PÍSEMNÁ KOMUNIKACE S VLÁDOU A ÚŘADY, NAŠE ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V OHROŽENÍ

31.03.2018 22:17

 

     Jak jsme již dříve avizovali, chceme více připomínat naši vládě její poslání řádného správce naší země! Je to totiž právě správa územního celku, v našem případě tedy státu, kdo má v první řadě zajišťovat dostatečné systémové zabezpečení důstojného života všech členů své společnosti, zejména pak těch nejpotřebnějších. Bohužel jsme svědky toho, že je v této oblasti ještě velmi mnoho rezerv. Je tedy potřeba více se ozvat a připomínat lidem pověřeným osobám a vládním resortům jejich povinnost!

 

     Jako jedni ze zástupců těch nejpotřebnějších osob tak proto hodláme činit, a to prostřednictvím písemných apelů a připomínek. Korespondenci následně zveřejníme na této stránce:

Písemná komunikace s vládou a úřady, ať si široká veřejnost udělá sama obrázek o skutečných zájmech osob, které byly ve volbách pověřeny dobrou správou země a péči o potřebné.

     Naše výzvy budou z velké části směřovat k efektivnějšímu přerozdělení veřejného bohatství, resp. finančních prostředků vybraných na daních a platbách zdravotního pojištění. V systémovém hospodaření s těmito penězi náš stát efektivitou zaostává za spoustou vyspělých civilizovaných zemí. S prostředky se plýtvá, jsou vydávány na účely, které nedostatečně podporují život a důstojné podmínky k životu v zemi, živí se přebujelá byrokracie, zbytečné mocenské struktury správy země apod. Na zlepšení kvality života obyvatel pak dostatečně nezbývá, jsme smutnými svědky různých sbírek, které mají zajistit zdravotní, rehabilitační, sociální potřeby lidí, kteří potřebují systémovou rychlou pomoc. Konkrétních příkladů je opravdu spousta a každý z nás se s nimi denně setkává. Budeme tedy chtít po pověřených osobách, aby situaci změnili a dotáhli v tomto směru naší republiku na úroveň zemí s dostačujícím sociálním systémem. V období stabilního ekonomického růstu je to požadavek více než na místě. Když to jde jinde, musí to jít i u nás. Nejsme o nic horší, občané ČR si zaslouží důstojný život jako jacíkoliv jiní občané jiných zemí!

     Korespondenci jsme zahájili námitkou proti novele zákona o zaměstnanosti, zákona č. 435/2004 Sb – části třetí, která upravuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jsme přesvědčeni, že tento zákon ve svém důsledku způsobí zánik spousty vhodných chráněných pracovních míst v domácnostech osob se zdravotním postižením. Vznik dalších takovýchto pracovních příležitosti bude velmi omezen. Spousta lidí s velmi těžkým pohybovým omezením tak přijde o prakticky jediný možný způsob, jak se svou pracovní činnosti ještě více začlenit do společnosti a být ji i tímto způsobem prospěšný. Povede to i k většímu sociálnímu vyčlenění, propadu sociální situace těchto lidí, a to v důsledku ztráty spravedlivé odměny za práci.

V našem spolku se to dotkne pěti lidí s těžkým pohybovým omezením,

které budeme muset propustit 30.09.2018. ...

 

Děkujeme za váš zájem a rádi přijmeme vaše návrhy toho,

na co je dobré tímto způsobem posvítit.

Kontaktujte nás prosím, uděláme, co bude v našich silách.

 

                                                                                                                             Váš spolek FREE WILL