PODPORUJEME ZNEVÝHODNĚNÉ OBČANY, CHRÁNÍME ZVÍŘATA A PŘÍRODU!
DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ.
 
 

   NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU:   

     
   
     

 

RYCHLÝ PŘEHLED REALIZOVANÉ PODPORY NEDÁVNÉ DOBY

aneb koho jsme společnými silami finančně podpořili (vyplacené dary):

 

30.01.2018: 1 500,- Kč - Dar pro paní Martinu. Účel: Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.  Bezhotovostní převod na účet.

01.11.2017: 5 999,77,- Kč - Dar pro slečnu Terezku z Velké Polomi.  Účel: úhrada části neurorehabilitačního pobytu v centru Adeli v Piešťanech. Bezhotovostní převod v Eurech na účet Adeli centra.

11.10.2017: 1 000,- Kč - Dar pro manželé Ivanu a Pavla. Účel: zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, příspěvek na nákup léků. Výplata poštovní složenkou.

 

Podrobnější přehled o všech jednotlivých sbírkách veřejné sbírky lze nalézt pod odkazem výše.

Transakce na účtu veřejné sbírky lze sledovat zde

DĚKUJEME VÁM!

 

 

NAŠE AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

 
     
    
 
 
OCHRANA ZVÍŘAT A PŘÍRODY 

POMÁHÁME CHRÁNIT PŘÍRODU

A ZVÍŘATA NA SUMATŘE

 

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPOLKU FREE WILL!

    

Spolek FREE WILL je nezisková organizace zabývající se

podporou znevýhodněných skupin občanů, ochranou zvířat a přírody.

 

Jsme společenství přátel, které je odhodláno podle svých možností a schopností a na základě čisté Lásky k bližnímu a životu celkově, pomáhat tam, kde je to podle našeho názoru nejvíce zapotřebí!

 

Víme, že každý člověk svou svobodnou vůli spoluutváří podobu světa, ve kterém žijeme. Svými každodenními rozhodnutími ovlivňujeme kvalitu životů nás všech, významně zasahujeme do života a vývoje celé naší úžasné planety! Vědomí si tohoto, přijímáme díl naší spoluodpovědnosti a prohlašujeme že,

 

NAŠÍ VOLBOU JE VZÁJEMNÁ POMOC,

ODSTRAŇOVÁNÍ ČI ALESPOŇ ZMÍRŇOVÁNÍ UTRPENÍ,

PODPORA ŽIVOTA VE VŠECH JEHO ÚŽASNÝCH A ROZMANITÝCH PROJEVECH!

 

 

SKUPINY ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ, KTERÝM NEJVÍCE POMÁHÁME:

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABŠÍ, DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, SENIOŘI

 

Naše srdce a náruče jsou však otevřené všem! Všichni si zasloužíme prožívat ještě kvalitnější, krásnější a plnější život, proto se k tomuto v rámci našich možností snažíme dopomáhat každému. Naši hlavní pozornost ovšem soustředíme především na ty nejpotřebnější, nabízíme jim psychickou i finanční podporu a hledáme způsoby, jak těmto lidem co nejvíce kompenzovat jejich dosavadní znevýhodnění. Takto konáme na základě jejich potřeb a způsobem naplňujícím jejich touhy a přání.

 

Pomáháme zejména tam, kde na to nepamatuje nebo nedostačuje státem vytvořený

společenský systém!

 

Budeme moc potěšení, rozhodnete-li se jakýmkoliv způsobem zapojit, spolupodílet se na naplnění naší snahy. Ať už podporu nabízíte nebo si pro ní přicházíte, děkujeme vám, jste srdečně vítání!

 

Spolupracujme co nejvíce! Ve spojení spočívá naše síla a opora. Objevujme nové možnosti zkvalitňování životů všech a radostně tvořme! Těšíme se…

 

                                                                                                                                                tým Free Will

 

 

 

 

STRUČNÝ PŘEHLED NAŠICH AKTUÁLNÍCH PROJEKTŮ, KTERÉ LZE PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM

 

 

 PODROBNĚJŠÍ PŘEHLED O VYBRANÝCH PROSTŘEDCÍCH NA ÚČTU >> 

 

 

 PROJEKT:                                                       Variabilní symbol pro podporu projektu:

 

NEBE NA ZEMI                                                                                                                        3

                                                               - Lidé se zdravotním postižením                               31

                                                               - Lidé s těžce nemocní                                             32

                                                               - Lidé sociálně slabší                                               33

                                                               - Děti z dětských domovů                                         34

                                                               - Senioři                                                                   35

 

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY                                          4

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ                       5

                                                              - MOTOmedy                                                            50

 

DOBROVOLNICTVÍ                                                                                                                6

 

REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY                                            7
                                                             - Rekondice FREE WILL                                            71

                                                             - Příspěvky pro lidi sociálně slabší                             711

                                                             - Mistrovství ČR v šachu TP                                       72

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM                                                       111

                                                             - slečna Kateřina Kociánová                                     1113

                                                             - další zaměstnanci: jméno zaměstnance napsané do zprávy příjemci

                                                             - p. Pavel Badač nepříjímá anonymní dary

 

PRÁCE V TERÉNU (NÁKUP VÝROBKŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN)                                          8

                                                             - nákup výrobků od zdravotné znevýhodněných       81

                                                             - nákup výrobků od sociálně slabších                       82

 

 

 

Možná budete mít zájem nahlédnout také na naše další dva běžné účty...

Pozor: prostřednictvím těchto dvou účtů neprovádíme veřejnou sbírku!
 

 

 

 DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU

 

 

AKTUALITY

17.02.2018

HODILY BY SE DALŠÍ REHABILITAČNÍ PŘÍSTROJE MOTOMEDY

Pomůžeme prosím společně zajistit těmto dvěma těžce se pohybujícím spoluobčanům potřebnou pravidelnou rehabilitaci v jejich domácnostech prostřednictvím vhodného přístroje MOTOmed?

Transparentní účet veřejné sbírky, účet č. 2700957427 / 2010 vedený u Fio banky, VS: 50

nebo zpráva příjemci: MOTOMED

DĚKUJEME!

 

      Pomozte nám prosím dovybavit naší půjčovnu rehabilitačních přístrojů dalšími MOTOmedy! Čtrnáctiletá slečna Terezka z Velké Polomi žije od dětství s těžkým zdravotním postižením Dětskou mozkovou obrnou. Tato milá dívka od nás od srpna 2017 měla, a v budoucnu opět bude mít, vypůjčený velmi prospěšný rehabilitační přístroj MOTOmed, na kterém si lze procvičovat nohy i ruce. Terezka se ovšem musela od začátku února této rehabilitace ve své domácnosti vzdát, a to na dobu tří měsíců. Bylo totiž potřeba poskytnout na tuto nepřetržitou dobu přístroj k další výpůjčce, a to panu Zbyňkovi z Partutovic (okres Přerov). Tento mladý tatínek utrpěl vážný pracovní úraz, v jehož důsledku je nyní upoután na invalidní vozík s postižením dolních i horních končetin.

     Od května 2018 je v plánu střídavá výpůjčka MOTOmedu s Terezkou, což však bude pro rodiny pacientů znamenat zátěž a nepohodlí v podobě pravidelné nutnosti převážet přece jen něco vážící přístroj mezi místy, které jsou od sebe vzdáleny 40 km. Bude to však potřeba takto provádět, a to do doby, než se nám podaří pořídit další repasovaný rehabilitační přístroj. Ten koupíme stejně jako v předešlých případech (prozatím pořízeny čtyři přístroje) opět od výhradního dovozce MOTOmedů za cca poloviční cenu ( tedy 54 600,- Kč přístroj umožňující procvičovat nohy i ruce) hodnoty nových zařízení (nad 100 000). ...

 

Sdílejme prosím tuto příležitost ke společné pomoci výzvou na

 

DÁLE V ČLÁNKU: Jak pomoci nejen zmíněným potřebným spoluobčanům...

 

 

08.02.2018

PRŮBĚŽNÉ VYÚČTOVÁNÍ NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

Na stránce naší veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů si již lze prohlížet i průběžná vyúčtování naši veřejné sbírky. Zatím tedy za dobu prvního období konání sbírky. Doklady k využití finančních prostředků ze sbírky jsou Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje předkládány ke kontrole a schválení jednou ročně.

NEUPLATŇUJEME ŽÁDNÉ NÁKLADY SPOJENÉ SE SBÍRKOU!

VŠECHNY DAROVANÉ PROSTŘEDKY TEDY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM,

pro které jsme sbírku zřídili. A to buď formou přímé podpory v podobě vyplacených finančních darů, nebo prostřednictvím vypůjčených nákladných rehabilitačních přístrojů MOTOmed, na jejichž pořízení lze ve sbírce také přispívat. Takto to bude i v budoucnu.

Děkujeme všem, že i takto pomáháte s námi!

Je to stále Bohužel zapotřebí, jak uvedeme i v brzkých dalších aktualitách z dění ve spolku.

DÍKY VŠEM ZA PODPORU!

 

17.01.2018

PRVNÍ BEZÚROČNÁ PŮJČKA ROKU 2018

 

 

PANÍ PAVLÍNA, JIŽNÍ MORAVA, - variabilní symbol 411 – druhá půjčka (SS:2)

VÝŠE PŮJČKY: 3 220,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: SPLÁTKY KOMERČNÍHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRŮ

 

 

Naše první letošní půjčka pomohla paní Pavlíně, která si od nás poprvé půjčila v květnu minulého roku. Protože byla půjčka řádně splácená a doplacena, mohli jsme takto pomoci opět. Paní Pavlína je zatím v pracovní neschopnosti a v obtížné sociální a zdravotní situaci. Musí splácet úvěr, který čerpala na zajištění chodu domácnosti a jídlo.

S žádosti o pomoc se paní Pavlína obrací na veřejnost také v naší veřejné sbírce, kde si lze přečíst její dosavadní životní příběh. Kromě přímých finančních darů od lidí by však tato uživatelka byla velice vděčná i za  půjčku od hodného člověka, který by nabídl mírnější splátky, než jsou u současného věřitele p. Pavlíny.  Splátky naší půjčky zůstanou v dosavadní příznivé výši. Děkujeme všem i za pomoc p. Pavlíně.

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

28.12.2017

POMÁHEJME SPOLEČNĚ PROSÍM I TEREZCE

Rádi se podílíme i na pomoci slečně Terezce! Tato mladá dáma žije od narození s Dětskou mozkovou obrnou, pohybuje se na invalidním vozíku. Terezka se za podpory milující rodiny snaží zlepšit svůj zdravotní stav, co to jen jde! Také se trošku snažíme pomoci, vypůjčili jsme Terezce jeden z našich rehabilitačních přístrojů MOTOmed a pořádáme veřejnou sbírku na nákladné neurorehabilitační pobyty v ADELI centru ve slovenských Piešťanech. Někteří z vás již do této sbírky přispěli, a tak jsme mohli v listopadu i takto alespoň trochu společně pomoci! VELKÉ UPŘÍMNÉ DÍKY! A co říkáte, pomůžeme společně ještě více? Sbírka je stále otevřená a Terezka má dost energie, aby zvládla i tři čtrnáctidenní pobyty ročně. Pojišťovna však terapii nehradí. A přitom je tato rehabilitace tak potřebná a průkazně účinná!

Terezko, jsme s Tebou, přejeme hodně zdraví, sílu a mnoho štěstí do Tvého aktivního života! A vytrvej ve cvičení, víme, je to pořádná makačka, ale má to velký význam! A to nejen pro zdraví tělíčka ve vývoji, všichni bychom měli pravidelně cvičit celý život! Tak hodně sil nám všem a velké díky i za podporu Terezky!

Velmi děkujeme za velkorysou podporu, kterou Terezce poskytl hejtman Moravskoslezského kraje pan Ivo Vondrák! Oceňujeme také rozhodnutí pana hejtmana, darovat měsíčně polovinu svého poslaneckého platu na charitativní účely! Děkujeme, svou velkorysostí jste příkladem ostatním!

Také rádi děkujeme za proběhlou spolupráci s Moravskoslezským krajem, s jeho podporou jsme pořídili dva rehabilitační přístroje MOTOmedy, z nichž jeden využívá nyní právě Terezka! MS kraj nám také dále pomohl z poloviny pořídit mobilní bazénový zvedák, který pomáhá početným handicapovaným hostům Hotelu Duo na Horní Bečvě! Díky a krásný rok 2018 všem, pevné zdraví!

 

28.12.2017

NADĚLILI JSME SI UPRAVENÉ LOGO! :)

Jako dárek k Vánocům jsme si nadělili úpravu našeho loga. A že už redesign potřebovalo nějaký ten čas opravdu jako sůl! Děkujeme za pomoc s úpravou chráněné dílně Pavel Kašing z Hrabyně. Nyní tedy konečně symbol našeho spolku více reflektuje změnu názvu naší právní úpravy a ještě přesněji zobrazuje připomínku vznikající nové doby, která evolučně přichází na Zemi a kterou s radostí a úlevou pro všechny vítáme a budeme se s ní snažit dobře držet krok…

 

CO ZNÁZORŇUJE NAŠE LOGO


Naši krásnou planetu jste jistě poznali, vesnička v přírodě symbolizuje pospolitost, soudržnost. Kohout přivolává probuzení do nově nastávajícího světlejšího věku, ve kterém již lidé začínají být více vědomější, uvědomují si jednotu s celým životem, jsou proto více Láskyplnější, méně sobečtí, zkrátka chápou srdcem... Pírko pod Zeměkoulí symbolizuje svobodu, volnost, lehkost, nadhled, ale také dostatečnou andělskou čistotu. Nese Zemi, což značí ochranu a podporu zhůry (Boha, Andělů, Vesmírů, vyspělých mimozemských civilizací, přírodních zákonů, jak to kdo cítí…).

Nic nám již tedy nebrání v tom, abychom skrze náš mocný nástroj, tvůrčí svobodnou vůli, pomohli přinést na Zemi ještě více lidskosti!

 

V případě vašeho zájmu pomoci propagovat naší činnost umístěním odkazu na váš web můžete využít mimo našeho loga např. I náš banner (v tomto je chr. dílna nevinně, s případnou kritikou designu se obracejte přímo na mě :) )

Tak jak se vám líbí naše nové logo, nebo naše činnost? Můžete nám napsat například i do diskuze dole, milí přátelé!

NOVÝ ROK, NOVÝ DECH SVĚŽÍ ENERGIE!

PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ A MNOHO ŠTĚSTÍ!

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

S úctou a vděčností Bohu za vše dobré, co nám přinesl rok 2017, děkuje za spolek

 

Pavel Badač :)                             

 

 

24.12.2017

 MĚJME ŽIVOT, MILÍ PŘÁTELÉ, A MĚJME JEJ V HOJNOSTI  VŠEHO DOBRÉHO, CO NÁM NABÍZÍ! A DOKAŽME SE O TO VŠE RADOSTNĚ DĚLIT, ZEJMÉNA S TĚMI NEJPOTŘEBNĚJŠÍMI.

KRÁSNÉ VÁNOCE PROŽITÉ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV A V DALŠÍM ČASE PEVNÉ ZDRAVÍ, BLAŽENÝ POKOJ A MÍR V DUŠI!

I V TOMTO ROCE JSME DÍKY MNOHÝM Z VÁS DOKÁZALI SPOLEČNĚ OBOHATIT ALESPOŇ PÁR POTŘEBNÝCH, PŘINÉST JIM TROŠKU RADOSTI A ŠTĚSTÍ, VYKOUZLIT ÚSMĚV NA TVÁŘI. A TO NENÍ VŮBEC MÁLO, BA PRÁVĚ NAOPAK, JE TO TO NEJPODSTATNĚJŠÍ, O CO V ŽIVOTĚ JDE. MILOVAT A TUTO LÁSKU SVĚTU UKÁZAT!

DĚKUJEME!

A JEŠTĚ VÍCE SI PROSÍM SPOLEČNĚ PŘEJME DŮSTOJNÝ ŽIVOT PRO VŠECHNY!  MÁME VÁS RÁDI A JSME TU PRO VÁS!

 

spolek FREE WILL :)

 

 

 

27.11.2017

PROJEKT FREE VILLAGE POZASTAVEN A ODLOŽEN!

Po úvaze Rady spolku pozastavujeme a odkládáme na neurčito projekt FREE VILLAGE. Uznali jsme, že nemáme na uskutečnění naši bezbariérové vesničky, zdravého místa v přírodě nabízejícího komunitní typ soužití převážně znevýhodněným spoluobčanům, dostatek energie. Jak finanční (přičemž s podporou Eurofondů se na takovýto účel dá počítat jen stěží), tak personální. Byť to tedy nyní nepatří mezi naše priority, do budoucna nechceme úplně realizaci tohoto projektu vyloučit. Zvlášť pro případ, že by se tohoto záměru chtěl ujmout schopný tým lidí, který by dokázal předložit uskutečnitelný plán této vize. Aktuálně však ponecháváme budování takto náročnějších komplexů na větších organizacích nebo na možnostech států.

 

DÁLE V ČLÁNKU: jedna vybudovaná vzorová "vesnička" - Centrum Pržno, náš aktuální záměr, poděkování za podporu...

 

 

18.10.2017

VYPŮJČILI JSME NÁŠ ČTVRTÝ MOTOMED

 

     Začátkem října jsme vypůjčili náš nově pořízený repasovaný MOTOmed Viva1 (procvičující nohy i ruce), který jsme zakoupili díky příspěvkům nadací ČEZ a AGEL a zmenší částí také dalších příspěvků veřejné sbírky, a to za celkovou částku 54 600,- Kč. Děkujeme vám všem! Po řádném odzkoušení přístroje v sídle spolku v Tiché a po vyúčtování darů posíláme i tuto užitečnou rehabilitační pomůcku sloužit do domácností lidí s těžkým pohybovým omezením. MOTOmed jsme vypůjčili do Brna paní Martině, která žije od dětství se zdravotním postižením DMO.

Časem i zde připadá v úvahu střídání výpůjčky zařízení s dalším potřebným zájemcem z okolí, zpravidla po měsíční rehabilitaci každého z vypůjčitelů. ...

 

DÁLE V ČLÁNKU: poděkování paní Kateřině Baršovské za pomoc s přepravou MOTOmedu, pomozte nám prosím s nákupem dalších přístrojů...

 

 

16.10.2017

ŘÁDNĚ SPLÁCET SE VYPLÁCÍ...

 

V polovině minulého týdne jsme poskytli další drobnou zápůjčku...

 

PANÍ MARTINA, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, - variabilní symbol 410 – Druhá půjčka

VÝŠE PŮJČKY: 3 000,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY A OSTATNÍCH ZÁKLADNÍCH OSOBNÍCH

                           POTŘEB,

                           ÚHRADA ČÁSTI NÁJMU.

 

Tato půjčka ve výši 3 000,- Kč pomohla opět paní Martině z Jihomoravského kraje, která si od nás poprvé půjčila v březnu tohoto roku. Protože paní Martina řádně svou první půjčku splácela, doplatila, a uběhlo již půl roku od poskytnutí, rádi jsme v případě potřeby pomohli znovu. Peníze pomohou ulehčit život a přispějí k řešení nelehké bytové situace paní Martiny. I tato půjčka je poskytnuta za velmi výhodných podmínek. Řádně splácet se vyplácí...

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

19.09.2017

KOUPILI JSME KUS LESA :)

 

     Přesněji řečeno, pomohli jsme našim přátelům ze spolku Prales dětem vykoupit 1 ar ( za 900,- Kč) tropického deštného pralesa pro rezervaci GREEN LIFE. Je to náš alespoň malý příspěvek k ochraně jedinečného a nádherného ekosystému v Indonesii, ostrov Sumatra. Takto pomáhat chránit vzácnou přírodu může každý z nás, spolek Prales dětem má v této lokalitě spuštěno již více projektů zaměřených na velmi důležitou a záslužnou činnost v oblasti ochrany místní přírody. Můžeme tedy nabídnout jak finanční dar na zajištění těchto aktivit, poskytnout jej přímo na některý z transparentních účtů spolku Prales dětem, nebo v případě volného místa je možnost také přiložit ruku k dílu v rámci dobrovolnických pobytu přímo v Indonesii. Nejúčinnějším a rychlým způsobem pomoci je pak samozřejmě pravidelné dárcovství, které neziskovým organizacím umožňuje s lepší představou efektivně plánovat do budoucna údržbu a rozvoj své činnosti.

 

 

DÁLE V ČLÁNKU: další informace k ochraně přírody spolku Prales dětem, pomáhejme jejich činnosti společně :)

 

PODĚKOVÁNÍ

     Tohle všechno zvládáme a můžeme zvládnout zejména díky vaší podpory! Přispívejme prosím neziskovým organizacím pravidelně! I 50,- Kč/měs má smysl! Pravidelná podpora umožňuje organizacím udržet a rozvíjet stávající projekty a lépší plánování svých dalších projektů! Děkujeme všem za podporu, víme, že sami často dáváte spíše i ze svého nedostatku. O to více si vaší důležité podpory vážíme!


OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU

 

 

 

PŘÁTELÉ:

 

 

     

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

17.02.2018

     Jelikož nám roboticky vkládané příspěvky začínají diskuzi řádně znepřehledňovat, budeme je průběžně mazat a ponecháme zde opravdu jen věci, které se týkají činnosti našeho spolku a podobné problematiky. Děkujeme za pochopení.

 

17.01.2018

NEZAPOMÍNEJME PROSÍM, ŽE DISKUSE NA NAŠICH STRÁNKÁCH JSOU NEZABEZPEČENÉ

     Mějme prosím na paměti, že diskuze na našich stránkách jsou nezabezpečené, bez nutnosti registrace. Totožnost přispěvatelů nemáme nijak ověřenou, berme tedy jejich identity s rezervou. Falešné identity vydávající se případně za náš spolek, členy Rady spolku a nám známé osoby co nejdříve mažeme. Případné příliš vulgární příspěvky také, ať si to tady udržíme co nejhezčí

     Občas se nám i zde v diskusi objeví příspěvky, které nám tady vkládají nejspíše roboti. Opakující se příspěvky vložené krátce po sobě průběžně mažeme, nechceme však nic příliš cenzůrovat, proto v diskuzích na našich stránkách ponecháme i různé informace, které se činnosti našeho spolku přímo netýkají. Třeba budou některé z těchto příspěvků někomu informačně přínosné. Nabídky půjček lze vkládat do diskuse dole na stránce našeho projektu Bezúročných půjček. Zde je vymažeme, aby se to tady přecejen nepřehltilo.

     Prioritně ponechejme prosím tuto diskusi na vaše otázky týkající se našeho spolku a jeho činnosti, nejlépe takové, které by mohly zajímat širší veřejnost, dále také přivítáme vaše podněty, rady, opravy nepřesností, informace užitečné pro cílové skupiny naší podpory, případnou kritiku nebo pochvalu.

Pokud si přejete získat co nejpřesnější informace o nás a naší činnosti, obraťte se prosím na uvedené kontakty, např. spolkový e-mail: spolekfreewill@email.cz  Nebo tel. č. 777 683 308 na člena Rady spolku Pavla Badače. DĚKUJEME! 

Za spolek Pavel :)

DISKUSE

Datum: 22.07.2013

Vložil: Denisa Šumská

Titulek: at se daří :)

dnes jsem si u vašeho terénního pracovníka koupila drobnost ,ale moc pěknou, když člověk může pomůže, škoda že nejde více, ale velmi příjemný a po dlouhé době milý terénní pracovník oproti ostatním, kterých v poslední době je mnoho a bohužel nějak moc tlačí na lidi a bohužel už se ukázalo že tady v Ostravě nejsou všichni poctiví, ale dneska jsem koupila ráda, takže gratuluji k výběru dobrých terénních pracovníků a držím pěsti at se vašim projketům jen daří :) Denisa Šumská

Datum: 23.07.2013

Vložil: Pavel Badač

Titulek: Re: at se daří :)

Dobrý den milá paní Šumská, :) děkujeme za kladný vzkaz a Vaší cennou podporu. Moc nás to potěšilo a vážíme si toho. Jsme rádi, že jste získala pozitivní zkušenost s naším terénním spolupracovníkem. Většina z těchto milých lidí, kteří s námi tímto způsobem nyní spolupracují, jsou naší přátelé známí již z předchozí letité spolupráce. Stejně jako my, jsou i oni nadšení pomáhat. Patří jím velký dík za přínos FREE WILL o. s. a podporu všech těch, kterým jejich často nelehká činnost v ulicích českých měst pomáhá. V nejbližších dnech zveřejníme v sekci „Spolupracujeme“, u terénních spolupracovníků jejich jména, fotografii a popis dokumentů, kterými se na vyzvání budou jménem našeho občanského sdružení představovat. Zveřejníme také podmínky, za nichž s těmito lidmi spolupracujeme. To vše proto, aby bylo co nejvíce zabráněno omylům a případnému zneužití jména našeho sdružení. Také chceme, aby všechno naše konání bylo co nejvíce transparentní a všichni měli dostatek informací k tomu, aby se mohli opravdu svobodně rozhodnout ve formě a podmínkách poskytnuté podpory. Určitě se tedy vyplatí na naše stránky opakovaně vracet a sledovat aktualizované informace. Ještě jednou děkujeme za Váš milý vzkaz, který je pro nás důležitou posilou. Děkujeme také moc za Vaší finanční podporu. Dobře si uvědomujeme, že mnozí takto přispívají spíše i ze svého vlastního nedostatku. O to více si toho vážíme. Se svěřenými prostředky budeme nakládat co nejobezřetněji tak, aby za férových podmínek ke všem zúčastněným byly co nejvíce využity pro nejpotřebnější, a to dle účelu daru. Vše co nejvíce zprůhledníme na naších stránkách. DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU! Za team FREE WILL o. s. Pavel :)

Datum: 13.07.2013

Vložil: Pavel Badač

Titulek: Nazdárek :)

těšíme se na diskusi se všemi. Můžete zde psát co vás napadne, vaše otázky, rady, postřehy, tipy kde bychom mohli prospět či navázat spolupráci apod. Klábosit zde lze ovšem jistě o čemkoliv. Jen prosím o slušnost, ať to tady máme hezké. :) Těšíme se i na vaše e-maily na adrese info@freewillos.cz Lze využít přímo kontaktního formuláře v sekci kontakt. Budeme se snažit reagovat co nejdříve. Za vaše příspěvky a zájem pomáhat spolu s námi upřímně děkujeme. KRÁSNÝ ŽIVOT VŠEM! Za Free Will, o. s. Pavel :)

<< 1 | 2 | 3

Přidat nový příspěvek

 

 

 

AŽ SE NÁM NĚKDY BUDE ZDÁT, ŽE JEN MY MÁME ŽIVOT TĚŽKÝ...

 

AMYOTROFICKÁ LATERÁLNÍ SKLERÓZA

PŘÍBĚH PANÍ GÁLOVÉ

 

HUNTINGTONOVA CHOROBA

HUNTINGTONOVA CHOROBA

 

 

DMO

PAN TOMÁŠ MÁ POSTIŽENÍ TĚŽKOU DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNU

 

 

SMA

MIŠNÍ SVALOVÁ ATROFIE

 

SÁRINKA KALIŠOVÁ

www.sarakalisova.cz

 

BOŽENKA HRADÍLKOVÁ

SLEDUJEME LÉČBU BOŽENKY A DALŠÍCH DĚTÍ TRPÍCÍCH SMA, KTERÉ SE ZAČÍNAJÍ LÉČIT LÉKEM SPINRÁZA UŽ I V ČR!

PROSINEC 2017

TÁTOVÉ

 

 

DUCHENNOVA SVALOVÁ DYSTROFIE

WORLD DUCHENNE DAY - 7 SEPTEMBER - SVĚTOVÝ DEN DUCHENNE

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTNÍ TRAGÉDIE...

 

TĚHOTNÁ ŘIDIČKA, KTERÁ VZPŘÍČILA AUTO O STROM, ZEMŘELA. NEPODAŘILO SE ZACHRÁNIT ANI DÍTĚ

 

 

 

VÁLKY

 

STO MRTVÝCH, Z TOHO 11 DĚTÍ. PO CHEMICKÉM ÚTOKU V IDLÍBU BOMBY PADALY I NA NEMOCNICI

 

 

 

HLADOMORY

 

HLADOMOR V JIŽNÍM SUDÁNU: MILIÓN DĚTÍ V BEZPROSTŘEDNÍM OHROŽENÍ ŽIVOTA