FREE WILL ZAMĚSTNÁVÁ LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

12.02.2014 22:59

 

  FREE WILL ZAMĚSTNÁVÁ LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 

     Občanské sdružení FREE WILL má od 15. ledna tohoto roku své první dva zaměstnance. Jsou to lidé se zdravotním postižením, kteří již pro nás vlastně pracují delší čas. Zatím však nabízeli své služby organizaci jako dobrovolníci, nebo jen za menší odměnu. Jako sdružení osob, které se snaží poskytovat podporu znevýhodněným spoluobčanům, jsme zvlášť rádi za to, že jsme mohli dát těmto našim lidem nyní možnost, aby se stali přímo i zaměstnanci naší organizace. Navíc věříme, že i díky tomuto kroku se ještě více přiblížíme naplnění našeho úmyslu, zintenzivnit a zprofesionalizovat naší činnost. Naši noví pracovníci si teď budou moci dovolit, vyhradit si pro nás více času. Ponese to jistě sebou nemalé náklady pro naše sdružení, avšak věříme, že s podporou státu, rodiny a snad i mnohých ostatních milých podporovatelů to vše zvládneme.

 

     Nyní tedy u nás pracuje na pozici účetní paní Jana, která má od narození dětskou mozkovou obrnu. Zaměstnám jako administrátor internetových stránek, plánovač a správce projektů občanského sdružení je Pavel Badač, který je od svého mládí nemocný svalovou dystrofií.

 

     Abychom však jako organizace mohli smysluplně fungovat a plnohodnotně poskytovat naše služby, plnit plánované projekty, potřebujeme do našeho týmu i alespoň jednoho zdravého člověka. Tento má na starosti styk s úřady a koordinaci našich projektů v terénu. Tuto úlohu u nás jako dobrovolnice doposud plní členka rady našeho sdružení paní Mgr. Marie Santiago. Paní Maruška je nezbytným článkem našeho týmu od počátku našeho působení, je spolu zakládajícím členem sdružení. Má letité zkušenosti v oblasti práce pro neziskový sektor. Do budoucna bychom chtěli i této naší obětavé pracovníci nabídnout plnohodnotnou pracovní smlouvu, a to za podmínek, které by zajistily spravedlivou rovnost v příjmech všech našich zaměstnanců a nabízely zároveň i důstojnou odměnu  za práci, kterou bude muset tato zaměstnankyně zvládnout s plánovaným rozšířením naší činnosti. Věříme, že do budoucna by se nám mohlo navíc i podařit, nabídnout práci dalším zdravotně znevýhodněným lidem.

 

     Milí přátelé, máme jistě spoustu plánů, jak mnohým prospět. Brzy budeme více o všem informovat. I nadále se však neobejdeme  bez vaší spolupráce. Rozhodná bude především síla vaší touhy, připojit se k naší snaze. Ať už se rozhodnete nějakým z možných způsobů pomoci, nebo dovolíte, abychom vám díky našemu společnému přispění zkvalitnili život, jste moc vítání. Vězte prosím také, že s jakoukoliv vaší podporou nyní mimo jiné pomůžete i udržet dvě pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením. Vážíme si vaší podpory, děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

 

 Přejeme nejen naším novým zaměstnancům, ale všem, mnoho úspěchů, pevné zdraví a spoustu přinesené radosti sobě i druhým!

                                                                                    tým FREE WILL o. s.