POSKYTLI JSME DVĚ DROBNÉ BEZÚROČNÉ PŮJČKY

01.08.2017 16:18

 

 

Díky obdrženému daru a navráceným splátkám poskytnutých půjček jsme mohli v uplynulém měsíci vyplatit další dvě bezúročné půjčky....

 

 

28.07.2017

PANÍ IVANA, LIBERECKÝ KRAJ, - variabilní symbol 413

VÝŠE PŮJČKY: 2050,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY A OSTATNÍCH ZÁKLADNÍCH OSOBNÍCH POTŘEB,

                          DOPLATKY LÉKŮ,

                          ÚHRADA ČÁSTI NÁJMU.

Paní Ivana pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Se svým manželem Pavlem, který je na dlouhodobé nemocenské a který si bude také žádat o invalidní důchod, se nyní museli přestěhovat do menšího městského bytu, neboť si již nemohli dovolit hradit stávající bydlení. Paní Ivana také měsíčně doplácí nemalou částku na léky. Naše poskytnutá půjčka 2 050,- alespoň z části pomůže uhradit uvedené účely. Půjčku jsme vyplatili poštovní složenkou. Manželům Ivaně a Pavlovi se budeme snažit pomoci také prostřednictvím naši veřejné sbírky, do které brzy zařadíme žádost o jejich podporu.

 

 

 

19.07.2017

PANÍ RENATA SE SYNEM, ÚSTECKÝ KRAJ, - variabilní symbol 412

VÝŠE PŮJČKY: 1350,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY A OSTATNÍCH ZÁKLADNÍCH OSOBNÍCH POTŘEB PANÍ

                          RENATY A JEJÍHO DÍTĚTE, ÚHRADA POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,

                          ÚHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZAJIŠTĚNÍM ZAMĚSTNÁNÍ A BYDLENÍ.

Paní Renata se svým čtyřletým synem jsou v sociální tísni. Byli přijati do Azylového domu pro matky s dětmi, který provozuje organizace Armáda spásy. V tomto dočasném novém domově byly našim potřebným ochotně poskytnuty sociální služby zajišťující důstojné podmínky k životu. I my jsme rádi pomohli alespoň drobnou bezúročnou půjčkou ve výši 1350,- Kč, která užitečně přispěje k dalšímu vylepšení situace paní Renaty a jejího syna.

Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

Splátky půjček jsou nastaveny v nejnižší možné výši: 50,- Kč/měs. Oběma uživatelkám projektu byla k využiti zároveň nabídnuta i naše veřejná sbírka na podporu znevýhodněných spoluobčanů. Podle předběžné domluvy rádi této možnosti využijí. Nové sbírky jsou nyní v přípravě. Brzy tedy budeme moci společně ještě více těmto potřebným pomoci přímými finančními dary. Děkujeme. :)