MOBILNÍ BAZÉNOVÝ ZVEDÁK JE JIŽ VE VLASTNICTVÍ FREE WILL

28.02.2014 22:53

 

MOBILNÍ BAZÉNOVÝ ZVEDÁK JE JIŽ VE VLASTNICTVÍ FREE WILL

 

     Milí příznivci našeho sdružení, vážení podporovatelé našeho konání, dovolte, abychom vás informovali o významném posunu ve věci pořízení mobilního bazénového zvedáku. Konečně se nám již podařilo koupit tuto užitečnou pomůcku pro přesun osob s těžkým tělesným postižením do vody bazénu a zpět.

 

     Zvedák slouží potřebným od konce srpna roku 2013 v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí, kde jsme jej doposud měli v pronájmu od dodavatelské společnosti Horizont-Nare. Abychom mohli na pořízení zvedáku čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, bylo potřeba proces pořízení urychlit a získat zvedák do našeho vlastnictví.

 

     To se tedy nyní povedlo, kupní cena přístroje a jeho příslušenství je doplacena. Tento krok byl možný díky bezúročné půjčce na doplatek zbývající částky z ceny zvedáku, kterou ve výši 47 000,- Kč poskytl člen našeho sdružení Pavel Badač. Děkujeme. Tyto prostředky Pavel opatřil čerpáním spotřebního úvěru v bance. Věříme, že se nám poskytnutou zápůjčku podaří do jednoho roku vrátit. Děkujeme za dosavadní podporu tohoto projektu a věříme, že i nadále zůstanete příznivě naklonění spolupráci na jeho již finálním finančním zajištění, čímž je splátka půjčky.

 

     Zvedák byl uhrazen v několika splátkách. Z nadpoloviční většiny byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, za což upřímně děkujeme. Dalšími zdroji financování byla spoluúčast vedení hotelu Belaria, část výtěžku z prodeje zboží, které nabízejí ke koupi naši terénní spolupracovníci, a dar a bezúročná zápůjčka pana Pavla Badače. Všem velké díky.

 

     Rovněž děkujeme spolupracujícím občanským sdružením, vedení hotelu Belaria, společnosti Horizont-nare a všem ostatním dobrovolníkům a dárcům za pomoc s přípravou projektu a jeho celkovou podporu!

 

     Veliké poděkování si zaslouží zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, které schválenou dotací z převážné části financovalo tento projekt a významným způsobem tak umožnilo a urychlilo naplnění našeho záměru.

 

     Nadále zůstávají prioritním pracovištěm zvedáku především bazény hotelu Belaria. Do budoucna však přichází v úvahu i možnost zapůjčení přístroje na jiná místa, která jsou rovněž hojně navštěvována lidmi s těžkým pohybovým handicapem.

 

     Na projekt je opět možno přispívat – splacení bezúročné zápůjčky ve výši 47 000,- Kč – prostřednictvím našeho transparentního účtu č. 2700441519/2010 (Fio banka), var. symbol: 7

 

Hezké koupání všem! :)

 

 

Pořízení Mobilního bazénového zvedáku

 

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU!