PROVOZNÍ ZMĚNY VE SPOLKU

08.09.2017 23:33

 

 

     Pravidelnější návštěvníci našich stránek si zřejmě již povšimli, že se v průběhu letních prázdnin udály významné provozní změny v naší organizaci. Ano, je to tak. Z důvodu časové vytíženosti se rozhodly odstoupit z vedení spolku Mgr. Marie Santiago a paní Libuše Tyburcová. Je nám to všem líto, ale nedá se nic dělat. Životní události, možnosti a neustály pohyb ani chvíli nepostojí, což se týká samozřejmě i změn v dění našeho spolku. Dámy byly po dlouhou dobu významnou posilou našeho týmu a mají nemalou zásluhu na dosažených úspěších naši dosavadní činnosti! Přičemž Maruška je iniciátorkou vzniku a spoluzakladatelkou naší organizace, původně občanského sdružení FREE WILL, které se zrodilo v květnu 2013. Loučíme se tedy s nelehkým srdcem, děkujeme za všechno a přejeme holkám pevné zdraví a mnoho štěstí! Těšíme se, že si někdy v budoucnu budou moci opět dovolit ještě další spolupráci i na plnění cílů našeho spolku! Přáli bychom si to. Ještě jednou VELKÉ DÍKY ZA VŠECHNO! :)

     Zbývající třetí člen Rady spolku, Pavel Badač, si na základě stanov spolku zvolil jako nové spolupracovníky své dlouhodobé přátelé: paní Martinu Kužmovou a pana Mariana Mario Artycha, DiS., se kterými se přátelí 20 let, již od studia střední školy v Brně.

 

                                               Nová Rada spolku

 

nyní sestává ze dvou osob se zdravotním postižením (Martina a Pavel), což by i dále mělo být zárukou určitého dobrého vhledu do dlouhodobých i akutně aktuálních potřeb lidí se zdravotním postižením a lidi s těžkým onemocněním. Mario se dlouhou dobu pohyboval mezi osobami s těžkým zdravotním postížením, má bezprostřední zkušenost s lidmi dlouhodobě těžce nemocnými, přičemž se prokázal jako velmi ochotný a vhodný asistent při pomoci mnohým z těchto potřebných. Není mu ovšem cizí pomoc ani lidem v sociální tísní, což už také nejednou dokázal, a to nejen prostřednictvím dlouhodobé a velkorysé podpory uživatelů projektů naší organizace. O celkovou činnost spolku se intenzivně zajímá, a to prakticky od doby vzniku občanského sdružení.

     Dosažení patřičné míry empatie u všech členů našeho řídícího týmu a dostatečný zájem o problémy potřebných je tedy jistě příslibem úspěchu v pomoci všem cílovým skupinám naší podpory, zvířatům a životu celkově!

     Se dvou třetinovou obměnou Rady spolku jsme zároveň také zaktualizovali a doplnili stanovy spolku. Ty teď ještě přesněji vystihují naše aktuální cíle a více upravují provozní řád a řízení spolku. I nadále zůstává nejvyšším řídícím orgánem organizace Rada spolku, jejiž členové jsou si rovni. Hlas každého z nich má při rozhodování stejnou váhu. Nemáme žádného předsedu, nikdo nestojí v popředí. Spolek nyní nepřijímá žádné nové členy, což je velmi praktické ustanovení. Nejde nám totiž o to, vybudovat organizaci s velkou členskou základnou, ale chceme mít klid a plnou soustředěnost na naší činnost. Nechceme se v budoucnu zabývat případnými neshodami mezi členy, jejich obstrukcemi a bojem o moc. Samozřejmě jsme vděční za všechny sympatizanty s naší činnosti, spolupracovníky a podporovatele, bez kterých bychom toho nepochybně mnoho nezvládli. Všem rádi zodpovíme otázky týkající se činnosti spolku a těšíme se na jakékoliv podněty, rady, doporučení, které mají vést k rozvoji a větší úspěšnosti našich aktivit. Vítána je i konstruktivní kritika, která nás jistě také může posunout dopředu. Díky všem, kteři se nějakým způsobem přidáte k našemu konání!

    Jelikož však přespříliš slov jen zdržuje od potřebné práce, nebo posilňujícího klidného odpočinku, zmíním závěrem k těmto změnám ve spolku už jen stručně pár věcí. Tedy vězte, že i když ze dvou třetin s obměněným týmem, hlavní cíl naší organizace zůstává stále stejný, odstraňovat či alespoň co nejvíce zmírňovat utrpení ve společnosti, napomáhat dobrému prospívání co největšího počtu existujících projevů života! Tak budeme konat, seč nám budou síly stačit! A myslím, že se mohu osmělit odhadnout největší přání všech členů Rady spolku, a sice to, abychom mohli co nejdříve zcela přeměnit činnost naší organizace. Namísto poskytování podpory, kterou bývá velmi často zajišťování nezbytných prostředků a podmínek k dosažení alespoň trochu důstojných životů našich uživatelů, bychom byli nejraději, kdybychom si místo toho mohli dovolit poskytovat lidem jen samé “zbytné” věci a zkušenosti, a to jen tak, pro ještě větší potěšení a radost ze života! Tak se tedy velmi těšíme, až budeme moci všem zájemcům nabídnout například dar nebo bezúročnou půjčku na takové věci, jako pohodlnější bydlení, vysněný vůz, dovolená nebo jiná příjemná zkušenost. Za sebe budu rád, když budu mít dostatek času například i na delší přátelský rozhovor se všemi zájemci, poskytnutí příjemné masáže nebo pečení koláčů podle přání a chutí. To vše samozřejmě ze srdce a darem! Věřím, že postupným vývojem lidstva se život takto příjemně promění. Není to utopie, jen však musíme po takto krásnějším životě všichni více a silně zatoužit a vynaložit dostatek energie k uskutečnění. Stačí pro začátek denně přidávat po malých krůčcích ještě více projevů lidskosti. Věřím, že to v dohledné době zvládneme, vždyť všichni jsme naší podstatou stejní, chceme žít šťastný a kvalitní život a nechceme trpět! Děkuji, že jste tady se mnou a s naším spolkem, že toužíte po lepším životě pro všechny a že pro to něco děláte! Děkujeme, že pomáháte všude tam, kde to je zapotřebí! Buďme všichni zdrávi, šťastní a rozdávejme radost! Pokoj všem!

                                                                                                                                          váš Pavel Badač :)

 

Na naši stránce “o nás” najdete všechny potřebné kontakty a podrobnější představení našich členů Rady spolku. Tito však mají možná pro vás nějakou zprávu na úvod naší společné činnosti, vzkaz, který vám rádi sdělí na následujících řádcích...

 

Z celého srdce si přeji, aby se všichni měli natolik dobře, že naši pomoc nebude nikdo potřebovat a všichni budou mít všeho dostatek. Hlavně lásky a zdraví ve svých životech. Když už je však situace taková, že prozatím je naší pomoci třeba, tak doufám že naše tříčlenná rada a spolek bude především „plodit“ a nikoli škodit :-) a že společně vytvoří mnoho dobrého pro radost a blaho všech.

 

Hodně lásky nejen uživatelům našich projektů

 

                                                                                                                   Martina Kužmová

 

 

Pana Mariana Maria Artycha si můžeme více přiblížit prostřednictvím jeho osobní stránky www.marioartych.com

Jedním z dalších významných a úspěšných projektů Mariana je také fan club polské zpěvačky Anny Jantar www.annajantar.eu

 

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNOU TVORBU, JSTE ZVÁNÍ! DĚKUJEME :)