HODILY BY SE DALŠÍ REHABILITAČNÍ PŘÍSTROJE MOTOMEDY

16.02.2018 22:24

 

      Pomozte nám prosím dovybavit naší půjčovnu rehabilitačních přístrojů dalšími MOTOmedy! Čtrnáctiletá slečna Terezka z Velké Polomi žije od dětství s těžkým zdravotním postižením Dětskou mozkovou obrnou. Tato milá dívka od nás od srpna 2017 měla, a v budoucnu opět bude mít, vypůjčený velmi prospěšný rehabilitační přístroj MOTOmed, na kterém si lze procvičovat nohy i ruce. Terezka se ovšem musela od začátku února této rehabilitace ve své domácnosti vzdát. Bylo totiž potřeba poskytnout přístroj k další výpůjčce, a to panu Zbyňkovi z Partutovic (okres Přerov). Tento mladý tatínek utrpěl vážný pracovní úraz, v jehož důsledku je nyní upoután na invalidní vozík s postižením dolních i horních končetin.

     Od září 2018 je v plánu střídavá výpůjčka MOTOmedu s Terezkou, což však bude pro rodiny pacientů znamenat zátěž a nepohodlí v podobě pravidelné nutnosti převážet přece jen něco vážící přístroj mezi místy, které jsou od sebe vzdáleny 40 km. Bude to však potřeba takto provádět, a to do doby, než se nám podaří pořídit další repasovaný rehabilitační přístroj. (Aktualizováno 21.06.2018)

 

 

Pomůžeme prosím tedy společně zajistit těmto dvěma těžce se pohybujícím spoluobčanům potřebnou pravidelnou rehabilitaci v jejich domácnostech prostřednictvím vhodného přístroje MOTOmed?

     Alespoň trochu tak ulehčíme situaci rodinám, do jejichž života vstoupila těžká nemoc a těžký úraz. Přístroje, na jejichž nákup nepřispívá zdravotní pojišťovna ani Úřad práce, vypůjčujeme do domácnosti těžce pohyblivých lidí (většinou upoutaných na inv. vozících) za symbolické půjčovne 50,- Kč/měsíc a na dobu, jakou vyžaduje zdravotní stav vypůjčitele. Nové přístroje se dají pořídit od 100 000,- Kč výše, podle výbavy, a máme potvrzené informace, že komerční půjčovné MOTOmedů se může pohybovat až v úrovni 3 000,- Kč/měsíc. Což vše je značná zátěž pro lidi v invalidním důchodu! Takto potřebných lidí s těžkým pohybovým postižením, kteří mají zájem o tuto prakticky jednu z mála možností účinné domácí rehabilitace, je Bohužel stále velké množství. I těmto bychom rádi alespoň touto formou pomohli.

     V budoucnu, až nakoupíme ještě další přístroje, bychom rádi pomohli také například slečně Kristýně Vojtěchovské, která je po tragické události ochrnutá na celé tělo (kvadruplegie), má výživu přes PEG sondu a řeč ani hybnost se jí zatím neobnovila. V této fb výzvě k pomoci hradit velké finanční náklady spojené s péči o slečnu Kristýnu si můžeme udělat představu, že situace je opravdu složitá. Mimo jiné se zde uvádí, že Kristýnka si pronajímá MOTOmed za 100,- Kč/den!

(Pozn.: slečnu Kristýnu ani její rodinu jsme dosud nekontaktovali, Bohužel nyní nemáme jak pomoci. Chceme tedy alespoň touto cestou propagovat sbírku pro potřeby slečny Kristýny. Upozorňujeme však, že se nejedná o naše bankovní konto, ale o transparentní účet Kristýnky a její rodiny. V budoucnu bychom rádi pomohli i v tomto případě, zatím budeme alespoň informovat o možnosti pořízení repasovaného MOTOmedu)

     Na pořízení dalších vhodných MOTOmedů a jejich následné výpůjčky do domácností potřebných se můžeme finančně skládat prostřednictvím naší veřejné sbírky. Jakmile se nám podaří vybrat alespoň polovinu od veřejnosti a obchodních společností, o zbylou částku do výše ceny repasovaných přístrojů požádáme některou z nadací. (Odstavec aktualizován 21.06.2018)

Příspívat tedy lze na transparentní účet č. 2700957427 / 2010 Fio banka

s uvedením variabilního symbolu č. 50 nebo zprávou příjemci: MOTOMED

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením

A

Lidé těžce nemocní

PŮJČOVNA POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

5

MOTOmedy

50

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

     (Odkaz na projekt Půjčovna pomůcek)

 

Sdílejme prosím tuto příležitost ke společné pomoci výzvou na

 

VELMI VŠEM DĚKUJEME ZA PODPORU!

 

Krátký film ukazující modelovou variabilitu MOTOmedů a jejich rehabilitační využití pro velké množství zdravotních diagnóz. K on-line přehrání v němčině na stránce německého dodavatele přístrojů.

 

CO BY VÁS TAKÉ MOHLO ZAJÍMAT:

 

Komu pomáhají nebo pomáhaly naše doposud pořízené MOTOmedy

 

Veřejná sbírka pro slečnu Terezku Hoňkovou na úhradu nákladných neurorehabilitačních pobytů v ADELI CENTRU v Piešťanech