I NAŠE VEŘEJNÁ SBÍRKA JIŽ POMÁHÁ! PODĚKOVÁNÍ ZA VAŠÍ PODPORU!

21.09.2016 21:28

 

I NAŠE VEŘEJNÁ SBÍRKA JIŽ POMÁHÁ! PODĚKOVÁNÍ ZA VAŠÍ PODPORU!

 

      Drobným darem z finančních prostředků naší veřejné sbírky jsme podpořili paní Alenu z Olomouce. Paní Alena má od dětství tělesné postižení, ke kterému se nedávno přidružilo ještě i těžké nádorové onemocnění. Dar 1 000,- Kč bude využit na úhradu léků, kterých musí paní Alenka užívat nemálo. Poněvadž je sociální situace této ženy opravdu těžká, vyplatili jsme také  drobnou bezúročnou půjčku na úhradu základních životních potřeb. Dále jsme doporučili větší charitativní organizace z okolí bydliště, konkrétně zejména Charitu Olomouc a pobočku Člověka v tísni, o.p.s., které jistě dokáži ještě více pomoci do doby, než se finanční situace naši žadatelky o podporu zlepší. Paní Alenu osobně navštívila naše Maruška, členka  Rady spolku, a ověřila všechny skutečnosti. S naší novou přítelkyní zůstáváme nadále v kontaktu, abychom jí mimo jiné mohli být i v budoucnu oporou a pomocí.

     Zatím tedy první a alespoň menší dar z veřejné sbírky mohl být vyplacen díky historicky prvnímu dárci sbírky, panu Marianovi Mariu Artychovi, DiS., a jeho velkorysé podpoře. Pan Artych patří od začátku našeho působení k sympatizantům a podporovatelům naší činnosti. Pomáhá nám nejen finančně, ale například i co se propagace týče! Díky moc! A poděkování samozřejmě zasluhují i všichni ostatní naši podporovatelé, ať už je způsob a velikost jejich pomoci jakýkoliv. Ceníme si vašich sympatií a děkujeme za spolupráci na zkvalitňování životů těch nejpotřebnějších členů společností!

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU POKLADNIČKOVÉ SBÍRKY

 

     K souvztažnosti k naši nedávno spuštěné veřejné sbírce si pak zvlášť zaslouží poděkování také lidé, kteří se rozhodli nebo rozhodnou podpořit naší činnost příspěvkem do pokladničky terénního spolupracovníka. V současnosti tento typ činnosti pro nás vykonává zatím jeden člověk, autor tohoto článku a člen Rady spolku Pavel Badač. Mimo uskutečněnou finanční podporu velmi děkuji hlavně za projevený zájem! Ten je pro mě velkou hnací sílou a povzbuzením k další práci. Setkávám se v naprosté většině jen s pozitivní odezvou a někdy jste skutečně až nesmírně krásně milí (děkuji např. za nabídky zakoupení zmrzliny :) ). Je mi vždy opravdovým potěšením, když si najdete chvíli čas a já vám mohu povykládat o naší činnosti, představit naše projekty. Děkuji zároveň společnosti provozující supermarkety Kaufland, v jejichž blízkosti jsem terénní práci v poslední době také vykonával.

 

 

JAK SE NAKLÁDÁ S VÝTĚŽKEM VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

     Finanční výtěžek z pokladničky se po rozpečetění na Městském úřadě vloží na transparentní účet veřejné sbírky. Zde  bude polovina  těchto „pokladničkových“ a polovina bezhotovostně a blíže dárcem nespecifikovaných příchozích prostředků vyhrazená na pořízení dalších rehabilitačních přístrojů MOTOmed, které budou následně zapůjčený do domácností lidí s těžkým zdravotním omezením. Druhá polovina výtěžku se pak stane součásti finanční podpory, která je zde připravená pro pomoc potřebným prostřednictvím našich dalších projektů. Konkrétně se jedná o sedm projektů vytvořených na podporu pěti skupin znevýhodněných spoluobčanů. Dárci mohou určit záměr své konkrétní podpory skrze variabilní symboly uvedené v přehledu sbírky. Za těmito čísly se pak na konci vždy skrývá konkrétní člověk, jemuž peníze alespoň z části a nějakým způsobem pomohou ulehčit těžký život. Podobně, jako se již podařilo i v případě paní Alenky z Olomouce. Jistě se u nás nic nepoztrácí, vše využijeme v souladu s účelem veřejné sbírky, na což dohlíží Krajský úřad v Ostravě, kterému se předkládá roční vyúčtování...

 

 

VDĚČNOSTÍ NENÍ NIKDY DOST…:)

 

     Děkuji a děkujeme tedy všem, zaměstnancům, dobrovolníkům, podporovatelům z řad fyzických i právnických osob, státním institucím, spolupracujícím neziskovým organizacím a všem viditelným i neviditelným bytostem - sympatizantům, kteří směrem k nám a našemu dílu vysílají pozitivní myšlenky a přeji nám zdar!

     Všechny tyto důležité články našeho týmu se neodmyslitelně podílely a podílejí na úspěchu dosavadní snahy pomáhat potřebným! Jistě se nám i v budoucnu podaří společnými silami vytvořit ještě spoustu dobrého! Svobodnou dobrou vůli posuneme lidskost a soucit na Zemi ještě na o něco vyšší úroveň!

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

 

Za spolek

 

                                                                                                                     Pavel Badač :)