PROPUSTILI JSME NAŠE ZAMĚSTNANCE, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

08.10.2018 22:24

 

     K 30. září 2018 jsme dohodou o rozvázání pracovního poměru ukončili zaměstnání všech našich pěti zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří se k spolupráci na naší činnosti připojovali postupně od února 2014 a pracovali přímo ze svých domovů. Je nám to líto.

 

     Děkujeme našim bývalým zaměstnancům za veškerou spolupráci, snahu a nasazení! Máte velký podíl na dosažených úspěších našeho spolku! Doufáme, že i pro vás byla naše společná spolupráce celkově obohacující. Přejeme Vám především pevné zdraví, štěstí, mnoho pracovních a osobních úspěchů, dosažení vašich snů a cílů! Budeme rádi, pokud si i nadále najdete čas na náš spolek, přispějete i v budoucnu k našemu společnému dílu ve prospěch znevýhodněných občanů, na poli ochrany zvířat a přírody. Už však „jen“ jako dobrovolníci. Samozřejmě i pro vás platí, že se v případě vašeho uvážení, podle vašich potřeb, můžete zapojit i z „druhé strany“, jako uživatele našich projektů. K dispozici je např. možnost požádat veřejnost o podporu v naši veřejné sbírce nebo čerpání drobné bezúročné půjčky. Dle podmínek těchto projektů. Snad se vám však povede co nejlépe a nebudete potřebovat naší pomoc. Ať jste stále co nejvíce soběstační a s nepřízní osudu se perete tak statečně, jako dosud! Vážíme si vás a ještě jednou vám za vše děkujeme!

 

     Velké poděkování si zaslouží i úředníci na Úřadech práce, s kterými jsme dosud jednali a kteří byli velmi nápomocní a vstřícní. Ochotně vždy vysvětlili vše např. ohledně vymezování chráněných pracovních míst pro domácí zaměstnance, nebo ohledně příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Děkujeme! Kéž by si vaší nejvyšší nadřízení vzali váš přístup za vzor...

 

     K propuštění našich zaměstnanců jsme byli nuceni přistoupit v důsledku novely zákona o zaměstnanosti, která vstoupila v platnost začátkem tohoto roku a která nově upravuje i chráněný trh práce. Podle nových podmínek již nedosahujeme na status uznaného zaměstnavatele na chráněném trhu práce, nemůžeme tedy ani čerpat příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, bez něhož si jako malá organizace nemůžeme zaměstnance dovolit. Na Ministerstvo Práce a sociálních věcí jsme vznesli písemnou a dostatečně podrobnou námitku proti nešťastné novele zmíněného zákona. Tuto komunikaci s ministerstvem máme zveřejněnou zde...

 

 

     Z naší strany k tomuto snad již ani nelze více co dodat. Snad jen přání, abychom se mýlili v tom, že zvláště osoby s nejtěžším zdravotním postižením budou mít velmi ztíženou možnost získat novou práci, neboť vhodných nabídek práce z domova bude pro ně poskrovnu.

 

     Náš spolek samozřejmě pokračuje dále v naplňování cílů naší činnosti. Je stále potřeba pomáhat naplňovat nejrůznější potřeby mnohých znevýhodněných občanů, pro které státní systémové zabezpečení prostě nedostačuje. Příkladů lze nalézt i již v námi odvedené práci Bohužel dostatek. Prosíme tedy, pomáhejme všichni i nadále všude tam, kde to je zapotřebí! Sociálně, sdílením našich znalostí, zdokonalováním (studiem i praxi) těchto znalostí, věnováním času dobrovolnické činnosti. Čím více z nás se odhodlá „zabrat“, tím rychleji dosáhne úroveň lidskosti ve společnosti zcela jiných rozměrů! Objevíme, že Ráj na Zemi není utopií. Avšak musíme se snažit. Nikdo za nás nic neudělá. Proto,

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

Jak se vyvíjel náš projekt zaměstnávání osob se zdravotním postižením a kdo a na jaké pozici pro nás pracoval...