.cz

 

 

I když to chvíli trvalo, žádost o pracovní uplatnění našla tedy svou kladnou odezvu! Jsme rádi, že se tak stalo prostřednictvím FREE WILL!

 

V projektu NEBE NA ZEMI, který nyní spravuje právě Káťa, mohou oznámit své nenaplněné potřeby a touhy i ostatní znevýhodnění spoluobčané! Projekt má sloužit jako nástroj usnadňující přirozenou lidskou výpomoc, můžeme prostřednictvím něj i chránit zvířata a přírodu. Neotálejme tedy využit i tuto příležitost a dopomáhejme si vzájemně k ještě kvalitnějšímu a krásnějšímu životu!

 

 

I my se budeme nadále snažit vypomáhat konkrétním potřebným žadatelům, kteří na sebe upozorní v rámci tohoto projektu, nebo usoudí, že by rádi využili nabízených služeb dalších našich projektů. Budeme se snažit tak činit co nejspravedlivěji, a to s využitím našich nejlepších schopností a nám dostupných legálních možností! Připojte se prosím také k tomuto konání! Jsme tady jeden pro druhého!

 

 

Srdečně Vás tedy Káťo vítáme v našem týmu, přejeme mnoho úspěchu a spokojených uživatelů, kterým projekt NEBE NA ZEMI dopomůže obohatit život! Ať Vás práce naplňuje! :)   

 

 

 

PODPOŘTE PROSÍM I NAŠE ZAMĚSTNANCE

 

     V současné době zaměstnáváme čtyři osoby se zdravotním postižením. I přes příspěvky na zaměstnávání našich lidí, které vyplácí Úřad práce ve výši 75 % vynaložených nákladů na mzdy, musíme zbylou část doložit z ostatních sponzorských darů. Měsíčně to vychází na částku cca 2 800,- Kč na zaměstnance. Budeme moc rádi, pokud se rozhodnete pomoci nám i v této věci. Svou případnou podporu na potřebné chybějící finanční prostředky na mzdové náklady našich snaživých a přínosných zaměstnanců lze zasílat na

 

náš transparentní účet u Fio banky

 č. 2700441519/2010  VS: 11

 

DĚKUJEME!

 

    V momentální situaci si již nemůžeme dovolit přijmout další zaměstnance. I když bychom rádi. Pomocných rukou pro dobro konání není totiž nikdy dost! :) Velice bychom si pak stále přáli zaměstnat i člověka bez handicapu. Naše činnost by se tímto velice zefektivnila a znásobila! Věříme, že se to v brzké budoucnosti podaří!

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU!