ZAHRÁDKAŘENÍ

 

 

 

NOVÝ ZÁKON PRO ZAHRÁDKÁŘE

Zajistit dlouhodobý pronájem a větší jistotu. To má zahrádkářům, hospodařícím na státní a obecní půdě, přinést nový zákon.