PF 2019, PLÁNY DO NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI

04.01.2019 23:45

 

Milí přátelé,

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÝ ROK 2019!

Pevné zdraví, mnoho lásky a radosti v tomto roce i letech dalších! Nechť se život odvíjí podle vašich představ a jste šťastní!

Velmi všem děkujeme za jakoukoliv dosavadní podporu naší činnosti! Jsme rádi, že je vás stále více, kteří chcete pomáhat potřebným i spolu s naším spolkem. Díky tomuto se rok od roku zvětšuje objem zprostředkované pomoci. Věříme, že naše společné úsilí má smysl, což nám potvrzují radostné odezvy od uživatelů našich projektů. Vy, naši podporovatelé a spolupracovníci na tom všem máte stěžejní podíl, což si dobře uvědomujeme, vážíme si toho a děkujeme za to!

 

PLÁNY DO NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI

Jistě se nám v našich hlavách již rýsují plány a záměry do budoucna. Ty jako obvykle vyplývají zvláště z předpokladu aktuálních největších potřeb lidí z hlavních cílových skupin naší podpory a jsou samozřejmě přizpůsobeny i velikosti a možnostem našeho spolku. Tak tedy, náš jistě realizovatelný úkol v nejbližší budoucnosti bude:

 

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB NAŠÍ PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ – Vedle rehabilitačních přístrojů MOTOmed chceme prostřednictvím naší půjčovny začít půjčovat i elektrické invalidní vozíky. Mezi prvními pak zejména lehké skládací elektrické vozíky eThrone. Vzhledem k jejich specifickým vlastnostem, tedy: nízké váze cca 30 kg i s koly (které lze díky nedávné inovaci také ještě dále odepnout), snadnému složení na rozměry mechanických vozíků a možnosti prodlouženého joysticku pro snadnější ovládání vozíku doprovodem vozíčkáře, může být tato pomůcka nedocenitelným pomocníkem jistě mnohých potřebných, zejména však pečovatelkám (často maminkám) majícím v péči dospělého člověka s kombinovaným zdravotním postižením.

Do naší veřejné sbírky si již v poslední třetině uplynulého roku napsali první zájemci o pomoc veřejnosti s pořízením právě těchto vozíků (komu konkrétně můžeme pomoci). Jeden jsme díky vaší rychlé a velkorysé podpory zvládli již pro žadatelku (p. Lenku) uhradit dodavateli. Další dva lidé s kombinovaným zdravotním postižením, kteří mají u nás rovněž zřízenou konkrétní sbírku, ještě na svůj vozíček čekají. Věříme, že i jim a jejích maminkám budeme moci tímto způsobem také brzy zjednodušit život. Tito potřební spoluobčané od nás po shromáždění potřebných financí dostali a resp. ještě dostanou tuto vytouženou pomůcku darem. Další nakoupené vozíky však již budeme následujícím potřebným zájemcům poskytovat formou bezplatné a časově neomezené výpůjčky. Chceme si takto v budoucnu pohlídat osud těchto pomůcek, zajistit, aby vozíky po celou dobu své funkčnosti sloužily vždy přednostně těm nejpotřebnějším z potřebných.

A nastává určitě vhodná doba i na to, abychom písemně připomněli zodpovědným institucím, zdravotním pojišťovnám a příslušným ministerstvům, potřebu státní systémové úhrady zmíněných jedinečných vozíků a MOTOmedů, poskytnutí takové pomoci alespoň pro ty nejpotřebnější lidí s těžkým pohybovým postižením či onemocněním. Dále v tomto ohledu rovnou připomeneme i speciální rehabilitační pobyty, o které projevují žadatelé o naší spolkovou podporu také velký zájem a které pojišťovny zatím nehradí vůbec nebo jen v minimální části. To, jak jsme i ohledně těchto připomínek pochodili, dáme následně veřejnosti ve známost na našich stránkách – v písemné komunikaci s vládou a úřady – a na našem Fb. V době státního ekonomického růstu, kdy se ve vládě najde vůle pro např. Armádní investice v objemu cca 50 miliard korun, pevně věříme v kladné stanovisko zákonodárců i v žádosti naší věci… Dobře se ukáže, koho jsme si zvolili do čela správy našeho státu!

 

V TOMTO ROCE PAK BUDEME SAMOZŘEJMĚ POMÁHAT I PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH NAŠICH PROJEKTŮ. A to podle našich možností, nejlepších schopností a v rozsahu vaší spolupráce, která je pro nás samozřejmě stěžejní!

 

DÍKY ZA NÍ!

                                                                                                                                         Tým FREE WILL